Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

28.11.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 18Herceg Novi: 18Budva: 18Ulcinj: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
Aktuelnosti
22. Nov 2020.
20. novembra 2020.godine, održana je on-line 18-ta sjednica Regionalne asocijacije VI (Evropa), Svjetske meteorološke organizacije (SMO). Sjednicu su otvorili predsjednik RA VI – prof.Michael Staundinger i generalni sekretar SMO-a, dr Petteri Taalas.
22. Oct 2020.
Shodno Zakonu o vodama, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je nadležan za realizaciju monitoringa kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda. U prethodnom periodu je, pod koordinacijom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, realizovan IPA projekat “Jačanje administrativnih kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama (ODV) u Crnoj Gori“, čiji je cilj bio da, između ostalog, unaprijedi sistem monitoringa voda u skladu sa Okvirnom Direktivom o vodama. Ovo je uključivalo reviziju postojećih parametara i lokacija za monitoring, kao i predlog novih lokacija za monitoring površinskih i podzemnih voda.
22. Oct 2020.
Regionalni projekat “Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu”, predstavlja zajednički projekat Crne Gore, Srbije i BiH, i aktivnosti se finansiraju iz sredstava Svjetske banke.
21. Oct 2020.
Na zasijedanju Vlade Crne Gore 15.oktobra 2020.godine usvojena je Informacija o zaključivanju međunarodnog Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF).
15. Oct 2020.
U skladu sa aktuelnom situacijom, 14.oktobra, održan je on-lajn sastanak Savjetodavnog odbora zemalja pridruženih članica Evropskog centra za srednjoročne prognoze vremena – ECMWF.
13. Oct 2020.
Zavod za hidrometeorlogiju i seizmologiju je jedan od korisnika IPA projekta iz Programa prekogranične saradnje između Italije, Crne Gore i Albanije „3 WATCH OUT –trilateralni model civilne zastite“, koji ima za cilj da uspostavi zajednički sistem (Italija-Albanija-Crna Gora) za upravljanje rizikom izazvanim prirodnim nepogodama (poplave, zemljotresi i požari, kao i povezano zagađenje vazduha i vode).
12. Oct 2020.
FORS Montenegro je zajedno sa predstavnicima Direktorata za vanredne situacije i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, predstavio opremu, nabavljenu u sklopu projekta prekogranične saradnje „Budimo pripremljeni”.
14. Aug 2020.
U Podgoriji je u 80. godini preminuo
12. Aug 2020.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, u saradnji sa JU Zavod za geološka istraživanja, realizuje batimetrijsko-hidrografski premjer akvatorija Ade Bojane i Velike Ulcinjske plaže, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3078 od 18. juna 2020. godine, kao i Sporazumom o finansiranju, prikupljanju ulaznih podataka i izradi Studije očuvanja i revitalizacije plaže na Adi Bojani, s prijedlogom rješenja, potpisanim između Ministarstva održivog razvoja i turizma, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i JU Zavodom za geološka istraživanja.
6. Jun 2020.
Poslije duge i teške bolesti u Podgorici je u 59. godini života preminuo
3. Jun 2020.
Sektor za hidrografiju i okeanografiju (SHO) je tokom COVID-19 situacije prateći epidemiološka uputstva Instituta za javno zdravlja i Nacionalonog koordinacionog tijela započeo hidrografske premjere 14 pristaništa za potrebe JP Morsko dobro radi izrade nautičkih planova.
20. May 2020.
Danas, 20. maja, je potpisan Memorandum o sporazumijevanju i saradnji (Memorandum of Understanding)u oblasti monitoringa voda, između Nacionalne agencije za životnu sredinu Republike Albanije, Hidrobiološkog zavoda Republike Sjeverne Makedonije i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.
14. May 2020.
Svjetska meteorološka organizacija je objavila tri važne publikacije:
15. Apr 2020.
Poslije kratke i teške bolesti u Banjoj Luci je u 66. godini života preminuo
6. Apr 2020.
U ime Svjetske meteorološke organizacije, želio bih da pošaljem poruku solidarnosti zemljama članicama SMO-a, koje se bore sa virusom COVID-19 i moje iskreno saučešće sa ljudskim životima, izgubljenim do sada.
26. Mar 2020.
Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Luka Mitrović i svi pomoćnici direktora Zavoda Biljana Kilibarda, Darko Brajušković i Radovan Kandić doniraće polovinu zarade za mjesec mart na poseban račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, shodno preporuci Vlade Crne Gore. Takođe i Sindikalna organizacija Zavoda doniraće na isti račun 1.000 eura.
17. Mar 2020.
Svjetski dan meteorologije se obilježava svake godine 23.marta, sa ciljem podsjećanja na datum, kada je 1950.godine stupila na snagu Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Konvencija o SMO prikazuje esencijalnu kontribuciju, koju nacionalne meteorološke i hidrološke službe imaju u obezbjeđivanju sigurnosti i blagostanja u društvu, a obilježava se svake godine, adekvatnim aktivnostima širom svijeta. Teme koje se odabiraju za Svjetski dan meteorologije, reflektuju glavna pitanja, koja se odnose na vrijeme, klimu i vode.
17. Mar 2020.
Svjetski dan voda, 22. mart, ustanovljen je usvajanjem rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u decembru 1992.godine. Ovaj značajan datum se ove godine obilježava sa temom „Voda i klimatske promjene“ i ima za cilj podizanje svijesti javnosti i ukazivanje na važnost zaštite i održivog upravljanja vodnim resursima, kao i skretanje pažnje na sve izraženije posledice klimatskih promjena.
12. Mar 2020.
Po javnom konkursu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju od 17.02.2020 godine, za dodjelu stipendije za 2020. godinu, za jednog ucenika prvog razreda hidrorneteoroloske skole, koji je redovan ucenik-profil meteoroloski tehnicar, utvrduje se rang lista za izbor kandidata:
10. Jan 2020.
Povodom predstavljanja Konkursa za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST i detaljnijeg upoznavanja javnosti sa načinom prijave, pravom učešća i raspoloživim sredstvima, Ministarstvo nauke organizuje Info dan, koji će se održati u petak, 17. januara 2020. godine, s početkom u 12h u Plavoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore.
27. Dec 2019.
Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 26. novembra 2019. godine, u 3 časa i 54 minuta registrovao snažan zemljotres sa epicentrom na 8 km sjeverno od DRAČA (Albanija).
22. Dec 2019.
U zgradi UN u Ženevi je u periodu 11-12. 12.2019., u okviru redovne 39. sjednice Izvršnog tijela (EB) Konvencije o prekograničnom atmosferskom transportu zagađenja na velike daljine (CLRTAP), održana svečana sjednica povodom 40 godina Konvencije.
20. Dec 2019.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je danas, svečanom sjednicom, obilježio 70 godina od osnivanja.
6. Dec 2019.
U duhu nastavka, a u cilju jačanja i poboljšanja saradnje između hidrografskih službi Crne Gore i italijanskog Hidrografskog instituta (IIM), u Đenovi je održan sastanak (3-4.12.2019.godine), na temu hidrografije između predstavnika ve dvije institucije.
28. Nov 2019.
Vlada Crne Gore u saradnji sa EU i drugim međunarodnim partnerima u protekle dvije godine uložila je više od million eura u Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, za nabavku najsavremenije opreme i jačanje kapaciteta ove institucije.
18. Nov 2019.
U prilogu su najnoviji meteorološki i hidrološki bilteni
18. Nov 2019.
Hidrološki i meteorološki podaci u jugoistočnoj Evropi i Bliskom istoku će biti slobodno razmjenjivani, kao dio kordinacionog mehanizma za poboljšanje ranih upozorenja na brojne hazarde, između kojih poplave i suše.
15. Nov 2019.
U prilogu su najnoviji meteorološki i hidrološki bilteni
14. Nov 2019.
U prilogu su najnoviji meteorološki i hidrološki bilten
14. Nov 2019.
Bujične poplave uzrokuju više od 5000 smrtnih slučajeva godišnje u svijetu, što je više od bilo kog drugog hazarda uslovljenog vremenom. Kako se globalno stanovništvo povećava, posebno u urbanim sredinama, a društva se i dalje šire u plavnim područjima, potreba za brzim sistemima ranog upozoravanja na bujične poplave postaje sve važnija.

