Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
28. Sep 2009.
Batimetrijska i geodetska snimanja Plavskog jezera

Prezentacija projekta „Batimetrijska i geodetska snimanja Plavskog jezera“ održaće se u sali Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore, 30. septembra 2009. godine, sa početkom u 11h.

Hidrometeorološki zavod Crne Gore i Opština Plav organizuju prezentaciju projekta „Batimetrijska i geodetska snimanja Plavskog jezera“. Batimetrijska mjerenja Plavskog jezera započela su 18.08.2008 godine, prema projektu koji je uradio i sproveo Hidrometeorološki zavod Crne Gore – Sektor za hidrografiju i okeanografiju. Projektom je urađen detaljni hidrografski premjer i kartiranje jezera sa neposrednim obodom, sa namjerom da se sagleda sadašnje stanje i da sve zainteresovane institucije dobiju kvalitetnu podlogu za dalja proučavanja.
Category:Aktuelnosti