Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
22. Dec 2014.
67 godina ZHMS

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore obilježio je 20.decembra 2014. 67 godina rada.

Ovaj, ne tako kratak jubilej, obilježila je vrlo uspješna godina, u kojoj su se neke aktivnosti završile, a neke započele, a sve sa istim ciljem – jačanje i prepoznatljivost hidro-meteorološke i seizmološke službe, kao bitne karike u organizovanju svakodnevnog života i aktivnosti svakog građanina Crne Gore. U tome su nam svesredno pomagali mnogi mediji i njihovi predstavnici, kojima se najiskrenije zahvaljujemo, a posebnu zahvalnost dugujemo novinarkama Dragici Šaković iz dnevnog lista Pobjeda i Gorici Šaković iz radija Crne Gore, koje su tokom cijele godine pokazivale veliko interesovanje za naše aktivnosti i često bile naš glas i slovo u javnosti.

U kratkoj retrospektivi najznačajnijih događaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju su članstvo u Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO); članstvo u EFAS-u (evropski sistem upozorenja na poplave); saradnja sa PRIMAR-om (centrom za ENC), koja je omogućila izradu prvih elektronskih navigacionih karata, koje su uz Peljar (izdat u dvojezičnom izdanju) svojevrsan instrumenat u promociji navigacionog turizma i sigurnosti plovidbe na moru. Ne manji značaj imaju projekti koji su završeni u prošloj godini, koji su u toku i oni čija se realizacija očekuje tokom sledeće godine, a svi sa istim ciljem – jačanje stručnih i tehničkih kapaciteta ZHMS-a. Rezultati rada Zavoda i projekata koji se realizuju su dostupni na web prezentaciji Zavoda, a novina u sledećem periodu će biti Godišnjaci meteoroloških i hidroloških podataka, koji će biti dostupni u papirnom formatu u prostorijama Zavoda i elektronske verzije na sajtu. Za sada je urađen Godišnjak meteoroloških i hidroloških podataka za 2012.godinu, a tokom sledeće godine, Zavod će publikovati još dva godišnjaka za 2013. i 2014. godinu.

S obzirom da je datum osnivanja Zavoda 20.decembar, blizak završetku godine, ovim putem svim građanima Crne Gore čestitamo novogodišnje i božićne praznike!!!
Category:Aktuelnosti