Kao odgovor na ovu potrebu, Svjetska Meteorološka Organizacija, Nacionalna Meteorološka Služba SAD-a, Kancelarija za inostranu pomoć od katastrofa SAD-a i Hidrološki istraživački centar, 2007. godine, osnovali su partnerstvo za razvoj i primjenu sistema ranog upozorenja na bujične poplave (Flash Flood Guidance System - FFGS).

Preko 3 milijarde ljudi u 67 zemalja dobija rana upozorenja o potencijalnim poplavama, putem nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi, a u saradnji sa njihovim nacionalnim agencijama za upravljanje katastrofama.
13. Nov 2019.
U prilogu je najnoviji hidrološki bilten
13. Nov 2019.
U prilogu je najnoviji hidrološki i meteorološki bilten
13. Nov 2019.
11. novembra u ZHMS Crne Gore je stigla kompletna oprema iz EUMETSAT-a sa instaliranim novim softverom DAWBEE Ver 2.0 ( Data Access for Western Balkan Eastern European and Caucasian Countries ).
11. Nov 2019.
U periodu 4-6.novembra 2019.godine, Meteorološki servis Izraela (IMS), uz pokroviteljstvo Svjetske meteorološke organizacije (WMO), Svjetske Banke (WB) i Globalnog fonda za redukciju rizika i otpornost (GFDRR), bio je domaćin: 18-te Konferencije direktora hidrometeoroloških službi jugoistočne Evrope (18-ICSEED), trećeg sastanka savjetodavnog odbora projekta „Multi-hazard rani sistemi upozorenja u jugoistočnoj Evropi (SEE-MHEWS), godišnjeg sastanka savjetodavnog odbora zemalja pridruženih članica evropskog centra za srednjo-ročnu prognozu vremena (ECMWF) i petog sastanka konzorcijuma za jugo-istočnu Evropu za operativnu prognozu vremena (SEECOP).
9. Nov 2019.
U prilogu je najnoviji hidrološki bilten.
8. Nov 2019.
U prilogu su dati aktuelni meteorološki i hidrološki bilten
7. Nov 2019.

IZVJEŠTAJ
o meteorološkoj situaciji na dan 7.11. 2019. godine


Analiza meteorološke situacije

Naše područje nalazi se pod uticajem ciklonske aktivnosti koja uslovljava seriju kišnih talasa i sa obilnom količinom kiše u pojedinim dijelovima Crne Gore.
U ovoj kišnoj seriji od 2.novembra do danas (7.11.2019. u 07h), u najkišnijim dijelovima Crne Gore, ukupno je palo:
• Šavnik 484
• Kolašin 411
• Pogorica 394
• Cetinje 279
• Nikšić 263
• H.Novi 142 lit/m2

Prognoza
Danas oblačno sa kišom ali osjetno manje kiše.
Petak, promjenljivo do pretežno oblačno i tokom najvećeg dijela dana uglavnom suvo.
Vikend, oblačno sa kišom, povremeno jača kiša i obilnija količina naročito u centralnim predjelima pa prema sjeveroistoku, istoku i jugoistoku Crne Gore.
6. Nov 2019.
Na hidrološkoj stanici Podgorica (Veziriv most) od ponedeljka 04/11/2019 g od7:30 h vodostaj je do danas u 12h porastao sa 850 cm na 979 cm, ili 1.29m. Maksimalni registrovani vodostaj na ovoj hidroloskoj stanici je 1226 cm.

Vodostaj na hidrološkoj stanici Danilovgrad je u 7:30, 4/11/2019 iznosio 196 cm, dok je danas u 12:00h izmjereno 928 cm, odnosno evidentiran je porast 7.32 m.

Porast u istom ovom periodu na HS Plavnica na Skadarskom jezeru je 60cm, odnosno sa 54 na 114 cm, koliko je izmjereno danas u 12h.

Na Duklovom Mostu (Zeta) od 7:30, 4/11/2019g. do danas u 12:00h, vodostaj je porastao sa 239 cm na 257 cm, što je za 14 cm više od registrovanog maksimuma 2010.godine.

