Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
15. Dec 2009.
Sporazum o saradnji između HMZ i UNDP-a

Direktor Hidrometeorološkog zavoda, Luka Mitrović i stalni koordinator sistema UN i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, Aleksandar Avanesov, potpisali su Sporazum o saradnji i partnerstvu, kojim je Hidrometeorološkom zavodu predata specijalizovana oprema za mjerenje hidro-potencijala (automatske hidrološke stanice) u vrijednosti od preko 85.000,00 €.

UNDP je finansirao nabavku 8 automatskih mjernih stanica za mjerenje protoka i temperature vode, koje će biti instalirane na još neistraženim lokacijama, odabranim u saradnji sa predstavnicima Hidrometeorološkog zavoda i Jedinice za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (Ministarstvo ekonomije).

Odabrane su sledeće lokacije, prepoznate kao one sa najviše potencijala za proizvodnju energije:
- hidrostanice Borovače, Koritnik-Provalija i Puzići u slivu rijeke Ćehotine;
- hidrostanice Raskrsnica, Raštak, Đurđevina i Zalom u slivu rijeke Morače;
- hidrostanica Dacići u slivu rijeke Ibar.

Projekat „Reforma politike energetskog sektora za promociju malih hidroelektrana u Crnoj Gori“ će imati višestruke koristi po državu Crnu Goru, jer će pored razvoja nacionalne mreže mjernih stanica Hidrometeorološkog zavoda i prikupljanje podataka, neophodnih investitorima za ulaganje u sektor malih hidroelektrana, uticati i na unaprijeđenje sektora obnovljive energije, kao nove i još neiskoristive grane enegije, kao i novim investicijama u ruralnom dijelu zemlje, uzimajući u obzir lokacije stanica. Projekat će pomoći Vladi Crne Gore da realizuje svoj cilj od 15 do 20 MW novog malog proizvodnog kapaciteta do kraja trajanja projekta 2011. godine, umjesto 2015. godine, kako je definisano Strategijom za razvoj energetskog sektora, kao i da obezbijedi dodatne kapacitete na isplativiji i ekonomičniji način: tokom perioda od 20 godina rada novih malih hidroelektrana, izbjeći će se emisija od 402,360 do 536,480 CO2 eq gasova staklene bašte.

Podaci sakupljeni sa ovih 8 lokacija, kao i sa dodatnih 7 lokacija kroz dvije godine, će kroz zvanične izvještaje biti predstavljeni potencijalnim investitorima i široj javnosti.
Category:Aktuelnosti