Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
20. Apr 2010.
Vulkanska aktivnost na Islandu

Fenomen vulkanske aktivnosti na Islandu je klasičan primjer i potvrda neophodnosti sveobuhvatnog, jednovremenog i kauzalnog pristupa tretmanu prirodnih pojava ( u ovom slučaju fizike i hemije atmosfere) u cilju pouzdane i blagovremene prognoze, procjene i ublažavanja njihovih štetnih efekata na terestrijalne ekosisteme i zdravlje ljudi.

Vulkanska erupcija na Islandu je u stručnom smislu tipičan tačkasti emiter čija aktuelna aktivnost će, prema prognozama, potrajati duži period. Sudbina, tj. transport i distribucija emitovanih zagađujućih materija (prašina i gasovi) je određena aktuelnim meteorološkim procesima. Od njih zavisi obim i priroda uticaja emitovanih materija na ljudsko zdravlje i ekosisteme.

Analiza aktuelne situacije, izvršena u Hidrometeorološkom zavodu, je pokazala sljedeće stanje atmosfere u Crnoj Gori.
Permanentno generisani oblak vulkanske prašine se, nošen vazdušnim masama, najvećim dijelom kretao prema istoku i jugoistoku, na visini 5-10.000m. Na toj visini on nije mogao imati štetne efekte na kopnene ekosisteme. Takođe, njegov sadržaj nije mogao doći do zemlje ni putem kiše, koja se formira na mnogo manjoj visini.

U petak, 16.04.2010. oblak vulkanske prašine, transportovan visinskom strujom a potpomognut prizemnim vjetrom, i povoljnim gradijentom pritiska, iz prvaca Islanda, preko centralne Evrope, dospio je do sjeverozapada Balkanskog poluostrva, a u popodnevnim i večernjim satima, i do sjevernih granica Crne Gore.

Analiza meterološke situacije ukazivala je da oblak, u međuvremenu već razrijeđenog sadržaja vulkanske prašine, ipak neće zahvatiti područje Crne Gore. U kritičnom periodu (petak uveče), područje Crne Gore je bilo pod uticajem visinske jugozapadne struje koja se tokom subote a naročito tokom nedjelje znatno pojačala, čime je bila eliminisana mogućnost da oblak, dispergovanog sadržaja vulkanske prašine, neće ući u vazdušni prostor Crne Gore. U periodu od petka 16.04.2010. do utorka 20.04.2010. navedena prognostička situacija se u potpunosti ostvarila.

Radi realne provjere stanja, opisanog meteorološkom situacijom, izvršena je analiza sadržaja gasova (sumpordioksida i azotovih oksida) na EMEP stanici Žabljak, u uzorku od subote, 17.04.2010., kao i analiza padavina na MS Podgorica, u uzorku od nedjelje, 18.04.2010. Ove analize su potvrdile da emisija vulkanske prašine sa Islanda nije imala nikakav mjerljivi efekat na stanje prizemne atmosfere u Crnoj Gori, u datom periodu. Padavine u Podgorici (pa i ostalom dijelu Crne Gore) su sadržale prašinu (aerosol), ali je njeno porijeklo bilo sa savim drugog izvora, iz Sjeverne Afrike, odakle je, uslovljena meteorološkom situacijom, dospjela i istaložena kišom na naše područje.


Branko Micev, dipl. met.
Mr Pavle Đurašković, dipl.fiz.hem
Dušan Pavićević, dipl. met.

Category:Aktuelnosti