U Crnomorskom slivu je takođe evidentiran porast vodostaja na svim stanicama na kojima se vrše osmatranja.
4. Oct 2019.
Nedavno završeni IPA projekat „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“, kojim koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a jedan od korisnika je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, obuhvatio je, između ostalog, nabavku napredne analitičke opreme, u cilju regularne realizacije monitoringa EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) i izvještavanja u skladu sa EMEP protokolom.

6. Aug 2019.
Povodom teksta „Tara zbog tajkuna postala bara“, objavljenog u dnevnim novinama DAN, 6.8.2019.godine, radi preciznijeg informisanja javnosti, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju daje sljedeće pojašnjenje:
29. Jul 2019.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je jedan od korisnika projekta “Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama”, kojim koordinira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji se finansira iz sredstava Evropske unije.
6. Jul 2019.
3.jula 2019.godine na vodoizvorištu „Bolje Sestre“, Regionalni vodovod CG organizovao je poslovni skup, na kome se prigodnim putem zahvalio poslovnim partnerima, na pomoći i podršci koju su pružali tokom 44 godine postojanja Regionalnog vodovoda.
21. Jun 2019.
XXI Konferencija Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC), održana je u Kadizu, Španija, u periodu 11-13.jun 2019.
19. Jun 2019.
18-ti Kongres Svjetske meteorološke organizacije (SMO) odžao se u Ženevi (3-14.jun 2019.), sa ciljem da se dogovore buduće strategije, kao pomoć zemljama članicama SMO-a, da povećaju otpornost na ekstremne vremenske situacije, štetne uticaje voda, klime i druge nepogode u žvotnoj sredini, kao i da ojačaju naučna osmatranja i prognoze svojih članica.
10. Jun 2019.
Velikoj porodici Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore pridružile su se još dvije veoma važne i ozbiljne sindikalne organizacije koje dolaze iz takođe dvije važne i ozbiljne ustanove.
29. May 2019.
Danas je u Podgorici održan sastanak direktora hidro-meteoroloških službi Srbije i Crne Gore, Prof.dr. Jugoslava Nikolića i mr Luke Mitrovića
24. May 2019.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) će organizovati Završni seminar o projetku »RIZIK OD SUŠA U REIGIONU DUNAVA«, 29.5.2019 u 10 časova u sali za sastanke hotela Ramada. Cilj je upoznavanje šireg auditorijuma o rezultatima projekta.
20. May 2019.
II konferencija posvećena multi-hazard sistemima upozorenja (II-MHEWS), održana je u Ženevi u periodu 13-14. maj 2019. Konferenciju je organizovala Svjetska meterološka organizacija sa partnerima – Međunarodnom mrežom za multi-hazard rane sisteme upozorenja (IN-MHEWS).
13. Apr 2019.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma, povodom 40 godina od katastrofalnog zemljotresa u Crnoj Gori, koji se desio 15.maja 1979.godine, organizovaće stručni skup posvećen obilježavanju ovog datuma.
19. Mar 2019.
Svjetski dan voda, 22. mart, ustanovljen je usvajanjem rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u decembru 1992.godine. Cilj obilježavanja ovog značajnog datuma jeste podizanje svijesti javnosti i ukazivanje na važnost zaštite i održivog upravljanja vodnim resursima, kao i skretanje pažnje na problem nedostatka vode za piće u mnogim zemljama svijeta.
18. Mar 2019.
EUMETSAT informacioni dan za nacionalne meteorološke i hidrološke službe regiona zapadnog Balkana, održao se 13-14.marta 2019. u Skoplju u organizacji EUMETSAT-a
5. Mar 2019.
Tema Svjetskog dana voda 2019. godine, koji se obilježava 22.marta je - „Ne ostavljamo nikog“. Ova tema je adaptacija glavne odredbe Agende za održivi razvoj 2030: „od održivih razvojnih progresa svi moraju imati benefite“. Održivi razvojni cilj 6 (SDG 6), uključuje obavezu da se osigura raspoloživost i održivo upravljanje vodom do 2030.godine. Po definiciji, to znači, ne ostavljamo nikog.
5. Mar 2019.

Poruka Generalnog Sekretara SMO
povodom Svjetskog dana meteorologije 2019.

