Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
29. Jan 2015.
Saradnja sa Univerzitetom Ferara

Zavod za Hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore je 22.01.2015. godine potpisao Memorandum o saradnji sa italijanskim Univerziteta "Ferara". Potpisnik Memoranduma u ime našeg Zavoda je pomoćnik direktora Radomir Kandić, a u ime italijnskog univerziteta prof. dr Paolo Bili i prof. dr Paolo Skiavolo.

Potpisivanjem Memoranduma, napravljena je uvertira za buduću implementaciju zajedničkih istraživačkih projekata, sa posebnim osvrtom na zajedničke aplikacije projekata finansiranih od strane Evropske unije, kao i za mogućnost razmjene službenika zavoda i ovog Univerziteta. Profesor geofizike i specijalista za rijeke Paolo Bili, kazao je da je potpisivanje ugovora preduslov za dopunu bilateralnog sporazuma u vezi sa problematikama tema erozije zemljišta, vodoprivredne i obalske problematike.
Razgovarano je o i problematici zagađenja mora, s kojima se i Italija susreće, te je prepoznata bitnost tekućih aktivnosti JASPPer projekta, čija je implementacija u toku. Obije strane su tokom komunikacije našle interes za formalizovanje stručne i naučne saradnje, sa posebnim akcentom kod aplikacija IPA projekata, koje bi se nadovezale na JASPer projekat. Stručnjaci iz Italije, inače zemlje sa mnogo više iskustva vezano za implementaciju IPA i drugih međunarodnih projekata, pomogli bi crnogorskim kolegama kod aplikacija projekata raznih IPA/EU fondova, razmjenom iskustva i tehnologije.

Pomoćnik direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Radomir Kandić iskoristio je ovu priliku da gostima iz Italije predstavi Zavod i poslove kojima se ova Insitucija bavi već 67 godina. Delegacija iz Italije je predstavila Univerzitet u Ferrari, jednu od najstarijih institucija nauke u Italiji, osnovanu 1371. godine.
Category:Aktuelnosti