Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 22Petrovac: 21Ulcinj: 20Herceg Novi: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
23. Mar 2009.
Svjetski dan voda

Međunarodni dan voda proslavlja se svake godine 22.marta, kao način fokusiranja pažnje o važnosti zdrave vode i održivom upravljanju vodnim resursima.

Ujedinjene Nacije su 1992 godine na UN Konferenciji o životnoj sredini i razvoju (UNCED), proglasile ovaj dan kao datum proslave Svjetskog dana voda. Za prvi Svjetski dan voda proglašen je do strane Generalne skupštine UN, 22. mart 1993 godine. Ovim danom UN želi da podsjeti na važnost zaštite vode i na nedostatak vode za piće u mnogim zemljama svjeta, kao i da je potrebno mijenjati ponašanje i odnos prema vodi i aktivnije se uključiti u njenu zaštitu.

Deklaracijom od 22. marta 2003. godine, na Ministarskoj konferenciji UN, razdoblje od 2005. do 2015. godine proglašava se međunarodnom dekadom akcije pod nazivom "Voda za život".

U okviru ove dekade, svake godine se Svjetski dan voda obilježava sa posebnim isticanjem nekog od aspekta slatkih voda.

Tema Svjetskog dana voda za 2009 godinu "Dijeljena voda – Podijeljene mogućnosti". Poseban fokus će ove godine biti na prekogranične vode. Mogućnosti za saradnju iz oblasti upravljanja prekograničnim vodama, može pomoći u uspostavljanju međusobnog poštovanja, razumijevanja i povjerenja između zemalja, kao i promovisati mir, sigurnost i stabilni ekonomski razvoj. UNESCO će voditi aktivnosti za Svjetski dan voda 2009 godine, uz podršku UN Ekonomske komisije za Evropu (UNECE) i UN organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO).
Ove godine na Svjetski Dan voda pažnja se usmjerava na one vode koje prelaze granice i vežu nas zajedno. Od svih riječnih bazena i jezera na svijetu, njih 263 ulaze u kategoriju prekograničnih, sa teritorijem koji obuhvata 145 zemalja i skoro pola Zemljine površine.
I voda iz velikih rezervoara slatke vode takođe polako otiče ispod naših granica u podzemne akvifere.
U situaciji kad svaka zemlja nastoji zadovoljiti svoje potrebe za vodom iz ograničenih vodnih resursa, neki predviđaju budućnost ispunjenu sukobima. No, istorija pokazuje da je saradnja, a ne sukobi, najčešći odgovor na vodnogospodarskim prekograničnim pitanjima. Tokom proteklih 60 godina, bilo je više od 300 međunarodnih sporazuma oko vode i samo 37 prijavljenih slučajeva nasilja između država u vezi sa vodom. Mi moramo nastaviti njegovati mogućnosti za saradnju koje može obezbijediti upravljanje prekograničnim vodama.
Mi dijelimo odgovornost za upravljanje svjetskim prekograničnim vodama za sadašnje i buduće generacije.
Category:Aktuelnosti