Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
13. Nov 2019.
Donacija iz EUMETSAT-a

11. novembra u ZHMS Crne Gore je stigla kompletna oprema iz EUMETSAT-a sa instaliranim novim softverom DAWBEE Ver 2.0 ( Data Access for Western Balkan Eastern European and Caucasian Countries ).


Nova oprema je 13. novembra uspješno instalirana, testirana i povezana na postojeću infrastrukturu ZHMS Crne Gore i počela sa prijemom satelitskih podataka i svih ostalih podataka koji su na raspolaganju nacionalnim hidrometeorološkim servisima u međunarodnoj razmeni preko EUMETCast satelitske antene.
U dogledno vrijeme će dio raspoloživog materijala biti stavljen na uvid i široj javnosti posredstvom web stranice Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Angel Marčev, načelnik sektora za numeričko modeliranje, radarsku i satelitsku meteorologiju
Category:Aktuelnosti