Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
8. Dec 2009.
Upravljanje otpadnim vodama

Hidrometeorološki zavod Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom uređenja postora i zaštite životne sredine, a pod pokroviteljstvom WHO-UNEP MAP, Koordinacione jedinice u Atini, organizovao je trodnevnu radionicu „Upravljanje otpadnim vodama“ (24. – 26. novembar 2009 godine).

Ova posebna tematika okupila je predstavnike lokalne samouprave i komunalnih preduzeća: Podgorice, Ulcinja, Kotora, Herceg Novog, Cetinja, Danilovgrada, Nikšića; predstavnike Instituta za javno zdravlje, JP „Morsko Dobro“, Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine.
Predavač na radionici „Upravljanje otpadnim vodama“ bio je ekspert WHO-a, prof. Jure Margeta, sa Splitskom Univerziteta, koji je polaznike radionice upoznao sa svim relevantnim segmentima sistema za upravljanje otpadnim vodama. Razmatrani su procesi tretmana otpadnih voda i mulja, procesi ponovnog koriščenja tretiranih voda i mulja, ukljanjanje nutrijenata i dezinfekcija, procjene uticaja postrojenja za tretman otpadnih voda na zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i EU zakonska regulativa. Pažnja je bila posvećena i hidrauličkim aspektima postrojenja za prečišćanje voda, uticaja postrojenja na životnu sredinu, ekonomskim informacijama o postrojenjima za prečišćavanje, kao i postojećim prirodnim sistemima prečišćavanja otpadnih voda.
Predstavnica Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine - Snežana Didanović i predstavnik Hidrometeorološkog zavoda - mr Pavle Đurašković, upoznali su polaznike sa stanjem sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda u Crnoj Gori, zakonskom regulativom u ovoj oblasti, kao i obavezama Crne Gore u odnosu na ispunjavanje zahtjeva Evropske Unije.
Category:Aktuelnosti