Petteri Taalas
Generalni sekretar SMO
Svjetski dan meteorologije 2019. (23.mart), posvećen je temi: „Sunce, Zemlja i vrijeme“.
15. Feb 2019.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je jedan od korisnika u okviru projekta “Jacanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama”, kojim koordinira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a finansira Evropska unija.
29. Jan 2019.
Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Luka Mitrović, učestvovao je na okruglom stolu posvećenom zaštiti izvorišta od izazova u 21. vijeku, koji je održan 28.01.2019. u Grbavcima, na izvorištu Bolje sestre.
26. Dec 2018.
Tokom poslednje dvije godine Zavod za hidrometorologiju i sezmologiju je finalizovao ili započeo niz projekata koji jačanjem hidrološke službe ZHMS i saradnjom sa ostalim službama unutar države i regiona djeluju na dobrobit cijele zajednice
20. Dec 2018.
Na današnji dan 1947.godine, Vlada NRCG je donijela Uredbu o formiranju Hidrometeorološke službe u Crnoj Gori. Hidrometeorološka uprava je tokom godina mijenjala i dopunjavala nadležnosti i sektore rada, a sadašnji Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju formiran je u skladu sa Uredbom o organizaciji i radu državnih organa Vlade Crne Gore, 1. jula 2012. godine.
14. Dec 2018.
Predstavnica Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ), Leonie Reimers, boravila je u radnoj posjeti Crnoj Gori 13.12.2018. godine i tom prilikom posjetila je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).
26. Nov 2018.
U periodu 12-15. 11. 2018 predstavnik Zavoda (Odsjek za kvalitet vazduha) je po pozivu organizatora, učestvovao na međunarodnoj radionici “6th International Training Workshop on Sand and Dust Storms” u Istanbulu, koju su organizovali turski nacionalni meteorološki servis-TSMS i druge nacionalne institucije.
24. Nov 2018.
Godišnja Skupština EUMETNET-a, čija je Crna Gora članica, putem Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, održana je u periodu od 21. do 23.novembra 2018.godine u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske.
9. Nov 2018.
Dana 08/11/2018 direktor ZHMS-a i njegovi saradnici realizovali su sastanak sa g.Vojislavom Mitrovićem, koji je predstavio rad u oblasti hidrometeorološkog modeliranja tima Univerziteta Prinston predvođenim profesorom Erikom Wudom.
7. Nov 2018.
Završni sastanak II faze projekta „Adaptacije na klimatske promjene na zapadnom Balkanu“ (CCAWB II) finansiranom od strane Njemačke Vlade, a implementiranom od strane GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) održan je u Podgorici u periodu od 30.10.2018. do 02.11.2018. godine.
7. Nov 2018.
Predstavnik Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju ucestvovao je na zavrsnoj prezentaciji projekta „Uspostavljanje sistema upozorenja i prognoze poplava u slivu rijeke Save“ na kojoj je predstavljena finalna verzija modela za upozorenje i prognozu poplava, koja je razvijena tokom trajanja projekta.
16. Oct 2018.
12. oktobra 2018.godine puštena je u rad automatska padavinska meteo stanica u mjestu Ubli u Kučima, opština Podgorica.
10. Oct 2018.
U Ohridu su se 8. i 9. oktobra 2018., u organizaciji Hidrometeorološkog zavoda Republike Makedonije, održala dva važna međunarodna sastanka. Prvog dana održan je sastanak Direktora hidrometeoroloških službi jugo-istočne Evrope (ICSEED), dok se 9.oktobra održao IV sastanak Savjeta konzorcijuma jugo-istočne Evrope za operativnu prognozu vremena (SEECOP).
13. Sep 2018.
Predstavnik Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i menadžer projekta „Adaptacija na klimatske promjene u prekograničnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan“, Gerrit Bodenbender boravio je u radnoj posjeti Crnoj Gori i tom prilikom se sastao sa predstavnicima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
9. Jun 2018.
Predstavnici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju-Sektor za hidrologiju, ucestvovali su na sastanku Tehnicke radne grupe u okviru projekta „Adaptacija na klimatske promjene u prekogranicnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan“. Sastanak je odrzan u Ohridu, Makedonija, u periodu 05.06.-08.06.2018.godine, pod pokroviteljstvom njemacke Agencije za razvoj (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).
2. Jun 2018.
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Western Balkans Investment Framework), 9. maja 2016. godine odobrila je grant Globalnog fonda za životnu sredinu i Fonda za posebne klimatske promjene, u iznosu od 8.732 miliona $ za projekat „Upravljanje slivom rijeke Drine„ (Drina River Basin Management Project-GEF Grant TF0A2318 and GEF SCCF Grant TF0A2321) Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji.
28. Mar 2018.
Učenici Osnovne škole ,,Božidar Vuković Podgoričanin'' i njihovi nastavnici, Jelena Svrkota i Nada Milašinović, posjetili su Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS). Posjeta je organizovana kao priprema za takmičenje u sklopu istraživačkog programa za djecu First Lego League (FLL).
14. Mar 2018.
Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda (22. mart) – Priroda za vodu – istražuje kako možemo iskoristiti prirodu za prevazilaženje izazova 21-og vijeka, koji se odnose na vodu.
Uništavanje životne sredine, zajedno sa klimatskim promjenama, pokreću krize širom svijeta, koje se odnose na vode. Poplave, suše i zagađenje vode pogoršavaju situaciju degradirajući vegetaciju, zemljište, rijeke i jezera.
Kada ne vodimo brigu o našim ekosistemima, otežavamo procese kruženja vode potrebne za opstanak i napredovanje.
Rješenja iz prirode imaju potencijal da odgonetnu mnoge izazove u oblasti voda. Moramo uraditi daleko više u oblasti “zelene” infrastrukture i uskladiti je sa “sivom” infrastrukturom, tamo gdje je to moguće. Pošumljavanje, definisanje plavnih zona i obnova močvara će dovesti do rebalansa vodenog ciklusa i poboljšati ljudsko zdravlje i životne uslove.

14. Mar 2018.
PORUKA GENERALNOG SEKRETARA SVJETSKE METEOROLOŠKE ORGANIZACIJE (SMO)

PETTERI TAALAS-a

Povodom 23. marta, Svjetskog dana meteorologije


Za “vrijeme-spremni”, za “klimu-pametni” – je tema odabrana za Svjetski dan meteorologije 2018. godine. Ukoliko dodamo i slogan za “vodu-mudri”, kompletiraćemo krug osnovnih elemenata, koji su snaga održivog razvoja.

4. Jan 2018.
4. januara 2018. godine, u 11 sati i 46 minuta seizmološka mreža Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovala je zemljotres jačine 5,2 jedinice Rihterove skale. Epicentar zemljotresa lociran je 7 km sjeverozapadno od Plava, Crna Gora, na dubini od 14 km.
17. Nov 2017.
Zavod za Hidrometeorologiju i seizmologiju organizuje prvi nacionalni seminar o riziku od suša u regionu Dunava 27/11/2017. u 11 h u multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma.
13. Nov 2017.
Otvoren je Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku meteorološke i hidrološke opreme radi jačanja hidro-meteoroloških službi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
19. Oct 2017.
U prilogu su dati Zahtjev za nabavku opreme, kao i Obavještenje o ishodu postupka.
19. Oct 2017.
Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list RCG“ broj 49/17), direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju donosi:

