Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 22Petrovac: 21Ulcinj: 20Herceg Novi: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
14. Nov 2019.
Bujične poplave - radionica

Bujične poplave uzrokuju više od 5000 smrtnih slučajeva godišnje u svijetu, što je više od bilo kog drugog hazarda uslovljenog vremenom. Kako se globalno stanovništvo povećava, posebno u urbanim sredinama, a društva se i dalje šire u plavnim područjima, potreba za brzim sistemima ranog upozoravanja na bujične poplave postaje sve važnija.

Kao odgovor na ovu potrebu, Svjetska Meteorološka Organizacija, Nacionalna Meteorološka Služba SAD-a, Kancelarija za inostranu pomoć od katastrofa SAD-a i Hidrološki istraživački centar, 2007. godine, osnovali su partnerstvo za razvoj i primjenu sistema ranog upozorenja na bujične poplave (Flash Flood Guidance System - FFGS).

Preko 3 milijarde ljudi u 67 zemalja dobija rana upozorenja o potencijalnim poplavama, putem nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi, a u saradnji sa njihovim nacionalnim agencijama za upravljanje katastrofama.

Na međunarodnoj radionici u Antaliji, Turska, održanoj od 4. do 8. novembra 2019., 170 eksperata, koji su predstavljali 60 zemalja i 7 organizacija, zaključili su da je primjena FFG sistema proteklih dekada dovela do značajnog smanjenja gubitka života i uništavanja imovine u zemljama u kojima se ovaj sistem koristi. Ipak, dalje investicije su potrebne u cilju jačanja i širenju FFGS-a, koristeći napretke u nauci i tehnologiji, maksimizirajući potencijalne benefite ovog sistema. Iako postoji više vrsta poplava, bujične poplave su među najsmrtonosnijim katastrofama u svijetu. Imaju dovoljnu snagu da promjene smjer toka rijeka, zakopaju kuće muljem, odnose ili unište sve što im se nađe na putu. FFGS je prognostička alatka, osmišljena da obezbijedi hidrološke i meteorološke prognoze, korišćenjem pravovremenih i dostupnih podataka o količinama padavima, dobijenim sa radara i satelita, padavinskih stanica, prognostičkim podacima iz modela za numeričku prognozu vremena, a sve u cilju dobijanja pravovremenih i pouzdanih upozorenja na bujične poplave širom svijeta
Cilj ove međunarodne (globalne) radionice je bio da se okupe korisnici regionalnih i nacionalnih sistema za upravljanje bujičnim poplavama (FFGS), kako bi napravili plan za održivost operativnosti FFGsistema i njegove implementacije širom svijeta.
Specifični ciljevi radionice bili su: razmjena iskustava, prikazivanje dostignuća, utvrđivanje izazova i identifikovanje nedostataka u uspostavljanju sistema za rano upozorenje od bujičnih poplava.
Identifikovano je pitanje održivosti, odnosno osiguranje dugoročnog funkcionisanja i pružanja usluga FFGS-a, kao i obezbjeđivanje obuka za dalje korišćenje FFGS-a.
Radionici su prisustvovale predstavnice Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Danijela Dedeić i Tonka Kuč.
Category:Aktuelnosti