Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

18.12.2017. Visina snijega u 7h
(u cm)

ZABLJAK: 40
KOLASIN: 13
ANDRIJEVICA: 6
PLAV: 5
ROZAJE: 5
SAVNIK: 4
PLJEVLJA: 4
CETINJE: 3
PLUZINE: 2
B.POLJE: 2
BERANE: 1
> Cijeli spisak

18.12.2017.
Temperatura mora u 13:00h

Petrovac: 15Bar: 15Ulcinj: 15Budva: 14Herceg Novi: 12

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
3. Jun 2017.
Rizik od suše u regionu Dunava

Oskudica vode i suše često pogađaju dunavski region i imaju veliki uticaj na ekonomiju i blagostanje ljudi. Međutim, uprkos štetama poslednjih decenija, suša još uvijek nije uzeta u obzir kao problem od velike važnosti.
Uslijed toga, projekat DriDanube (Drought Risk in the Danube Region) ima za cilj da poboljša kapacitete regiona u hitnom reagovanje na sušu i poveća spremnost u upravljanju tokom takvih situacija, putem predstavljanja aktuelnih alatki za monitoring i procijenu rizika.

Cilj projekta je da se omogući preciznije i efikasnije rano upozorenje na sušu i da se promjeni uglavnom privremeni u pro-aktivni odgovor na sušu, koji je zasnovan na procedurama upravljanja rizikom.
Jačaće se saradnja između svih relevantnih institucija kako bi se razvila kultura pripravnosti širom regiona Dunava.

Više informacija >>>>>


Link projekta >>>>>
Category:Aktuelnosti