film izle ofis taşıma ankara escort bakırköy escort Beylikdüzü escort beylikdüzü escort avcılar escort mersin escort beşiktaş escort ankara escort ankara escort eskişehir escort ankara escort bodrum escort beylikdüzü escort escort ankara pendik escort izmir escort bayan Mecidiyeköy Escort bahçeşehir escort ataköy escort bayan türk porno ankara escort ümraniye escort kadıköy escort kartal escort kurtköy escort pendik escort kadıköy Escort Maltepe Escort Bostancı escort kartal escort ataşehir escort astropay astropay astropay gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort Hidrometeoroloski zavod Crne Gore
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

19.11.2017.
Temperatura mora u 13:00h

Petrovac: 17Budva: 17Bar: 17Ulcinj: 16Herceg Novi: 14

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
20. Oct 2014.
Završen projekat WMO-UNISDR

Završni sastanak povodom obilježavanja finalizacije dvogodišnjeg projekta “Jačanje otpornosti na prirodne nepogode u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj” održan je u periodu 13-15. oktobra 2014.godine u Ankari, Turskoj. Pored ovog sastanka, održane su i dvije radionice, kao sastavni dio projekta: Radionica o ulozi hidro-meteoroloških službi u podršci aktivnosti u polju osiguranja i Regionalni forum o multi-hazard ranim sistemima upozorenja zasnovanim na harmonizovanim nacionalnim sistemima ranog upozrenja na katastrofe.

Projekat je planiran i sprovođen od strane Svjetske meteorološke organizacije (SMO) i UN Međunarodne strategije za smanjenje katastrofa (UNISDR), a započeo je u septembru 2012. godine, uz podršku Evropske komisije (Generalni direktorat za proširenje) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat se sprovodio u saradnji sa nadležnim državnim institucijama odgovornim za upravljanje rizikom od katastrofa i hidro-meteorologiju zemalja korisnicama IPA fonda u jugoistočnoj Evropi: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Turska i Kosovo*. U Crnoj Gori korisnice projekta su bili Direktorat za vanredne situacije (kroz UNISDR projektne aktivnosti) i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (kroz SMO projektne aktivnosti). Projekat se nadovezao na rezultate prethodnih projekata, koje su u regionu ovih zemalja realizovale međunarodne organizacije poput Svjetske meteorološke organizacije, UNDP-a (uz podršku IPA programa), UNISDR-a i Svjetske banke.

Opšti cilj projekta je bilo jačanje otpornosti zemalja korisnica IPA programa na katastrofe, uzrokovane uticajem prirodnih opasnosti u skladu sa prioritetima koje je postavio Hjogo okvir za djelovanje 2005-2015 - jačanje otpornosti naroda i zajednica na katastrofe. Konkretno, cilj projekta je bio jačanje regionalne saradnje i kapaciteta za razvoj i primjenu mjera za smanjenje rizika od katastrofa, rješavanje rizika od prirodnih nepogoda u nastajanju uslijed klimatskih promjena, jačanje prekogranične saradnje u upravljanju rizikom od katastrofa i jačanje nacionalnih i regionalnih kapaciteta za praćenje i predviđanje rizičnih uslova i razmjena odgovarajućih podatka i rezultata, kako bi se omogućio regionalni pristup smanjenju rizika od katastrofa.

