Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
7. Oct 2008.
20 automatskih hidroloških stanica

U sklopu realizacije "Master plana razvoja mreže hidroloških stanica" pušteno je u rad 20 automatskih hidroloških stanica u Crnoj Gori kojima je obezbijeđeno kontinuirano mjerenje visine vodostaja na tokovima i jezerima u Crnoj Gori.

Master planom razvoja mreže hidroloških stanica koji je urađen uz pomoć Norveškog direktorata za vode i energiju (NVE) predviđeno je obnavljanje i postavljanje nove opreme na 51 lokaciji (31 u crnomorskom i 20 u jadranskom slivu) u periodu od 2008 do 2012 godine.
Najveći broj stanica će imati direktnu vezu sa centrom u Podgorici što će omogućiti stalno praćenje vodostaja, a u određenim slučajevima temperature i parametara koji se tiču kvaliteta vode.
Category:Aktuelnosti