Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
21. Jan 2010.
Potpisan ugovor sa Evropskom komisijom

18. januara 2010. godine, Luka Mitrović, direktor Hidrometeorološkog zavoda i Enrique Aguado Asenjo, predstavnik Evropske komisije u Podgorici, potpisali su Ugovor o realizaciji projekta DMCSEE „Monitoring suša u jugoistočnoj Evropi“.

Duga je istorija pojave suša u regionu jugoistočne Evrope, a takvi događaji će nastaviti da se događaju i u budućnosti, uslijed predviđenih klimatskih promjena. Stoga je i zajednički pristup problemu suša, procjeni rizika od suša i njihovom planiranju, uslovilo formiranje Centra za upravljanje sušama za jugoistočnu Evropu, sa sjedištem u Ljubljani. Glavna uloga Centra je da koordinira projektom, olakša razvoj, procjenu i primjenu alatki i politika za upravljanje rizicima od suša u jugoistočnoj Evropi, a sve u cilju poboljšanja pripreme i odgovora na suše.

Projekat „Monitoring suša u jugoistočnoj Evrope“, će pored integrisanog pristupa nacionalnih Hidrometeoroloških servisa u jugoistočnoj Evropi i drugih relevantnih institucija problemu suša, doprinijeti i razmjeni znanja i iskustava, razvoju produkata ranog upozorenja na suše, promociji i podizanju svijesti na nacionalnom nivou, kao i razvoju strategija za upravljanje i borbu protiv suša.

Category:Aktuelnosti