Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
26. Apr 2015.
JASPPer-prezentacija rezultata

Prezentacija rezultata projekta „Joint Actions for Sea Polution Prevention“ – JASPPer” će biti održana u prostorijama Opštine Tivat, 28. aprila 2015. godine sa početkom u 11 časova.

Pojekat JASPPer pripada grupi IPA projekata iz komponente II - Prekogranična saradnja, mjera 1.1. - Zajedničke mjere za zaštitu životne sredine, prirode i kulturne baštine.
Projekat je realizovan u saradnji sa Hrvatskim hidrografskim institutom iz Splita (HHI), funkcionalnim vodećim partnerom na Projektu i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), vodećeg partnera sa crnogorske strane. Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP) i Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora Kotor (IBMK) su bili partneri vodećim institucijama.
Ukupna vrijednost projekta je €598.339,17. Od tog iznosa hrvatskim partnerima je opredijeljeno €251.327,49, crnogorskim €254.541,00 bespovratne pomoći od strane EU.
Proučavano područje obuhvatalo je Dubrovačko-neretvansku županiju (Opština Konavle) i crnogorsko primorje (opštine Herceg Novi, Kotor i Tivat). Projekat je implementiran u periodu od 1. maja 2013. do 30. aprila 2015. godine. Detaljno je i opsežno istraživan morski ekosistem, čiji rezultati su poslužili kao osnova za ocjenu efekata uticaja komunalnih voda na ekosistem mora u proučavanom području.
Institucije koje su učesnice na Projektu imaju manji ili veći stepen nadležnosti kod monitoringa životne sredine u svojim zemljama. Motiv za apliciranje kod Evropske komisije za podršku implementacije Projekta je bio to što pojedina područja definisana projektnim zadatkom nisu ranije bila obuhvaćena redovnim monitoringom, a zašto postoji zakonska obaveza i realna potreba.
Najvažniji dio posla obavljen je na terenu pručavanog područja, uzorkovanjem elemenata morskog ekosistema, uključujući tu i in situ analize (na licu mjesta), dok je značajan dio analiza urađen u našim laboratorijama. Projekat je značajno doprinio poznavanju ekosistema u proučavanom području, te ukazao na potrebu uspostavljanja novih stanica za monitoring.
Pored rezultata pretpostavljenih projektnim zadatkom, ekpertski tim je detektovao i neočekivane kvarove na podvodnoj infrastrukturi (npr. na lokaciji Trašte). Mišljenja smo, kao projektni ekspertski tim, da će rezultati Projekta, predstavljeni u Studiji i brojnim izvješatajima Projekta, biti korisni svima koji upravljaju ovim sistemima u proučavanom području, a prije svega opštinama.
Rezultati istraživanja, po nama, daju validnu osnovu za pokretanje akcije na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Imajući u vidu da se projekat završava 30. aprila 2015. pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji doprinosa projekta JASPPer kod kvalitetnog ispitivanja morske vode i morskog dna proučavanih područja u Crnoj Gori i Hrvatskoj, a koja će biti održana 28. aprila 2015. godine, sa početkom u 11:00h, u prostorijama Opštine Tivat (multimedijalna sala).


Brošura

Category:Aktuelnosti