Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.09.2017.
Temperatura mora u 13:00h

Budva: 24Petrovac: 23Bar: 23Herceg Novi: 23Ulcinj: 22

Interactive

Kontakt Forum

PLIMA I OSEKA

Prognoza za Luku Bar Plima i osjeka

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
25. Jun 2008.
Posjeta delegacije HMZ-a njemačkoj kompaniji OTT

Direktor Hidrometeorološkog zavoda sa saradnicima posjetio je od 21. do 24. juna njemačku kompaniju za proizvodnju najsavremenijih instrumenata i opreme za mjerenje u hidrologiji, meteorologiji i kvalitetu životne sredine, OTT MESSTECHNIK iz Kemptena.

Tokom trodnevne posjete kompaniji, od koje HMZ već nekoliko godina nabavlja najsavremeniju, sofisticiranu hidrološku i meteorološku opremu i instrumente, dogovoren je nastavak dosadašnje uspješne saradnje. Poseban akcenat je dat realizaciji dva Projekta HMZ-a: „Master plan hidrološke mreže stanica“ i „Master plan padavinskih stanica “ i opremanju stanica novom automatskom opremom i instrumentima. Takođe je razgovarano o mogućnostima obuke inžinjera i teničara HMZ-a u Kemptenu i upoznavanju sa proizvodnim procesom, funkcionisanjem, mjerenjem i servisiranjem instrumenata i opreme.

Delegacija HMZ-a je imala prilike da posjeti proizvodne pogone OTT-a, mjernu opremu postavljenu na njemačkim vodotocima u Bavarskoj i dobije dodatne informacije o njenoj primjeni i standardizaciji (baždarenju). Dogovorena je i posjeta rukovodstva OTT-a Crnoj Gori, do kraja 2008 godine.
Category:Aktuelnosti