Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
10. Oct 2018.
XVII Sjednica ICSEED-a

U Ohridu su se 8. i 9. oktobra 2018., u organizaciji Hidrometeorološkog zavoda Republike Makedonije, održala dva važna međunarodna sastanka. Prvog dana održan je sastanak Direktora hidrometeoroloških službi jugo-istočne Evrope (ICSEED), dok se 9.oktobra održao IV sastanak Savjeta konzorcijuma jugo-istočne Evrope za operativnu prognozu vremena (SEECOP).

U okviru 17-tog ICSEED-a, pored prezentacija predstavnika hidrometeoroloških službi jugo-istočne Evrope o napretcima službi u intersesijskom periodu, održane su prezentcije predstavnika Svjetske meteorološke organizacije, ECMWF-a, EUMETNET-a, Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, GIZ-a i Svjetske banke.

Potpredsjednica Regionalne asocijacije VI, SMO-a, gđa.Kornelija Radics, upoznala je učesnike sastanka sa dostignućima i budućim planovima RA VI, dok je g-din. Rob Varley govorio o SMO globalnoj osmatračkoj mreži. Uslijedile su i prezentacije Evropskog centra za srednjo-ročnu prognozu vremena -ECMWF i Evropske mreže meteoroloških servisa-EUMETNET, predstavnika GIZ-a i WB o regionalnim projektima koji su u toku.

U okviru SEECOP-a, pored izvještaja o aktivnostima konzorcijuma u prethodnom periodu i prezentacija predstavnika zemalja SEECOP-a, predstavljen je izvještaj sa EWGLAM/SRNWP sastanka (Salcburg, Austrija). Date su sugestije za sledeće SEECOP aktivnosti, statusu članstva i mogućnostima i mehanizmima finansiranja konzorcijuma.

Category:Aktuelnosti