Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
11. Nov 2019.
Sastanak u Tel Avivu

U periodu 4-6.novembra 2019.godine, Meteorološki servis Izraela (IMS), uz pokroviteljstvo Svjetske meteorološke organizacije (WMO), Svjetske Banke (WB) i Globalnog fonda za redukciju rizika i otpornost (GFDRR), bio je domaćin: 18-te Konferencije direktora hidrometeoroloških službi jugoistočne Evrope (18-ICSEED), trećeg sastanka savjetodavnog odbora projekta „Multi-hazard rani sistemi upozorenja u jugoistočnoj Evropi (SEE-MHEWS), godišnjeg sastanka savjetodavnog odbora zemalja pridruženih članica evropskog centra za srednjo-ročnu prognozu vremena (ECMWF) i petog sastanka konzorcijuma za jugo-istočnu Evropu za operativnu prognozu vremena (SEECOP).

Neki od najznačajnijih zaključaka odnosili su se na:

 • 18 –ICSEED / dalji rad na uspostavljanju još bolje i bliskije saradnje između nacionalnih HM službi;

 • SEE MHEWS / utvrđivanje daljih aktivnosti u okviru MHEWS projekta, sa akcentom na usvajanje i potpisivanje dokumenta o politici razmjene podataka u okviru projekta, koji je u ime ZHMS potpisao direktor Luka Mitrović;

 • ECMWF / razmatranje stalnog članstva Crne Gore, odnosno Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u ECMWF-u, postupak koji se planira da se realizuje u sledeće dvije godine, čime će ZHMS imati mogućnost da koristi sve produkte ECMWF-a;

 • 5-SEECOP / utvrđivanje daljih aktivnosti u okviru SEECOP konzorcijuma. Na samom kraju sastanka, utvrđeno je novo, 2-godišnje predsjedavanje SEECOP konzorcijuma, koje je Crna Gora preuzela od Srbije.


 • Brojni sastanci su imalli i brojne teme sa istim ciljem, razmjena informacija i znanja između hidro-meteoroloških službi u jugoistočnoj Evropi, traženja načina za saradnjom na projektima od zajedničkog interesa, a sve sa težnjom ka boljom, pouzdanijom, pravovremenijom i sigurnijom informacijom o stanju vremena, klime i voda.
  Navedenim sastancima pored direktora ZHMS-a i stalnog predstavnika CG u SMO, Luke Mitrovića, učestvovali su i Ivana Adžić, načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i Angel Marčev, načelnik Odsjeka za numeričko modeliranje, satelitsku i radarsku meteorologiju.

  Delagacija iz Crne Gore i Lilach Lev, predstavnica izraelskog meteorološkog zavoda

  Više >>>>>
  Category:Aktuelnosti