Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
13. Sep 2018.
Posjeta predstavnika Njemačkg društva za međunarodnu saradnju

Predstavnik Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i menadžer projekta „Adaptacija na klimatske promjene u prekograničnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan“, Gerrit Bodenbender boravio je u radnoj posjeti Crnoj Gori i tom prilikom se sastao sa predstavnicima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Sastanak je održan 11.9.2018.godine u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju i tom prilikom je gospodina Gerrit-a i njegovu saradnicu Biljanu Medenicu, koordinatora projekta za Crnu Goru, primio direktor Zavoda zajedno sa predstavnicima Sektora za hidrologiju.
To je bila prilika da se sumiraju dosadašnji rezultati ostvareni tokom realizacije projekta „Adaptacija na klimatske promjene u prekograničnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan“, kao i da se razmotri mogućnost nastavka saradnje u narednoj fazi projekta.
Naime, riječ je o projektu čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta za adaptaciju na klimatske promjene i unaprijedjeno upravljanje rizikom od poplava u zemljama sliva Drim/Bojana. Pored Crne Gore, u projektu učestvuju i Makedonija, Albanija i Kosovo.
Projekat će doprinijeti poboljšanju prognoziranja poplava u slivu Drim/Bojana kroz stalnu podršku hidrometeorološkim službama u četiri zemlje i poboljšanju raspoloživosti i razmjenjivanja njihovih hidroloških i meteoroloških podataka. U tu svrhu, i u narednoj fazi projekta radiće se na unaprijedjenju hidrološkog modela koji će služiti za razvoj sistema upozorenja na moguće poplave u slivu Bojane i Drima. Kroz projektne aktivnosti, u narednom periodu biće realizovana i donacija meteorološke stanice.
Takodje, osim hidrološkog modela, u sklopu projektnih aktivnosti planirana je i izrada hidrauličkog modela za područje Skadarskog jezera i rijeke Bojane za Crnu Goru i Albaniju, a u svrhu smanjenja rizika od poplava. Za izradu modela zadužen je tim sa Univerziteta iz Braunschweig (Njemačka), a direktni korisnik modela biće Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju iz Crne Gore, kao i IGEWE (Hidrometeorološki institut) iz Albanije.
Na sastanku je dogovorena i finansijska podrška implementaciji tri serije hidrometrijskih mjerenja u slivu Skadarskog jezera, a sve u cilju dobijanja kvalitetnih podataka potrebnih za funkcionisanje hidrološkog modela.
Dogovoren je i termin završne radionice u okviru tekuce faze projekta. Radionica ce se održati u Crnoj Gori krajem oktobra tekuće godine i okupiće predstavnike hidrometeoroloških službi zemalja regiona koje su učesnice projekta.
Category:Aktuelnosti