Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
16. Oct 2015.
42. Sjednica IPCC

U periodu 5-8. oktobra održana je 42. Sjednica IPCC-a u Dubrovniku, Hrvatska, pod pokroviteljstvom Sekretarijata IPCC-a u saradnji sa Vladom Republike Hrvatske. Delegaciju Crne Gore činili su mr Luka Mitrović, direktor ZHMS-a i Stalni predstavnik Crne Gore u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO) i mr Sanja Pavićević, pomoćnica direktora i IPCC Fokal Point Crne Gore.

Na konferenciji je istaknut značaj 2015. godine za UNFCCC i IPCC, i očekivanja da će se postići sporazum u Parizu, na COP21 u decembru 2015. godine. Podržani su Sintezni izvještaji (SRs) IPCC-a, o naučno zasnovanom praćenju napretka u smanjenju emisija, te da će IPCC izvještaji pomoći kontinuiranom jačanju ambicija članica Konvencije UNFCCC. Takođe, vjeruje se da će i nedavno usvojeni ciljevi održivog razvoja na Konferenciji o održivom razvoju u Njujorku dovesti do postizanja transformisanog sporazuma na COP21 u Parizu. Naglašeno je dostignuće IPCC-a u podršci globalnom priznanju klimatskih promjena kao definisanog socijalnog, političkog i ekonomskog problema, i da potreban nivo investicija na globalnom nivou nije nepremostiv.
Izbori su održani za predsjedavajućeg, članove Biroa i Radne jedinice Biroa u skladu sa IPCC pravilima za izbor istih. Dok je većina nominacija za pozicije Biroa predata od strane članica prije početka IPCC42, neke članice su dodatno nominovale kandidate i tokom 42. Sjednice IPCC u Dubrovniku.
Kandidati za poziciju IPCC Chair bili su: Ogunlade Davidson (Sijera Leone); Hoesung Lee, (Republika Koreja-Južna Koreja); Chris Field (SAD); Nebojša Nakićenović (Austrija i Crna Gora); Jean-Pascal van Ypersele (Belgija) i Thomas Stocker (Švajcarska). Nakon dva kruga glasanja Hoesung Lee je izabran za IPCC Chair, koji će voditi šesti ciklus procjene. Nakon toga izabrani su članovi Biroa i Radne jedinice (TFU). Sljedeća sesija IPCC43 biće održana u aprilu 2016. godine u Najrobiju, Kenija.
Delegacija Crne Gore je na marginama Konferencije imala brojne regionalne konsultacije i sastanke sa predstavnicima WMO-a i IPCC-a.
Više informacija na: http://www.ipcc.ch/

FOTO
Category:Aktuelnosti