Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.01.2019. Visina snijega u 7h
(u cm)

KOLASIN: 46
ROZAJE: 33
CETINJE: 28
SAVNIK: 19
PLJEVLJA: 14
BERANE: 11
ANDRIJEVICA: 10
NIKSIC: 1
> Cijeli spisak

22.01.2019.
Temperatura mora u 13:00h

Herceg Novi: 14Bar: 13Budva: 13Ulcinj: 11

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
7. Oct 2008.
20 automatskih hidroloških stanica

U sklopu realizacije "Master plana razvoja mreže hidroloških stanica" pušteno je u rad 20 automatskih hidroloških stanica u Crnoj Gori kojima je obezbijeđeno kontinuirano mjerenje visine vodostaja na tokovima i jezerima u Crnoj Gori.

Master planom razvoja mreže hidroloških stanica koji je urađen uz pomoć Norveškog direktorata za vode i energiju (NVE) predviđeno je obnavljanje i postavljanje nove opreme na 51 lokaciji (31 u crnomorskom i 20 u jadranskom slivu) u periodu od 2008 do 2012 godine.
Najveći broj stanica će imati direktnu vezu sa centrom u Podgorici što će omogućiti stalno praćenje vodostaja, a u određenim slučajevima temperature i parametara koji se tiču kvaliteta vode.
Category:Aktuelnosti