Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
8. Mar 2015.
Vodna tijela sliva Skadarskog jezera

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, u proteklom periodu je realizovao projekat „Delineacije vodnih tijela površinskih i podzemnih voda u slivu Skadarskog jezera“. Ovaj značajan projekat, kako sa aspekta ispunjavanja obaveza iz domaćeg, tako i stranog zakonodavstva, je pionirski poduhvat šireg ekspertskog tima, i finansiran je od strane GEF-a, uz podršku Centra za održivi razvoj / UNDP-a.

Prezentacija rezultata projekta, u organizaciji ZHMS-a i Centra za održivi razvoj UNDP-a, održana 6. marta 2015.godine u Hotelu „Ramada“. Tokom prezentacije, eksperti za oblasti delineacije površinskih voda i podzemnih voda sliva Skadarskog jezera, prikazali su dijelu stručne javnosti rezultate svog rada. Doc.dr Milan Radulović, sa Građevinskog fakulteta i mr Neda Dević, iz Geološkog zavoda, su bili zaduženi za vodna tijela podzemnih voda u slivu Skadarskog jezera i dali su pikaz metodologije izdvajanja podzemnih vodnih tijela, koodiranja vodnih tijela, geološke i hidrogeološke karakteristike sliva. Prezentirali su i status podzemnih vodnih tijela, hidrohemijska i ekološka svojstva podzemnih voda sliva Skadarskog jezera.
Završni dio predstavljanja rezultata projekta, odnosio se na vodna tijela površinskih voda sliva Skadarskog jezera, ekspertski separat za koji je bio zadužen mr Momčilo Blagojević iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Gospodin Blagojević je prikazao inicijalnu karakterizaciju slivnih područja (izdvajanje površinskih vodnih tijela), korišćenu metodologiju, tipologiju, kodiranje površinskih vodnih tijela i korake sprovedene u delineaciji površinskih vodnih tijela sliva Skadarskog jezera.
Category:Aktuelnosti