Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 22Petrovac: 21Ulcinj: 20Herceg Novi: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
6. Aug 2019.
Reagovanje na tekst u DAN-u

Povodom teksta „Tara zbog tajkuna postala bara“, objavljenog u dnevnim novinama DAN, 6.8.2019.godine, radi preciznijeg informisanja javnosti, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju daje sljedeće pojašnjenje:

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je u periodu od 11.juna do 18.jula tekuće godine, realizovao ispitivanja kvaliteta površinskih voda u Crnoj Gori, u okviru redovnog godišnjeg programa monitoringa koji se sprovodi u četiri serije. Ukupan broj lokacija na kojima je monitoring sproveden je 35 (9 vodotokova, 3 prirodna jezera, 5 vještačkih jezera, 5 lokaliteta obalnog mora i 5 lokaliteta mješovitih voda). Kada je riječ o Tari, u sklopu pomenute serije, uzorkovanje je izvršeno 12.jula tekuće godine na 5 lokacija (ispod Mateševa, ispod Kolašina, Trebaljevo, ispod Mojkovca i Đurđevića Tara).
U tekstu se navodi da su u rijeci Tari prisutne hemikalije, što predstavlja pogrešnu interpretaciju stvarnog stanja. Naime, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju radi analize osnovnih fizičko-hemijskih parametara, na bazi kojih se utvrđuje status površinskih voda.
Pomenutim analizama voda rijeke Tare, utvrđeno je da su na pojedinim mjestima neki od ispitivanih parametara izašli iz dobrog statusa, dok su pojedini parametri ostali u propisanim vrijednostima i zadržali dobar ili vrlo dobar status.
Ispitivanja sprovedena u ovoj seriji su pokazala da voda Tare ima izvjesnu mutnoću na ispitivanim lokacijama u manjem ili većem intenzitetu, što je jedan od uzroka pomjeranja vrijednosti pojedinih parametara.


Category:Aktuelnosti