Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
18. Mar 2019.
EUMETSAT Info dan 2019

EUMETSAT informacioni dan za nacionalne meteorološke i hidrološke službe regiona zapadnog Balkana, održao se 13-14.marta 2019. u Skoplju u organizacji EUMETSAT-a

Cilj ovih info dana, jeste da se omogući nacionalnim hidro-meteorološkim službama da povećaju benefite operativnog korištenja podatka i produkata EUMETSAT-a, kako sa vlastitih satelitskih stanica, tako i iz Copernicus programa, kao i da se pripreme za sledeću generaciju evropskih meteoroloških satelita. Osmatranja sa ovih satelita su važan izvor informacija za zemlje zapadnog Balkana za postizanje bolje prognoze vremena, praćenja klime i životne sredine.
Sastanak je održan u ko-organizaciji Uprave za hidrometeorološke poslove Sjeverne Makedonije, a tokom ceremonije otvaranja direktor operative u EUMETSAT-u, gdin.Livio Mastroddi je istakao da se u sledećim godinama hidrometeorološke službe moraju pripremiti za pristup i korišćenje nove generacije Meteosat satelita. Nova, treća generacija Meteosat-a (MTG) će do 2022.godine, obezbijediti nevjerovatnu količinu meteoroloških osmatranja iz svemira. Ova osmatanja će imati značajan uticaj na prognozu vremena. Saradnja između EUMETSAT-a i nacionalnih hidro-meteoroloških službi zapadnog Balkana, koja je započela je 2009..godine, treba da omogući nacionalnim HM službama da se pripreme za novu generaciju satelita, na vrijeme i efikasno, a do tada da nastave da koriste podatke koji su operativno u upotrebi sa 11 satelita, koji za sada funkcionišu.
Na otvaranju, prisutnim se obratio i gdin.Ljupčo Nikolovski, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sjeverne Makedonije, koji je dao akcenat na značaj investicija u hidro-meteorološke službe, kao važnu stavku u ublažavanju rizika od klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uslova, koji imaju štetne efekte na poljoprivrednu proizvodnju i druge socio-ekonomske sektore u Makedoniji i regionu Zapadnog Balkana. Ove investicije uključuju i napore da se poveća korišćenje satelitskih podataka i saradnja sa EUMETSAT-om.
Tokom informacionog dana EUMETSAT-a 2019., nacionalne hidro-meteorološke službe su dale informacije o trenutnom korišćenju satelitskih podataka u svakodnevnoj prognozi. Diskutovalo se o nadogradnji EUMETCast prijemnih stanica, kako bi se obezbijedio kontinuirani operativni pristup satelitskim podacima i informacijama, kao i o trening aktivnostima, koje se organizuju jednom godišnje u regionu jugoistočne Evrope.
Info danu u Skoplju prisustvovali su predstavnici hidro-meteoloških službi Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, a predstavnici Crne Gore su bili direktor ZHMS-a Luka Mitrović i Vučina Popović, sinoptičar.


Category:Aktuelnosti