Pravilnik za sprovođenje postupka za nabavke male vrijednosti

Pravilnik za sprovođenje postupka za hitne nabavke
22. Sep 2017.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju će od 26. do 28. septembra biti domaćin radionice za prognozu bujičnih poplava, u organizaciji Svjetske meteorološke organizacije.
12. Sep 2017.
Ljeto 2017 je bilo "bogato" meteorološkim dešavanjima. Za potrebe Vlade Crne Gore i drugih državnih organa Direktorat za vanredne situacije priprema izvještaj čiji sastavni dio je i izvještaj Zavoda za hidrometeorologiju u seizmologiju.
17. Jul 2017.
U periodu od 4. do 6. jula 2017. u Hotelu Park u Bijeloj, Crna Gora je bila domaćin XX Konferencije Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC).
28. Jun 2017.
U vremenu od 4. do 6. jula 2017., u hotelu Park u Bijeloj, Crna Gora će biti domaćin XX Konferencije Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC). Regionalna Hidrografska komisija je dio Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) koju čine 87 zemalja članica, uključujući i Crnu Goru koja je postala članica 03. decembra 2013.
27. Jun 2017.
Saglasno zakonskoj obavezi iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ZHMS je dužan da na svojoj internet stranici objavi ugovor o raspolaganju državnom imovinom. U tom smislu objavljujemo Ugovor o prodaji plovnog sredstva, zaključen dana 27.06.2017 godine, između Zavoda, kao prodavca i Branka Vujičića, kao kupca plovnog sredstva-hidrografske barkase „BH-12“.
Prilikom objavljivanja ugovora dužni smo, na odgovarajući način, zaštiti lične podatke koji su od značaja za privatnost (podatke o matičnom broju i broju lične karte).
10. Jun 2017.
Nakon trećeg održaog sastanka 06. aprila 2017. godine kada je ambasador Republike Koreje njegova ekselencija YOO Dae Jong sa otpravnikom poslova gospodinom Park Kichang uručio dva modula softvera CARIS: za izradu elektronskih navigacijskih karata (ENC) – S-57 composer i za izradu pomorskih papirnih karata-Paper chart composer sa jednogodišnjim održavanjem vrijednosti 20.000 eura, zaključeno je da će se saradnja na polju hidrografije nastaviti i unaprijediti.

Na poziv Ambasade Republike Koreje u Beogradu, predstavnici Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, direktor Zavoda mr Luka Mitrović i kapetan korvete Branislav Gloginja, hidrograf, su u vremenu od 29. maja do 02. juna 2017. godine bili u posjeti Republici Koreji.

6. Jun 2017.
Nakon inicijative direktora hidrometeoroloških službi jugoistočne Evrope, podržane od strane EUMETSAT-a, WMO-a I EumetCal/EUMETNET-a, počela je serija treninga u cilju obuke kadra hidrometeoroloških servisa. Prvi trening ovog tipa održan je u Ljubljani 2016. godine sa temom prognoze poplava.
3. Jun 2017.
Oskudica vode i suše često pogađaju dunavski region i imaju veliki uticaj na ekonomiju i blagostanje ljudi. Međutim, uprkos štetama poslednjih decenija, suša još uvijek nije uzeta u obzir kao problem od velike važnosti.
Uslijed toga, projekat DriDanube (Drought Risk in the Danube Region) ima za cilj da poboljša kapacitete regiona u hitnom reagovanje na sušu i poveća spremnost u upravljanju tokom takvih situacija, putem predstavljanja aktuelnih alatki za monitoring i procijenu rizika.
13. May 2017.
U periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine delegacija Crne Gore koju su činili direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju , Luka Mitrović, šef delegacije i kapetan korvete Branislav Gloginja, hidrograf, član delegacije, učestvovala je na XIX Konferenciji Međunarodne hidrografske organizacije u Monaku.
3. May 2017.
U postupku po ponovnom javnom pozivu za prikupljanje ponuda za prodaju plovnog sredstva - hidrografske barkase koju koristi Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju donijeta je ODLUKA
24. Apr 2017.
Po ponovnom javnom pozivu za prikupljanje ponuda za prodaju plovnog sredstva - hidrografske barkase "BH-12", koju koristi Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, objavljenom dana 5.4.2017. godine, u dnevnom listu "Pobjeda" i na web adresi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (www.meteo.co.me) utvrđena je rang lista za izbor najpovoljnije ponude
7. Apr 2017.
Dana 06. aprila 2017. godine u prostorijama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju održan je prijem i sastanak predstavnika ambasade Južne Koreje i ZHMS-a u cilju unapređenja saradnje dvije zemlje na polju hidrografije.
4. Apr 2017.
Ponovni javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju plovnog sredstva, hidrografske barkase koju koristi Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.
21. Mar 2017.
Svakog 23.marta obilježava se Svjetski meteorološki dan, uvijek promovišući neku temu od interesa za meteorologiju kao nauku, ali i od interesa za najveći dio planete.
"Razumijevanje oblaka" je tema ove 2017. godine.
19. Mar 2017.
Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta u cilju podsjećanja na važnost zaštite vode i promocije održivog upravljanja vodnim resursima.
17. Mar 2017.
U Podgorici je 2-3. marta 2017. godine održan „Informativni dan EUMETSAT-a“ za hidrometeorološke službe država Zapadnog Balkana, čiji je domaćin bio Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.
22. Feb 2017.
U Podgorici je 2-3 marta 2017. održan "Informativni dan EUMETSAT-a" za hidrometeorološke službe Zapadnog Balkana, čiji je domaćin bio Zavod za hirdometeorlogiju i seizmologiju Crne Gore.
31. Jan 2017.
Treći javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju plovnog sredstva-hidrografske barkase koju koristi Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.
27. Dec 2016.
Po javnom konkursu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju od 26.11.2016 godine, za dodjelu stipendije za 2017 godinu, za dva (2) studenta fakulteta za fiziku - studijska grupa za meteorologiju, koji su redovno upisali cetvrtu godinu redovnih studija ovog fakulteta, utvrduje se rang lista za izbor kandidata:
1. Dec 2016.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju plovnog sredstva-hidrografske barkase koju koristi Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.
17. Nov 2016.
Ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i sastanak tehničke radne grupe za uspostavljanje sistema za prognozu poplava u slivu Drine/Drima-Bune/Bojane (MoU signing ceremony and Technical Working Group Meeting for establishing a Flood Forecast System for Drin/Drim-Buna/Bojana River Basin) održana je 15. novembra 2016, u Prizrenu, Kosovo. Sastanak je održan pod pokroviteljstvom GIZ-a.
15. Oct 2016.
Sektor za hidrografiju i okeanografiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju unaprijeđen je novom opremom za obavljenje hidrografske djelatnosti.
10. Oct 2016.
Domaćin Regionalne konferencije za rana upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave za područje jugoistočne Europe (South East European Multi-Hazard Early Warning Advisory System - SEE-MHEWS-A) kao i ovogodišnjeg sastanka direktora hidrometeoroloških službi jugoistočne Evrope bio je Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske.
11. Jul 2016.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je raspisao tender za nabavku višesnopnog ultrazvučnog dubinomjera za potrebe CoRE projekta.

