Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
24. Sep 2009.
XV Konferencija RA VI (Evropa)

Svjetska Meteorološka Organizacija (SMO) je pod pokroviteljstvom Vlade Kraljevine Belgije i Meteorološkog Instituta Kraljevine Belgije organizovala XV Konferenciju Regionalne Asocije VI (RA VI - Evropa). Konferencija je održana u Briselu, u periodu od 18. do 24. septembra 2009 godine. Crnu Goru su na Konferenciji predstavljali Luka Mitrović, direkor Hidrometeorološkog zavoda i Stalni predstavnik Crne Gore u SMO i Ivana Pavićević, Savjetnik za međunarodnu saradnju HMZ-a i član INTAD6 u SMO.

Osnovna tema Konferencije RA VI odnosila se na kapacitete zemalja članica Regionalne Asocijacije VI, Svjetske Meteorološke Organizacije u ispunjavanju svojih redovnih poslova iz oblasti meteorologije i hidrologije, kao i o mogućnostima da odgovore na klimu koja se mijenja i na moguće posledice tih promjena. Govorilo se o kapacitetima zemalja Članica u obezbjeđivanju bolje prognoze vremena i upozorenja, kao i obezbijeđivanja korisnih aplikacija i servisa za oblasti klime, vode i životne sredine. Akcenat je bio i na unaprijeđivanju ranih upozorenja na multi-hazarde i integraciji SMO osmatračkih sistema, a sve u cilju prevencije i ublažavanja mogućih nesreća i socio-ekonomskih gubitaka.

Tokom Konferencije održani su brojni sporedni sastanci, kao i bilateralni sastanci direktora Nacionalnih Hidrometeoroloških Servisa RA VI i Sekretarijata Svjetske Meteorološke Organizacije. Jedan od tih sastanaka je bio i sastanak direktora Mitrovića sa predsjednikom Regionalne kancelarije SMO za Evropu, Dimitri Ivanovim, a vezano za nabavku satelitske meteorološke stanice za Crnu Goru, čijom će se nabavkom unaprijediti kvalitet meteoroloških podataka i informacija. Održan je i sastanak INTA6, na kome su savjetnici direktora Nacionalnih Hidrometeoroloških servisa iskazali punu podršku programu SMO u jačanju državnih meteoroloških servisa i saradnje na regionalnom i subregionalnom planu, putem razmjene znanja i iskustava u mreži INTAD6 (Internacionalna mreža savjetnika direktora Nacionalnih Hidrometeoroloških servisa RA VI SMO).

Category:Aktuelnosti