Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 22Petrovac: 21Ulcinj: 20Herceg Novi: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
24. Nov 2018.
Skupština EUMETNET-a

Godišnja Skupština EUMETNET-a, čija je Crna Gora članica, putem Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, održana je u periodu od 21. do 23.novembra 2018.godine u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske.

Ovogodišnja Skupština je pored redovnih tema, koje su uglavnom obuhvatale programe i načine unaprijeđenja saradnje između EUMETNETa i zemalja članica, kao i razmatranje i usvajanje budžeta za 2019.godinu i nacrta za 2020. i 2021.godinu, sadržala i potpisivanje novog 10-godišnjeg Ugovora o saradnji EUMETNET-a i članica.
EUMETNET je osnovana 1996.godine sa primarnom misijom da pomogne povezivanje i saradnju između svojih članica i da ih predstavlja na kolektivnoj osnovi, posebno u komunikaciji sa evropskim organizacijama (Evropskoj Uniji-EU i Evropskoj komisiji-EC). EUMETNET je organizovana kao ekonomska interesna grupacija, po zakonima Belgije (EIG EUMETNET). Želja EUMETNET-a je da se razviju individualni i kolektivni kapaciteti zemalja članica, kako bi odgovorili svojim nacionalnim i kolektivnim odgovornostima, a sve u cilju doprinošenja očuvanja života i imovine i društvenog balagostanja u Evropi. Dodatno, EUMETNET ima za cilj da optimizira kolektivnu kontribuciju članica prema relevantnim SMO i EU programima, projektima i politikama.
EUMETNET pruža članicama, ekspertizu u oblasti vremena, klime, životne sredine i povezanih aktivnosti, daje tehničku podršku u obezbjeđivanju podataka i produkata visokog kvaliteta. Opseg aktivnosti saradnje se odnosi na ključne aktivnosti članica i uključuje: osmatračke sisteme, baze podataka, obradu podataka, produkte prognoza, istraživanje i razvoj, obuke i koordinaciju tehničke pomoći.
Ukupno 31 zemlje, su potpisnice novog 10-godišnjeg ugovora sa EUMETNETom (Austrija, Belgija, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Island, Italija, Latvija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Makedonija, Engleska i Crna Gora).
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju postao je prvi put član EUMETNET skupine u novembru 2010.godine, a novi Ugovor o saradnji, koji se odnosi na period od 10 godina, ispred ZHMS CG, potpisao je direktor - Luka Mitrović i ispred EUMETNETa izvršni direktor – Eric Petermann.Category:Aktuelnosti