Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
19. Jun 2019.
18. Kongres SMO

18-ti Kongres Svjetske meteorološke organizacije (SMO) odžao se u Ženevi (3-14.jun 2019.), sa ciljem da se dogovore buduće strategije, kao pomoć zemljama članicama SMO-a, da povećaju otpornost na ekstremne vremenske situacije, štetne uticaje voda, klime i druge nepogode u žvotnoj sredini, kao i da ojačaju naučna osmatranja i prognoze svojih članica.

Kongres se održava svake četvrte godine i odlučuje o strategijama, politikama, standardima, budžetu i upravljačkoj strukturi SMO-a. Ove godine se odlučivalo i o reformi upravljačke strukture SMO-a, neophodnoj da bi se odgovorilo na velike rizike i izazove svijeta, koji se mijenja.

Ostale teme na dnevnom redu uključivale su: jačanje osmatračkih mreža čiji podaci su osnova za sve prognoze; poboljšanje usluga o vremenu i klimi u eri klimatskih promjena i ekstremnog vremena; hidrološke servise i podršku održivom upravljanju vodama; podršku razvoja kapaciteta; angažman privatnog sektora i politiku podataka.

Predstavnici zemalja članica SMO na Kongresu su razmatrali i usvojili novi Strateški plan, čija je sveobuhvatna vizija da do 2030.godine imamo svijet u kome sve nacije, a posebno one najranjivije, budu što otpornije na socio-ekonomske uticaje ekstremnih vremenskih situacija, uticaje klime i voda; kao i da se ojača njihov održivi razvoj kroz najbolje moguće servise. Zahtjevi za ekspertizama SMO-a i nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi nikada nisu bili veći. Socio-ekonomski uticaji vremena, klime i hazarda uslovljenih vodama, se povećavaju uslijed degradacije životne sredine, urbanizacijom i prije svega, klimatskim promjenama.

Pitanja koja se odnose na vode, hazarde uzrokovane vodama i njihov kvalitet, postaju sve izazovnija. Ipak, kapacitet monitoringa i upravljanja ovim vitalnim resursom, je fragmentiran i neadekvatan. SMO je samim tim odlučila da da prioritet jačanju operativnih hidroloških službi i da poboljša monitoring voda i prognozu poplava. Kongres je postigao dogovor da se poveća uključivanje i učešće široke hidrološke zajednice u SMO aktivnostima, kao dio SMO reforme.

Kongres je usvojio paket reformi, u cilju ispunjavanja sveobuhvatnog pristupa Zemljinom sistemu, sa jačim fokusom na vodne resurse i okeane, koordinisanije klimatske aktivnosti i konkretnije napore da se nauka prevede u službu društva. Naglašena je veća angažovanost privatnog sektora i strukturisanija saradnja sa razvojnim agencijama.

Nova upravljačka struktura je usklađena sa strateškim planom. Pod novo-usvojenom reformom različite tehničke komisije SMO-a, zamijenjene su sa dvije komisije, koje će biti koordinisanije i maksimizirati rezultate svog rada. Komisija za osmatranja, infrastrukturu i informacione sisteme (Infrastrukturna komisija), koja će doprinijeti razvoju i implementaciji globalno koordinisanih sistema za dobijanje, obradu, transmisiju i širenje osmatranja i povezanih standarda; koordinaciju produkcije i korišćenja standardizovanih analiza i modela i razvoj i implementaciju podataka i informacija upravljačkih praksi za sve SMO programe. Michel Jean (Kanada) je izabran za predsjednika ove komisije. Komisija za vrijeme, klimu, vode i povezane servise i aplikacije u oblasti životne sredine (Aplikaciona komisija), koja će doprinijeti razvoju i sprovođenju globalno harmonizovanih servisa i aplikacija vremena, klime, voda, okeana i servisima životne sredine , u cilju informisanja donosioca odluka i realizaciji socio-ekonomskih benefita od strane korisnika i društva u cjelini. Ian Lisk (Ujedinjeno Kraljevstvo) je izabran za predsjednika komisije.

Petteri Taalas (Finska) je reizabran na mjesto Generalnog sekretara SMO-a u sledećem četvorogodišnjem periodu, kao jedini kandidat. Za mjesto Predsjednika SMO-a izabran je većinom glasova Gerhard Adrian (Njemačka), a birani su i postavljeni i drugi članovi izvršnih odbora prema regionalnim asocijacijama


Delegacija ZHMS na 18. Kongresu SMO

Category:Aktuelnosti