Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
4. Mar 2015.
Projekat Lovćen

Pored brojnih projekata, koji su u direktnoj vezi sa nadležnostima ZHMS-a, Zavod kao partner, aktivno participira u projektu „Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori/HERIC-CRDS LOVĆEN“. Projekat realizuje Biotehnički fakultet/Univerzitet Crne Gore, sa partnerima iz Crne Gore i Srbije: Institut za javno zdravlje; Prirodnjački muzej; Poljoprivredni fakultet-Novi Sad; Medicinski fakultet –Novi Sad; Naučno istraživački institut za veterinarstvo-Novi Sad; i sa partnerima iz Italije i Rumunije.

ZHMS participira u projektu u okviru radnog paketa 2, sa aspekta ekspertize iz oblasti klimatskih promjena i modeliranja. Aktivnosti se sprovode kroz tri dijela, koji se realizuju u obliku direktne razmjene znanja i iskustava između ZHMS-a i Fakulteta za poljoprivredu iz Novog Sada. Prvi radni dio se odnosi na fenomen klimatskih promjena, sa akcentom na trenuntno stanje klimatskih promjena u Crnoj Gori i njegova realizacija je u toku. Druga dio je posvećen klimatskim modelima i budućim klimatskim podacima, uz identifikaciju najranjivijih regiona u Crnoj Gori. Treći, najvažniji dio, će tretirati procjene budućih klimatskih podataka i agro-klimatske uslove u Crnoj Gori i procjenu (modeliranje) uticaja klimatskih promjena na pojavu komaraca i patogena koje mogu prenijeti.

Više informacija o projektu na: http://project-lovcen.me/index.php
Category:Aktuelnosti