Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
6. Mar 2007.
Značajni skupovi u Hrvatskoj

U Hrvatskoj su 16. i 18. oktobra održana dva značajna sastanka, na kojima su učestvovali i direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore sa saradnicima.

Prvi sastanak održan 16.10.2006. u Zagrebu bio je posvećen Okvirnom sporazuma o slivu rijeke Save. Međunarodna komisija za sliv rijeke Save – Savska komisija osnovana je temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, koji su pod pokroviteljstvom Pakta za stabilnost za jugoistočnu Evropu 2002. godine potpisali Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Savezna Republika Jugoslavija . Sporazum je stupio na snagu 2004.godine, nakon ratifikacije od strane zemalja članica. Na sastanku se diskutovalo o projektu “Razvoj i nadgradnja hidrometeorološkog informacionog i prognostičkog sistema za sliv rijeke Save” (“Sava projekat”). Uspostavljene su radne grupe Savske komisije za hidrološka i hidrometeorološka pitanja u kojima će aktivno učešće imati i predstavnici Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.

Drugi sastanak, u organizaciji državnog Hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske, 18.10.2006.godine u Dubrovniku, bio je sastanak EUMETNET-a (Evropske meteorološke mreže) . Sastanku su prisustvovali predstavnici 22 od 28 zemalja članica mreže. Diskutovalo se o stanju i aktivnostima postojećih radara i radarskih mreža, razmjeni podataka, kao i mogućnostima proširenja radarske mreže. S obzirom da u Crnoj Gori postoji Projekat za izgranju mreže radara, razgovaralo se o mogućnosti dobijanja donacije za nabavku jednog radara, kao i o mogućnosti korišćenja podataka sa radara susjednih zemalja a koji pokrivaju neke djelove Crne Gore.
Category:Aktuelnosti