Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
19. Mar 2019.
Saopštenje povodom Dana voda

Svjetski dan voda, 22. mart, ustanovljen je usvajanjem rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u decembru 1992.godine. Cilj obilježavanja ovog značajnog datuma jeste podizanje svijesti javnosti i ukazivanje na važnost zaštite i održivog upravljanja vodnim resursima, kao i skretanje pažnje na problem nedostatka vode za piće u mnogim zemljama svijeta.

Svjetski dan voda, 22. mart, ustanovljen je usvajanjem rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u decembru 1992.godine. Cilj obilježavanja ovog značajnog datuma jeste podizanje svijesti javnosti i ukazivanje na važnost zaštite i održivog upravljanja vodnim resursima, kao i skretanje pažnje na problem nedostatka vode za piće u mnogim zemljama svijeta.
Na globalnom nivou svakako raste stepen saglasnosti o potrebi održivog upravljanja vodama. Napredak u formulisanju i sprovođenju politika koje vode pomenutom cilju je evidentan i čini dobru polaznu osnovu za predstojeći period. Aktivnosti na globalnom i nacionalnom nivou oblikuju se tako da budu usklađene sa ciljevima održivog razvoja koji, između ostalog, tretiraju i pitanje vodnih resursa.
Takođe, u svijetlu odvijanja integracionog procesa Crne Gore u EU, jedan od ključnih izazova odnosi se na implementaciju i ubrzavanje reformi u oblasti zaštite voda. S tim u vezi, aktivnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, kao i ostalih relevantnih institucija i svih građana Crne Gore moraju biti usmjerene na zaštitu i unaprijeđenje vodnih resursa za sadašnje i buduće generacije, što predstavlja jedan od osnovnih principa održivog razvoja.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, kao institucija koja dugi niz godina uspješno sprovodi aktivnosti usmjerene na monitoring voda, svakako je jedan od značajnih činilaca u ovoj oblasti. Značajno unaprijeđenje mreže za monitoring kvaliteta i kvantiteta voda je ostvareno u prethodnom periodu kroz aktivnosti realizovane iz donacija Svjetske banke, njemačke Agencije za razvoj (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), kao i iz IPA fonda. Takođe, iz sredstava Zavoda finansirane su značajne aktivnosti usmjerene na poboljšanje mreže stanica.
Kroz gore pomenute aktivnosti, broj hidroloških stanica za monitoring kvantiteta površinskih voda je, tokom 2018.godine, povećan za skoro 40%, dok se dodatna proširenja mreže očekuju i u toku 2019.godine, kroz nabavku novih stanica, kao i unaprijeđenje postojećih.
Osim unaprijeđenju monitoringa kvantiteta površinskih voda, značajna pažnja posvećena je u prethodnom periodu i monitoringu kvaliteta voda. Aktuelni IPA projekat “Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama”, rezultirao je revizijom postojećih parametara za monitoring kvaliteta, predlogom novih lokacija za površinske i podzemne vode, kao i unaprijeđenjem laboratorijske opreme za biološki monitoring.
Projekat predviđa i značajno unaprijeđenje monitoringa kvantiteta i kvaliteta podzemnih voda. U prvoj fazi izgradnje mreže za monitoring podzemnih vodnih tijela u Crnoj Gori, koja bi trebalo da bude završena tokom 2019.godine, očekuje se da u funkciji bude preko 30 stanica za monitoring podzemnih voda, što je respektabilan broj. Pripremne aktivnosti definisanja mreže mjernih stanica i pripreme pozicije samih lokacija i pijezometarskih bušotina su realizovane tokom 2018.godine, a ugovorena je nabavka opreme za monitoring podzemnih voda i isporuka iste se očekuje u narednom periodu.
Realizacijom aktuelnih projekata, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju će dobiti dobru osnovu za dalje unaprijeđenje monitoringa voda i ispunjavanje obaveza prema EU, i time dati svoj doprinos zaštiti ovog značajnog resursa.
Na kraju, više je nego jasno da od toga koliko uspješno i brzo se budu rješavali sadašnji problemi očuvanja voda, zavisi ne samo kvalitet življenja naših građana, već isto tako i atraktivnost Crne Gore kao turističke destinacije, kao i očuvanje njene međunarodne percepcije kao zemlje fascinantnih prirodnih ljepota i raznovrsnosti.
Category:Aktuelnosti