Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
20. Aug 2008.
Batimetrija Plavskog jezera

18.08.2008. godine započela su batimetrijska mjerenja Plavskog jezera po projektu koji je uradio Hidrometeorološki zavod Crne Gore – Sektor za hidrografiju i okeanografiju. Projektom je predviđen detaljan hidrografski premjer i kartiranje jezera sa neposrednim obodom.

Opšti konsenzus je da Plavsko jezero predstavlja razvojnu šansu opštine Plav kao i kompletne regije i da je neophodno otpočeti sa revitalizacijom jezera. Takođe se smatra da projekat njegove zaštite predstavlja osnovu za budući turistički, privredni i svaki drugi razvoj plavske opštine, i šansu da se jezero na najbolji način valorizuje.
Da bi se moglo pristupiti izradi projekta i preduzimanju mjera na očuvanju jezera neophodno je prethodno obezbijediti potrebne studije i podloge. U tom smislu je ažuran i detaljan batimetrijski model jezera, kojim će se, poslije premjera raspolagati u digitalnoj formi, jedan od preduslova da bi se pristupilo projektu i revitalizacije zaštite Plavskog jezera.
Projekat se realizuje u saradnji sa opštinom Plav.
Category:Aktuelnosti