16. Apr 2016.
U periodu 11-13. aprila održana je 43. Sjednica IPCC-a u Najrobiju, Kenija, pod pokroviteljstvom Sekretarijata IPCC-a, čiji su domaćini bili UNEP i Vlada Kenije. Crnu Goru predstavljala je mr Sanja Pavićević, pomoćnica direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i IPCC Fokal Point Crne Gore.
24. Mar 2016.
U okviru obilježavanja Svjetskog dana meteorologije- 23.marta, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore je ugostio eminentnog stručnjaka iz oblasti numeričkog modeliranja, dr Slobodana Ničkovića, glavnog numeričara za razvoj atmosferskih, klimatskih i hidroloških modela, Republičkog Hidrometeorološkoh zavoda Srbije.
23. Jan 2016.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju objavljuje rang listu kandidata (studenata) za dodjelu stipendije
15. Dec 2015.
U sklopu realizacije Master plana hidroloških stanica, izvršena je sanacija i adaptacija hidroloških stanica Dobrakovo – Lim u opštini Bijelo Polje i Rožaje – Ibar u opštini Rožaje.
1. Dec 2015.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore u saradnji sa Porto Montenegrom, koji će istovremeno biti i domaćin događaja, organizuje dvodnevnu prezentaciju mogućnosti multibima SeaBat T20-P Teledyne Reson, koju će izvoditi predstavnici Teledyne Reson-a.
16. Oct 2015.
Na marginama 42. Zasijedanja Međuvladinog panela o klimatskim promjenama, koji se održao od 5-9. oktobra 2015. godine u Dubrovniku, Generalni sekretar Svjetske meteorološke organizacije (SMO), g-din Petteri Taalas sastao se sa 7. oktobra sa delegacijom Crne Gore, koju čine mr Luka Mitrović, Stalni predstavnik Crne Gore u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i mr Sanja Pavićević, IPCC Fokal Point Crne Gore, pomoćnica direktora-rukovodilac Sektora za prognozu vremena i meteorološki monitoring i Sektora za meteorologiju.
16. Oct 2015.
U periodu 5-8. oktobra održana je 42. Sjednica IPCC-a u Dubrovniku, Hrvatska, pod pokroviteljstvom Sekretarijata IPCC-a u saradnji sa Vladom Republike Hrvatske. Delegaciju Crne Gore činili su mr Luka Mitrović, direktor ZHMS-a i Stalni predstavnik Crne Gore u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO) i mr Sanja Pavićević, pomoćnica direktora i IPCC Fokal Point Crne Gore.
28. Sep 2015.
U sklopu realizacije Master plana hidroloških stanica, izgrađene, opremljene i puštene su u rad hidrološke stanice Pljevlja i Gradac, na rijeci Ćehotini u opštini Pljevlja.

1. Sep 2015.
Zaposleni u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju, pored redovnih aktivnosti, unapređuju vlastita znanja i iskustva kroz razne obuke, koje se održavaju u zemlji i inostranstvu. Pohađanjem ovih obuka, predstavnici Zavoda stiču nova iskustva i priznanja i time značajno unapređuju kapacitete Zavoda.

26. Aug 2015.
Kapetan Leonidas Tsiantoulas, vojni ataše Grčke u Crnoj Gori i direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Luka Mitrović, potpisali su Sporazum o razumijevanju vezano za saradnju između Vojnog hidrografskog instituta Grčke i ZHMS-a. Sporazum je potpisan u Kotoru, 25.avgusta 2015., na brodu Vojnopomorske akademije Ratne mornarice Grčke "Ikaria", koji je u okviru ljetnjeg trening krstarenja boravio u luci Kotor.

28. May 2015.
XVII Kongres Svjetske meteorološke organizacije (SMO) održava se u Ženevi, od 25.maja do 12. juna 2015 godine, sa fokusom kako ojačati meteorološke i klimatske službe da se suoče sa potrebama, rastuće globalne populacije i izbore sa klimatskim varijabilama i promjenama, ekstremnim vremenskim situacijama i njihovim uticajima na sve socio-ekonomske sektore. Kongres SMO se održava svake četiri godine i donosi odluke o strategijama, politikama, prioritetima, budžetu, izboru Generalnog Sekretara, predsjednicima, podpredsjednicima i članovima Izvršnog savjeta SMO i trenutno okuplja 191 zemalja članica Svjetske meteorološke organizacije.

26. Apr 2015.
Prezentacija rezultata projekta „Joint Actions for Sea Polution Prevention“ – JASPPer” će biti održana u prostorijama Opštine Tivat, 28. aprila 2015. godine sa početkom u 11 časova.
17. Apr 2015.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, sastankom koji se održao u Skoplju (31.mart – 2.april), u organizaciji Svjetske meteorološke organizacije i Hidrometeorološkog zavoda Makedonije, započeo je novi regionalni projekat SEE-FFG.
8. Mar 2015.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, u proteklom periodu je realizovao projekat „Delineacije vodnih tijela površinskih i podzemnih voda u slivu Skadarskog jezera“. Ovaj značajan projekat, kako sa aspekta ispunjavanja obaveza iz domaćeg, tako i stranog zakonodavstva, je pionirski poduhvat šireg ekspertskog tima, i finansiran je od strane GEF-a, uz podršku Centra za održivi razvoj / UNDP-a.
5. Mar 2015.
Dan za proslavu, dan za promjenu, dan za pripremu

Svjetski dan voda se obilježava svake godine - 22.marta. To je dan kada se slavi voda. Dan kada se prave razlike za članove globalne populacije koji pate od problema povezanih sa vodom. Dan, da se pripremimo kako upravljati vodom u budućnosti.
5. Mar 2015.
Poruka M.Jarrauda
Generalnog sekretara Svjetske Meteorološke Organizacije povodom Svjetskog dana meteorologije 2015
– Znanje o klimi, kao osnova za djelovanje na klimu -


Svjetska meteorološka organizacija, kao nasljednica Međunarodne meteorološke organizacije, formirane 1873., kao osnovnu misiju ima pružanje podrške zemljama svijeta u obezbijeđivanju meteoroloških i hidroloških informacija, u cilju očuvanja ljudskih života i imovine; informacija o prirodnim katastrofama uslovljenih vremenom i klimom, za očuvanje životne sredine i davanju doprinosa održivom razvoju. Ovo se ne može ostvariti ukoliko ne postoje neophodna osmatranja, istraživanja i aktivnosti, koja razvijaju znanje i razumijevanje o vremenu i klimi.

