Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
28. Jun 2017.
XX Konferencije Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC)

U vremenu od 4. do 6. jula 2017., u hotelu Park u Bijeloj, Crna Gora će biti domaćin XX Konferencije Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC). Regionalna Hidrografska komisija je dio Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) koju čine 87 zemalja članica, uključujući i Crnu Goru koja je postala članica 03. decembra 2013.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju sa Sektorom za hidrografiju i okeanografiju predstavlja Crnu Goru u ovoj međuvladinoj konsultativnoj i tehničkoj organizaciji čiji je glavni cilj da se obezbjedi da sva svjetska mora, okeani i plovni putevi budu adekvatno premjereni i kartirani. Organizacija je osnovana u Kneževini Monako 1921. godine i obezbjeđuje međunarodne standarde u hidrografiji i pomorskoj kartografiji, osigurava i podržava saradnju između zemalja članica vezanih za sigurnost plovidbe na moru kao i za održivi razvoj morske sredine i obalnog područja.
Ovo je prvi put da je Crna Gora domaćin konferencije vezane za hidrografsku djelatnost.

Na konferenciji će prema dosadašnjim prijavama osim direktora IHO-a, viceadmirala Mustafe Ipteša, učestvovati predstavnici 18 zemalja članica :Alžir, Crna Gora, Francuska, Gruzija, Grčka, Hrvatska, Italija, Kipar, Malta, Monako, Rumunija, Rusija, Slovenija, Španija, Tunis, Turska, Ukrajina, Egipat i predstavnici 3 zemlje pridruženih članica: Bugarska, Velika Britanija, kao i predstavnici SAD-a (National Geospatial – Intelligence Agency - NGA), kao i predstavnici Albanije kao posmatrači, te nekoliko predstavnika proizvođača hidrografsko-okeanografsko-kartografske opreme, softvera i plovnih sredstava.

Pristupanjem u NATO savez, jedan od ciljeva Crne Gore je i razmjena hidrografskih podataka sa drugim članicama saveza, tako da je ova konferencija bitna i sa vojnog aspekta.
Poseban značaj ova Konferencija ima i za turističku promociju Crne Gore kao elitne i nautičke turističke destinacije. Osnova za siguran i bezbjedan boravak nautičara u našim unutrašnjim vodama su pouzdane nautičke karte i nautički planovi koje izrađuje i štampa naš Sektor za hidrografiju i okeanografiju.
Category:Aktuelnosti