Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
30. Oct 2009.
Radionica JP ”Morsko Dobro”

Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u saradnji sa WHO/EURO-MED POL Coordinating Unit for Mediterranean Action Plan organizovalo je, u periodu od 27. do 29. oktobra, kurs o praćenju kvaliteta vode za kupanje.

Cilj kursa je bio da se predstavnici relevantnih institucija u Crnoj Gori (Hidrometeorološki zavod, Institut za javno zdravlje, Centar za ekotoksikološka istraživanja, Insitut za biologiju mora...), upoznaju sa standardima i metodologijom za praćenje kvaliteta morske vode za kupanje propisanim direktivama Evropske Unije i MED POL programom. Predavač na kursu je bila Prof.dr Maria Figueras, WHO (Svjetske zdravstvene organizacije) ekspert, koja je tokom trodnevnog rada upoznala polaznike kursa sa smjernicama WHO i Evropske Unije o vodama za kupanje. Prof. Figueras je govorila i o profilima za praćenje kvaliteta voda na plažama, njihovoj klasifikaciji i mikrobioloških ispitivanjima. Kao praktični dio kursa organizovan je izlazak na teren, uzorkovanje morske vode i demonstracija analize vode za kupanje u laboratoriji Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, od strane mikrobiološke službe Zavoda.

Radionicu je otvorila predstavnica Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine – Jelena Knežević i predstavnica “Morskog Dobra” – Aleksandra Ivanović. Predstavnica Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore - Ivana Pavićević, prezentovala je nacionalni okvir za praćenje kvaliteta morske vode za kupanje, u okviru kojeg Hidrometeorološki zavod realizuje program monitoringa vode za kupanje na plažama Crnogorskog primorja.

Category:Aktuelnosti