4. Mar 2015.
Pored brojnih projekata, koji su u direktnoj vezi sa nadležnostima ZHMS-a, Zavod kao partner, aktivno participira u projektu „Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori/HERIC-CRDS LOVĆEN“. Projekat realizuje Biotehnički fakultet/Univerzitet Crne Gore, sa partnerima iz Crne Gore i Srbije: Institut za javno zdravlje; Prirodnjački muzej; Poljoprivredni fakultet-Novi Sad; Medicinski fakultet –Novi Sad; Naučno istraživački institut za veterinarstvo-Novi Sad; i sa partnerima iz Italije i Rumunije.

29. Jan 2015.
Zavod za Hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore je 22.01.2015. godine potpisao Memorandum o saradnji sa italijanskim Univerziteta "Ferara". Potpisnik Memoranduma u ime našeg Zavoda je pomoćnik direktora Radomir Kandić, a u ime italijnskog univerziteta prof. dr Paolo Bili i prof. dr Paolo Skiavolo.
26. Jan 2015.
22. Dec 2014.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore obilježio je 20.decembra 2014. 67 godina rada.
6. Dec 2014.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore je pokrenuo novi servis prognostičkih produkata. Riječ je o prognostičkim meteogramima na kojima se za nekoliko najvažnijih meteoroloških parametara vrši grafički prikaz prognoze za narednih 6 dana.
20. Oct 2014.
Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Luka Mitrović i Direktor odsjeka za osnovne servise Meteorološkog i hidrološkog zavoda Švedske, Bodil Aarhus Andrae, kao zastupnik EFAS-a, potpisali su ugovor o partnerstvu između ZHMS-a i Evropskog sistema upozorenja na poplave (EFAS).
20. Oct 2014.
Završni sastanak povodom obilježavanja finalizacije dvogodišnjeg projekta “Jačanje otpornosti na prirodne nepogode u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj” održan je u periodu 13-15. oktobra 2014.godine u Ankari, Turskoj. Pored ovog sastanka, održane su i dvije radionice, kao sastavni dio projekta: Radionica o ulozi hidro-meteoroloških službi u podršci aktivnosti u polju osiguranja i Regionalni forum o multi-hazard ranim sistemima upozorenja zasnovanim na harmonizovanim nacionalnim sistemima ranog upozrenja na katastrofe.
20. Oct 2014.
II Hidrološki forum regionalne asocijacije VI (Evropa), Svjetske meteorološke organizacije (SMO), održan je u periodu od 24. do 26. septembra 2014. u Varšavi, Poljska.
15. Oct 2014.
Peta vanredna Konferencija Međunarodne hidrografske organizacije (IHO Konferencija) je održana od 05. do 10. oktobra u Monaku u auditorijumu Rainier III.
11. Oct 2014.
Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (IDRR) je dan kojim se obilježava smanjenje rizika od katastrofa od strane pojedinaca i zajednica, te podiže svijest o važnosti smanjenja rizika od katastrofa. To je takođe dan na koji se podstiču svi građani i vlade na saradnju u izgradnji zajednica i nacija, koje su otporne na katastrofe. Hidrometeorološke službe širom svijeta, svojim pravovremenim i pouzdanim informacijama, daju svojevrsan doprinos smanjenju rizika od katastrofa, putem njihove rane najave.
26. Aug 2014.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Institut za biologiju mora u Kotoru, 27.08.2014. organizuju prvi monitoring kvaliteta mora u zalivu Trašte u okviru projekta "Joint Action for Sea Pollution Prevention" - JASPPer.
8. Jul 2014.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ponovo je raspisao tender za potrebe JASPPer projekta.

Objašnjenje

UPUTSTVA I DOKUMENTACIJA
23. Jun 2014.
Na prijedlog Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) iz 2005. godine, na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija, donošenjem rezolucije A/60/30, prihvaćeno je da se 21. jun svake godine obilježava kao Svjetski dan hidrografije (WHD).
20. May 2014.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je raspisao tender za potrebe JASPPer projekta.

UPUTSTVA I DOKUMENTACIJA3. May 2014.
Domaćin ovogodišnjeg sastanka direktora hidrometeoroloških službi jugoistočne Evrope je bio Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Dvodnevni sastanak se održao u Banja Luci, u periodu 28-29. april 2014., a sastanku su prisustvovali direktori hidrometeoroloških službi i njihovi savjetnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Makedonije, Srbije, Rumunije i Turske; predstavnici Svjetske meteorološke organizacije i Evropske meteorološke infrastrukture EMI.
3. Apr 2014.
U periodu od 25-29. marta 2014. godine u Jokohami, Japan, održano je 10. Zasijedanje Radne grupe 2 zadužene za pitanja adaptacije na klimatske promjene i ugroženosti u okviru Međuvladinog panela za klimatske promjene (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) i 38. Plenarno zasijedanje Međuvladinog panela za klimatske promjene.
2. Apr 2014.
U okviru 23. Sajma turizma (Budva, 3-5 april 2014.), Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju organizuje prezentaciju pomorskih karata i nautičkih publikacija, iz svog izdavalaštva, koje su u službi razvoja nautičkog turizma i unapređenja sigurnosti na moru.

Prezentacija će se održati 4. aprila 2014.godine u periodu 13:00 – 14:00h, u Press Sali Jadranskog sajma.

Tema prezentacije: „Pomorske karte i nautičke publikacije u službi unapređenja sigurnosti plovidbe i razvoja nautičkog turizma na crnogorskom primorju“.

