Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
28. May 2015.
XVII Kongres SMO

XVII Kongres Svjetske meteorološke organizacije (SMO) održava se u Ženevi, od 25.maja do 12. juna 2015 godine, sa fokusom kako ojačati meteorološke i klimatske službe da se suoče sa potrebama, rastuće globalne populacije i izbore sa klimatskim varijabilama i promjenama, ekstremnim vremenskim situacijama i njihovim uticajima na sve socio-ekonomske sektore. Kongres SMO se održava svake četiri godine i donosi odluke o strategijama, politikama, prioritetima, budžetu, izboru Generalnog Sekretara, predsjednicima, podpredsjednicima i članovima Izvršnog savjeta SMO i trenutno okuplja 191 zemalja članica Svjetske meteorološke organizacije.

Veća međunarodna saradnja i investiranje u službe za osmatranja vremena i klime, su esencijalne za postizanje otpornosti na vrijeme i klimu, promovisanje održivog razvoja i pružanje pomoći ljudima, da se suoče sa klimom koja se mijenja. Prema riječima Generalnog sekretara M.Jarrauda “do sada u 2015 godini – kao i u prethodnim godinama, nepogode izazvane vremenom uništile su ili poremetile milione života. Lista ekstremnih događaja je duga i postoji sve brojnija naučna evidencija da su neki od njih nedvosmisleno izazvani ljudskim aktivnostima. Globalna srednja mjesečna koncentracija ugljen-dioksida u atmosferi je prešla simbolični reper od 400 djelova po milionu u martu 2015.godine i to po prvi put od početka mjerenja. Ovo će osuditi našu planetu na topliju budućnost, za mnoge generacije koje dolaze”.
Na Kongresu će se razmatrati strateška kontribucija SMO-a i nacionalnih hidro-meteoroloških servisa, post-2015 novoj globalnoj agendi o održivom razvoju i klimi i Sendai Okviru za smanjenje rizika od nepogoda. Razmotriće se i progres u sprovođenju SMO-Globalnog okvira o klimatskim servisima, čiji je cilj da se poboljša snabdijevanje i korišćenje klimatskih usluga u cilju adaptacije na klimatske promjene. Sesija Kongresa 2015. je uređena da diskutuje o osmatranjima i istraživačkim aktivnostima u cilju povećanja razumijevanja sistema Zemlje, posebno interakciju između okeana, zemlje, kriosfere i atmosfere. Brze promjene u sniježnom pokrivaču i ledu će imati dalekosežne uticaje na ostatak svijeta. Očekuje se da će Kongres dostići sporazum u vezi sa više pitanja u cilju dostizanja potreba urbanih sredina, koje će postati dom za više od 70% svjetske populacije do 2050.godine, koja rizikuju izlaganje brojnim nepogodama povezanim sa vodama i vremenom i stresovima životne sredine, kao što je zagađenje.
Kongres će usvojiti Strateški plan i budžet SMO-a, koji će pratiti i podržati aktivnosti SMO-a u periodu 2016-2019. Razmatraće se širok opseg programa, uključuju osmatranja, istraživanja, razvoj kapaciteta, partnerstvo, edukaciju i obuke. Tokom Kongresa će se imenovati novi Generalni sekretar SMO-a, koji će zamijeniti Micheal Jarraud-a, koji će ostati do kraja 2015.godine, nakon tri mandata u SMO-u, predsjednika i potpredsjednike SMO-a i članove Izvršnog odbora..
Kongresu će prisustvovati i delegacija Crne Gore, koji će činiti direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i stalni predstavnik (PR) Crne Gore u SMO – Luka Mitrović; Ambasador Nebojša Kaluđerović - stalni predstavik Crne Gore pri UN-u i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi; II sekretar u Misiji – Anđelka Rogač i predstavnice ZHMS-a, pomoćnica direktora – Sanja Pavićević i načelnica odjeljenja za međunarodnu saradnju – Ivana Adžić.

https://sites.google.com/a/wmo.int/cg-17/

Category:Aktuelnosti