Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 22Petrovac: 21Ulcinj: 20Herceg Novi: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
13. May 2017.
XIX Konferencija IHO

U periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine delegacija Crne Gore koju su činili direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju , Luka Mitrović, šef delegacije i kapetan korvete Branislav Gloginja, hidrograf, član delegacije, učestvovala je na XIX Konferenciji Međunarodne hidrografske organizacije u Monaku.

Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) je međuvladina konsultativna i tehnička organizacija. Organizacija je osnovana u Kneževini Monako 1921. godine i propisuje međunarodne standarde u hidrografiji i pomorskoj kartografiji, osigurava i podržava saradnju između zemalja članica vezanu za sigurnost plovidbe na moru kao i za održivi razvoj morske sredine i obalnog područja.
Konferenciji je prisustvovalo preko 300 delegata iz 87 zemalja članica. Tokom zasjedanja IHO Skupštine usvojene su nove regulative, koje su obavezujuće za države članice. U oblasti hidrografije nove regulative doprinijeće povećanju sigurnosti plovidbe. Na konferenciji su izabrani novi generalni sekretar, kao i dva direktora IHO-a.
Zavod je nadležni nacionalni organ za hidrografsku djelatnost i predstavlja Crnu Goru u IHO-u od 3. decembra 2013. godine. Uspješno sprovodi hidrografska mjerenja marina, luka, pristaništa, sidrišta, kao i podmorskih instalacija prema međunarodnom IHO standardu S-44.

Za vrijeme trajanja Konferencije, održan je i radni sastanak Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC), čiji će domaćin ove godine biti Crna Gora. To će biti prvi put da se u Crnoj Gori sastaju predstavnici 21 zemlje članice IHO-a, 5 zemalja pridruženih članica, kao i nekoliko predstavnika proizvođača hidrografsko-okeanografsko-kartografske opreme i softvera.
Konferencija će se održati u Hotelu Park u Bijeloj u period od 4. do 6. jula 2017.godine.
Category:Aktuelnosti