Zemlje korisnice, stekle su brojna znanja o upravljanju rizicima od katastrofa. Projektom se nastojalo podržati obezbjeđivanje meteoroloških i klimatskih podataka i unaprijeđenje sistema za upravljanje klimatskim podacima, takođe sa naglaskom na poboljšanje kvaliteta hidrometeoroloških podataka, homogenizaciju i standardizaciju. Sprovodile su se aktivnosti za unaprijeđenje analize opasnosti od suša i mapiranje suša, kao i upravljanje rizikom od poplava, uključujući pokretanje pilot projekta za sliv rijeke Save u cilju poboljšanja upravljanja hidrološkim podacima i razmjene podataka i aktivnosti na nivou sliva. Unaprijedile su se sposobnosti korisnika da predviđaju vremenske nepogode, kao podrška sistemima ranog uzbunjivanja kroz opsežnu obuku meteoroloških i hidroloških prognostičara. Jedan od ciljeva projekta je bilo i unaprijeđenje prekogranične razmjene podataka i poboljšanje kvaliteta podataka, koji podržavaju smanjenje rizika od meteoroloških i hidroloških nepogoda. Poboljšali su se kapaciteti korisnika za upravljanje opasnostima od poplava, korišćenje i tumačenje dalekosežnog prognoziranja, a pojačala se primjena sistema za rane najave klimatskih ekstremnih pojava i scenarija. Pored toga, fokus je bio dat i razvoju i pružanju specijalizovanih usluga i proizvoda vezanih za upravljanje meteorološkim i hidrološkim rizicima u oblasti osiguranja, kao i razvoju i pružanju klimatskih usluga za različite privredne sektore. Opšti zadatak je bio koncentrisan na kreiranje regionalnog sistema ranog upozoravanja na različite opasnosti radi pravovremenog dostavljanja tačnih, pouzdanih i razumljivih upozorenja nadležnim vlastima, organima za hitno reagovanje i ugroženom stanovništvu, kako bi se omogućile preventivne mjere za smanjenje uticaja potencijalnih nepogoda. Fokus je bio na prioritetnim opasnostima koje utiču na region, uključujući šumske požare, toplotne talase, oluje, poplave i suše.

Pored značajnih unaprijeđenja tehničkih kapaciteta (unaprijeđenje DAWBEE satelitske stanice, unaprijeđenje CLIDATA baze podataka, homogenizacija meteoroloških podataka i nizova i sl.), Zavod je unaprijedio i ljudske kapacitete, kroz brojne obuke i razmjene znanja i iskustava sa kolegama u regionu. Tokom 2012., 2013. i 2014.godine, realizovane su brojne aktivnosti u cilju jačanja otpornosti na prirodne katastrofe, koje su uključivale predstavnike Zavoda i Direktorata za vanredne situacije Crne Gore:
o SEECOF 8, klimatski forum za jugo-istočnu Evropu, Crna Gora
o Obuka o prognozi i upozorenju na nevrijeme, Rumunija
o Radionica o integrisanom upravljanju poplavama, prognozi poplava i ranim sistemima upozorenja, Turska
o XII sesija konferencije direktora hidro-meteoroloških službi jugo-istočne Evrope (ICSEED), Bugarska
o Radionica o upravljanju istorijskim hidro-meteorološkim podacima, Makedonija
o Početni sastanak tima za dizejniranje multi-hazard ranog sistema upozorenja sastavljenom od harmonizovanih nacionalnih sistema za rano upozorenje, Makedonija
o Sastanak za poboljšanje upravljanja hidrološkim podacima i procedurama razmjene, Hrvatska
o Regionalna radioci o NHMs sistemima upravljanja kvalitetom u obezbjeđivanju usluga u podršci DRR, Hrvatska
o SEECOF 10 uz MEDCOF-1, Srbija
o XIII sesija konferencije direktora hidro-meteoroloških službi jugo-istočne Evrope, Republika Srpska
o Sastanak o poboljšanju upravljanja hidrološkim podacima i procedurama razmjene u slivu rijeke Save, Republika Srpska
o Radionica o procjeni gubitaka od poplava u okviru integralnog upravljanja poplavama, Bosna i Hercegovina
o Dizajn regionalnog multi-hazard sistema ranog upozorenja, sastavljenog od haronizovanih nacionalnih sistema ranog upozorenja, Albanija

Završetkom ove faze DRR projekta, sprovedene aktivnosti su umnogome doprinijele unaprijeđenju kapaciteta zemalja korisnica projekta, ali otvorile i nove potrebe i zahtjeve u sistemima upravljvanja prirodnim katastrofama, što će kroz zalaganje SMO i UNISDR-a u skorom period najvjerovatnije dovesti do novog regionalnog projekta.

Category:Aktuelnosti