Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

26.09.2020.
Temperatura mora u 14h

Herceg Novi: 23Budva: 23Ulcinj: 22Bar: 22

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
3. Jun 2020.
Aktivnosti sektora za hidrografiju i okeanografiju

Sektor za hidrografiju i okeanografiju (SHO) je tokom COVID-19 situacije prateći epidemiološka uputstva Instituta za javno zdravlja i Nacionalonog koordinacionog tijela započeo hidrografske premjere 14 pristaništa za potrebe JP Morsko dobro radi izrade nautičkih planova.

Osim terenskih radova, objavljeno je novo izdanje pomorske karte Boka Kotorska - ,,Boka 25,, koja je ažurirana sa svim hidrografsko-topografskim podacima zaključno sa 1. martom 2020. godine. Na karti su prikazani planovi marina Lazure – Meljine i Porto Novi – Kumbor. Timovi Pomorskog odreda Mornarice VCG i Sektora za hidrografiju i okeanografiju su zajednički izvršili kontrolne premjere podmorskih instalacija, te su sve izmjene unešene u kartu, čija je razmjera 1:25000. Nova karta je urađena u WGS-84 datumu, što pomorcima i svim korisnicima omogućava da pozicije dobijene na GPS uređaju, mogu direktno unositi u kartu, što do sada nije bio slučaj. Određeni tiraž karata ,,Boka 25,, će biti distribuiran preko prodavnica kompanije ,,UNA,, iz Tivta, ali će biti dostupno i štampanje po zahtjevu korisnika. Zavod je u prethodnom periodu imao izuzetno dobru saradnju sa Hidrografskim institutom Hrvatske, a posebno značajnim je uspostavljanje saradnje sa Italijanskim hidrografskim institutom Ratne Mornarice (IIM), sa kojima je potpisan Memorandum o poslovno tehničkoj saradnji. Značaj potpisanog Memoranduma će već biti vidljiv u zadnjem kvartalu ove godine, jer je između predstavnika Ministarstva odbrane Crne Gore, IIM i ZHMS, dogovorena posjeta hidrografskog broda IIM-a Ninfe-class Crnoj Gori, te izvođenje zajedničkog hidrografskog premjera dijela teritorijalnog mora i unutrašnjih morskih voda. Tokom boravka broda u trajanju od desetak dana, na brodu će osim italijanskih, biti ukrcani i naši stručnjaci koji će učestvovati u premjeru. Prikupljeni podaci koristiće se kako za potrebe našeg Ministarstva odbrane i Mornarice VCG, tako i za potrebe ažuriranja pomorskih karata.Do kraja 2020. godine planirano publikovanje novog izdanja nautičke publikacije Peljar - kojom su obuhvaćeni svi podaci neophodni za sigurnu plovidbu Jadranskim morem pod jurisdikcijom Crne Gore. A u međuvremenu, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, odnosno Agencijom za zaštitu prirode i Institutom za biologiju mora, vrši se i mapiranje područja duž obale Crne Gore na kojima se nalaze veće površine morskog dna pod zaštićenom algom Posidonia oceanica. Za tu svrhu i istraživanje hidrografski tim koristi najsavremeniji (SSS)side scan sonar i ultrazvučni dubinomjer, te osim uvale Kruča i starog Ulcinja vršiće se premjer i mapirati zona morskog dna pod tom algom u akvatoriji Petrovca.
Category:Aktuelnosti