Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
20. Oct 2014.
Završen projekat WMO-UNISDR

Završni sastanak povodom obilježavanja finalizacije dvogodišnjeg projekta “Jačanje otpornosti na prirodne nepogode u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj” održan je u periodu 13-15. oktobra 2014.godine u Ankari, Turskoj. Pored ovog sastanka, održane su i dvije radionice, kao sastavni dio projekta: Radionica o ulozi hidro-meteoroloških službi u podršci aktivnosti u polju osiguranja i Regionalni forum o multi-hazard ranim sistemima upozorenja zasnovanim na harmonizovanim nacionalnim sistemima ranog upozrenja na katastrofe.

Projekat je planiran i sprovođen od strane Svjetske meteorološke organizacije (SMO) i UN Međunarodne strategije za smanjenje katastrofa (UNISDR), a započeo je u septembru 2012. godine, uz podršku Evropske komisije (Generalni direktorat za proširenje) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat se sprovodio u saradnji sa nadležnim državnim institucijama odgovornim za upravljanje rizikom od katastrofa i hidro-meteorologiju zemalja korisnicama IPA fonda u jugoistočnoj Evropi: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Turska i Kosovo*. U Crnoj Gori korisnice projekta su bili Direktorat za vanredne situacije (kroz UNISDR projektne aktivnosti) i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (kroz SMO projektne aktivnosti). Projekat se nadovezao na rezultate prethodnih projekata, koje su u regionu ovih zemalja realizovale međunarodne organizacije poput Svjetske meteorološke organizacije, UNDP-a (uz podršku IPA programa), UNISDR-a i Svjetske banke.

Opšti cilj projekta je bilo jačanje otpornosti zemalja korisnica IPA programa na katastrofe, uzrokovane uticajem prirodnih opasnosti u skladu sa prioritetima koje je postavio Hjogo okvir za djelovanje 2005-2015 - jačanje otpornosti naroda i zajednica na katastrofe. Konkretno, cilj projekta je bio jačanje regionalne saradnje i kapaciteta za razvoj i primjenu mjera za smanjenje rizika od katastrofa, rješavanje rizika od prirodnih nepogoda u nastajanju uslijed klimatskih promjena, jačanje prekogranične saradnje u upravljanju rizikom od katastrofa i jačanje nacionalnih i regionalnih kapaciteta za praćenje i predviđanje rizičnih uslova i razmjena odgovarajućih podatka i rezultata, kako bi se omogućio regionalni pristup smanjenju rizika od katastrofa.

Zemlje korisnice, stekle su brojna znanja o upravljanju rizicima od katastrofa. Projektom se nastojalo podržati obezbjeđivanje meteoroloških i klimatskih podataka i unaprijeđenje sistema za upravljanje klimatskim podacima, takođe sa naglaskom na poboljšanje kvaliteta hidrometeoroloških podataka, homogenizaciju i standardizaciju. Sprovodile su se aktivnosti za unaprijeđenje analize opasnosti od suša i mapiranje suša, kao i upravljanje rizikom od poplava, uključujući pokretanje pilot projekta za sliv rijeke Save u cilju poboljšanja upravljanja hidrološkim podacima i razmjene podataka i aktivnosti na nivou sliva. Unaprijedile su se sposobnosti korisnika da predviđaju vremenske nepogode, kao podrška sistemima ranog uzbunjivanja kroz opsežnu obuku meteoroloških i hidroloških prognostičara. Jedan od ciljeva projekta je bilo i unaprijeđenje prekogranične razmjene podataka i poboljšanje kvaliteta podataka, koji podržavaju smanjenje rizika od meteoroloških i hidroloških nepogoda. Poboljšali su se kapaciteti korisnika za upravljanje opasnostima od poplava, korišćenje i tumačenje dalekosežnog prognoziranja, a pojačala se primjena sistema za rane najave klimatskih ekstremnih pojava i scenarija. Pored toga, fokus je bio dat i razvoju i pružanju specijalizovanih usluga i proizvoda vezanih za upravljanje meteorološkim i hidrološkim rizicima u oblasti osiguranja, kao i razvoju i pružanju klimatskih usluga za različite privredne sektore. Opšti zadatak je bio koncentrisan na kreiranje regionalnog sistema ranog upozoravanja na različite opasnosti radi pravovremenog dostavljanja tačnih, pouzdanih i razumljivih upozorenja nadležnim vlastima, organima za hitno reagovanje i ugroženom stanovništvu, kako bi se omogućile preventivne mjere za smanjenje uticaja potencijalnih nepogoda. Fokus je bio na prioritetnim opasnostima koje utiču na region, uključujući šumske požare, toplotne talase, oluje, poplave i suše.

Pored značajnih unaprijeđenja tehničkih kapaciteta (unaprijeđenje DAWBEE satelitske stanice, unaprijeđenje CLIDATA baze podataka, homogenizacija meteoroloških podataka i nizova i sl.), Zavod je unaprijedio i ljudske kapacitete, kroz brojne obuke i razmjene znanja i iskustava sa kolegama u regionu. Tokom 2012., 2013. i 2014.godine, realizovane su brojne aktivnosti u cilju jačanja otpornosti na prirodne katastrofe, koje su uključivale predstavnike Zavoda i Direktorata za vanredne situacije Crne Gore:
o SEECOF 8, klimatski forum za jugo-istočnu Evropu, Crna Gora
o Obuka o prognozi i upozorenju na nevrijeme, Rumunija
o Radionica o integrisanom upravljanju poplavama, prognozi poplava i ranim sistemima upozorenja, Turska
o XII sesija konferencije direktora hidro-meteoroloških službi jugo-istočne Evrope (ICSEED), Bugarska
o Radionica o upravljanju istorijskim hidro-meteorološkim podacima, Makedonija
o Početni sastanak tima za dizejniranje multi-hazard ranog sistema upozorenja sastavljenom od harmonizovanih nacionalnih sistema za rano upozorenje, Makedonija
o Sastanak za poboljšanje upravljanja hidrološkim podacima i procedurama razmjene, Hrvatska
o Regionalna radioci o NHMs sistemima upravljanja kvalitetom u obezbjeđivanju usluga u podršci DRR, Hrvatska
o SEECOF 10 uz MEDCOF-1, Srbija
o XIII sesija konferencije direktora hidro-meteoroloških službi jugo-istočne Evrope, Republika Srpska
o Sastanak o poboljšanju upravljanja hidrološkim podacima i procedurama razmjene u slivu rijeke Save, Republika Srpska
o Radionica o procjeni gubitaka od poplava u okviru integralnog upravljanja poplavama, Bosna i Hercegovina
o Dizajn regionalnog multi-hazard sistema ranog upozorenja, sastavljenog od haronizovanih nacionalnih sistema ranog upozorenja, Albanija

Završetkom ove faze DRR projekta, sprovedene aktivnosti su umnogome doprinijele unaprijeđenju kapaciteta zemalja korisnica projekta, ali otvorile i nove potrebe i zahtjeve u sistemima upravljvanja prirodnim katastrofama, što će kroz zalaganje SMO i UNISDR-a u skorom period najvjerovatnije dovesti do novog regionalnog projekta.

Category:Aktuelnosti