Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
13. Oct 2020.
IPA projekat -3 WATCH OUT-

Zavod za hidrometeorlogiju i seizmologiju je jedan od korisnika IPA projekta iz Programa prekogranične saradnje između Italije, Crne Gore i Albanije „3 WATCH OUT –trilateralni model civilne zastite“, koji ima za cilj da uspostavi zajednički sistem (Italija-Albanija-Crna Gora) za upravljanje rizikom izazvanim prirodnim nepogodama (poplave, zemljotresi i požari, kao i povezano zagađenje vazduha i vode).

U cilju efikasne implementacije projekta, u junu 2018.godine, potpisan je Sporazum o realizaciji projekta između Direktorata za vanredne situacije (MUP), Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, radi kontrole i praćenja životne sredine u zaštićenim područjima Nacionalnog parka Lovćen i Skadarsko jezero i u području rijeke Bojane.

Navedeni Sporazum o saradnji biće na snazi 3 godine, do juna 2021. godine, uz mogućnost produženja.

Saglasno potpisanom Sporazumu, a vezano za komponentu projekta koja se odnosi na instaliranje sistema za monitoring životne sredine, u prethodnom periodu je nabavljena vrijedna oprema koja će značajno unaprijediti monitoring na definisanim lokacijama (Bojana i Skadarsko jezero).

Naime, u cilju smanjenja rizika od poplava, projektom je dobijena i instalirana stanica za monitoring proticaja ultrazvučnom tehnologijom, na mostu koji povezuje kopno sa Adom Bojanom, na zapadnom dijelu rijeke Bojane, neposredno prije ulivanja u Jadransko more.

Stanicu čini zaštitni ormarić za smještaj opreme i instrumenata (dimenzija 380x500x210 mm, težine 20 kg), antena, solarni panel za napajanje električnom energijom, radar za ultrazvučno mjerenje vodostaja i proticaja i kablovi koji služe za povezivanje nabrojanih djelova. Vrijednost dobijene opreme iznosi 21.000 eura.

U okviru istog projekta, Zavod za hidrometeorlogiju i seizmologiju je dobio i mobilni uređaj za automatsko mjerenje zagađenja vode (Skadarsko jezero) u vrijednosti od 7.000eura, a koji čine tri instrumenta: turbidimetar, oksimetar i spektrofotometar. Planirano je da se praćenje zagađenja voda vrši na tački za mjerenje - Ckla, koja se nalazi u zaštićenom području Nacionalnom parku "Skadarsko jezero".

Dobijena oprema će poslužiti kao dopuna i unaprijeđenje postojećeg redovnog monitoringa na Bojani i Skadarskom jezeru.

Sistem monitoringa i kontrole će biti povezan sa platformom kako bi se pratili rizici i procijenile intervencije za prevenciju rizika u tri uključene zemlje.

Category:Aktuelnosti