Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 22Petrovac: 21Ulcinj: 20Herceg Novi: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
21. Jun 2019.
XXI Konferencija MBSHC

XXI Konferencija Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC), održana je u Kadizu, Španija, u periodu 11-13.jun 2019.

Regionalna Hidrografska komisija je dio Međunarodne hidrografske organizacije (IHO), koju čine 87 zemalja članica, uključujući i Crnu Goru, koja je postala članica 03. decembra 2013. Obaveze propisane IHO standardima u Crnoj Gori sprovodi Sektor za hidrografiju i okeanografiju ZHMS-a.
Pitanja koja su razmatrana tokom Konferencije odnosila su se na rezultate drugog IHO savjeta (C-2), IHO radnom programu 1 – Korporativni poslovi; IHO programu 2 – Hidrografski servisi i standardi; IHO programu 3 – Inter-regionalna koordinacija i podrška.
U okviru tačke sesije, koja se odnosila na Saradnju sa zemljama članicama IHO, dati su i nacionalni izvještaji hidrografskih službi, sa akcentom na pitanja/zahtjeve koje treba da razmotri MBSHC; razmatrala se koordinacija globalnog premjera i kartiranja; MSI – informacije o pomorskoj sigurnosti; MSDI – informacije o pomorskim prostornim podacima; a posebna pažnja je data unaprijeđenju kapaciteta i aktivnostima na ovom polju. Regionalni koordinator za razvoj kapaciteta, prezentovao je 3-godišnji plan razvoja kapaciteta za period 2019-2021.godinu.
IHO Konferencije generalno imaju veliki značaj za promociju Crne Gore, kao elitne i nautičke turističke destinacije. Osnova za siguran i bezbjedan boravak nautičara u našim unutrašnjim vodama su pouzdane nautičke karte i nautički planovi, koje izrađuje i štampa Sektor za hidrografiju i okeanografiju ZHMS-a, čiji su predstavnici Radovan Kandić, pomoćnik direktora i Luka Ćalić, načelnik odsjeka za hidrografiju, prisustvovali Konferenciji.


Category:Aktuelnosti