Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.09.2017.
Temperatura mora u 13:00h

Budva: 24Petrovac: 23Bar: 23Herceg Novi: 23Ulcinj: 22

Interactive

Kontakt Forum

PLIMA I OSEKA

Prognoza za Luku Bar Plima i osjeka

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
10. May 2007.
Radionica u Kotoru

U Kotoru je 8-9 maja 2007 godine, održana Radionica sa temom „Monitoring površinskih voda i Okvirna direktiva za vode Evropske Unije“, u saradnji Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i Norveškog instituta za istraživanje voda (NIVA).

Radionica je imala regionalni karakter. Učestvovalo je oko 20 predstavnika Hidrometeoroloških Zavoda: Albanije, Makedonije, Srbije i Crne Gore. Pored predstavnika Norveškog instituta za istraživanje voda, Radionici su prisustvovali i stručnjaci iz Norveškog direktorata za vode i energiju NVE, kao i naučni radnici iz Norveške i Crne Gore zaduženi za DRIMON projekat.

Fokus Radionice je bio na primjeni Okvirne direktive za vode EU, gdje su i predstavljena iskustva monitoringa voda na Balkanu i u Norveškoj.
Category:Aktuelnosti