Prezenteri: mr Dušan Slavnić i mr Radovan Kandić.
28. Mar 2014.
Prvo izdanje peljara – nautičkog vodiča za crnogorsko primorje, u izdanju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, koje je štampano na crnogorskom i engleskom jeziku, može se kupiti na sledećim mjestima:

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
IV proleterske br.19,
PODGORICA
Tel. 020 655 548

Pomorski centar Bar
Madžarica bb,
BAR
Tel. 030 302 944

Zgrada stare opštine u Tivtu
Luke Tomanovića bb, Kancelarija 52
TIVAT
Tel. 032 686 120
25. Mar 2014.
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje naučnu tribinu na temu “UTICAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNI AMBIJENT U CRNOJ GORI U SVIJETLU V IZVJEŠTAJA IPPC-a“.
14. Mar 2014.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana meteorologije (23.mart), a u skladu sa ovogodišnjom temom „Vrijeme i klima: Angažovanje mladih“, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju u saradnji sa par osnovnih i srednjih škola, organizuje edukativne časove sa istoimenom temom. Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, mr Luka Mitrović, učenike će upoznati sa fenomenom klimatskih promjena, njihovim uticajima na prirodni ambijent u Crnoj Gori, razlogom Svjetske meteorološke organizacije za odabirom ovogodišnje teme i sl.
2. Mar 2014.
Povodom Svjetskog meteorološkog dana porukom se obratio Mišel Žaro (Michel Jarraud)Generalni sekretar Svjetske meteorološke organizacije (SMO)
2. Mar 2014.
22.mart 2014.
„Voda i energija“
22. Jan 2014.
Crna Gora je putem Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, 3. decembra 2013. godine ostvarila punopravno članstvo u Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO).
30. Dec 2013.
Sedmo otvoreno prvenstvo Crne Gore u prognozi vremena završeno je desetim kolom 26.decembra.
20. Dec 2013.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i u protekloj godini je nastavio da radi, sa ne manje entuzijazma i želje, u odnosu na predhodhe godine, iako sa još ograničenijim materijalnim i tehničkim kapacitetima i još jednom dokazao da je institucija vrijedna pažnje i poštovanja.
14. Nov 2013.
Direktor PRIMAR-a, kao zastupnik Hidrografske službe Norveške, Hans Christoffer Lauritzen i direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Luka Mitrović, potpisali su Ugovor o saradnji ove dvije institucije, u oblasti hidrografije.
30. Oct 2013.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, regije Emilia Romanja-Italija, prof.Stefano Tibaldi i direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Luka Mitrović, potpisali su 25.oktobra 2013. u Bolonji pismo o saradnji ove dvije institucije.
30. Sep 2013.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore je u proteklih pola godine radio na sakupljanju i oblikovanju materijala za izradu peljara / nautičkog vodiča za crnogorsko primorje, prvog dokumenta ovog tipa koji je izrađen na izmjerenim i obrađenim podacima crnogorskog akvatorijuma.

Promocija prvog izdanja peljara, održaće se 2.oktobra 2013. godine u Yacht Club-u, Porto Montenegro, sa početkom u 11h.
27. Sep 2013.
Regionalna radionica o hidrološkim prognozama i uticajima klimatskih promjena na vodne resurse, organizovana je u Hotelu Maestral (Budva) od 24. do 27. oktobra 2013. od strane Norveškog direktorata za vodne resurse i energiju (NVE), Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZS) i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS), uz finansijsku podršku Vlade Norveške.
24. Sep 2013.
U Helsinkiju, Finskoj je u periodu od 11. do 17. septembra 2013.godine, održana XVI sesija Regionalne asocijacije VI (Evropa), Svjetske meteorološke organizacije.
31. Jul 2013.
Interni oglas ZHMS koji smo u obavezi u cjelosti postaviti na nasem sajtu.
Oglas
25. Jul 2013.
Crna Gora je putem Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju/Sektor za hidrografiju i okeanografiju ostvarila mogućnost članstva u Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (International Hydrographic Organization – IHO), obezbijeđivanjem 2/3 glasova zemalja članica IHO, dok se oficijelno prihvatanje Crne Gore kao puno-pravne članice IHO, trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri.
18. Jul 2013.
Interni oglas za ZHMS, koji smo u obavezi u cjelosti postaviti na nasem sajtu.
Interni oglas
18. Jun 2013.
Jedan od šest odobrenih projekata iz IPA prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora je projekat Hrvatskog hidrografskog instituta i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore pod nazivom:

“Zajedničke aktivnosti za prevenciju zagađenja mora”
“Joint Actions for Sea Pollution Prevention”-JASPPer
25. Apr 2013.
XII sjednica direktora nacionalnih hidrometeoroloških službi jugoistočne Evrope (ICSEED), održana je u periodu 18-19. aprila 2013. u Sofiji, Bugarska.
16. Apr 2013.
U Sarajevu je 4. aprila 2013. godine održan „Informativni dan EUMETSAT-a“, čiji je domaćin bio Federalni hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine.
18. Mar 2013.
Predstavljanje publikacije “Atlas klime Crne Gore”, autora: prof. dr Mihaila Burića, Branka Miceva i mr Luke Mitrovića, koja je nedavno izašla iz štampe, u izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, održaće se u četvrtak, 21. marta 2013. godine, u 12 časova, u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, Podgorica, Rista Stijovića 5.

11. Mar 2013.
Međunarodni datum, koji proslavlja vodu je predložen 1992. na UN Konferenciji o životnoj sredini i razvoju UNCED. UN Generalna skupština je odredila 22.mart 1993.godine, za prvi Svjetski dan voda. Svake godine, Svjetski dan voda je fokusiran na neki specifični aspekat vode.
11. Mar 2013.
Svakog 23. marta Svjetska meteorološka organizacija, njenih 191 članica i meteorološka zajednica širom svijeta, proslavlja Svjetski meteorološki dan, sa posebnom temom. Ovaj datum, obilježava datum stupanja na snagu Konvencije o Svjetskoj Meteorološkoj Organizaciji (SMO), 1950.godine. Godinu dana nakon toga, 1951.godine, SMO je postala specijalizovana agencija UN sistema. Crna Gora je kroz Hidrometeorološki zavod (sadašnji Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju) postala 188-ma članica SMO, 2007.godine.
Ove godine tema Svjetskog meteorološkog dana je “Osmatranje vremena u cilju zaštite života i imovine”.
31. Dec 2012.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, uradio je vanrednu analizu kvaliteta vode rijeke Morače u petak 28.12.2012., nakon informacije o pucanju cijevi Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorica (Kolektor), kako bi se procijenio uticaj ove havarije na kvalitet vode rijeke Morače.
28. Dec 2012.
Razvojem nautičkog turizma u Crnoj Gori i povećanjem broja plovila na moru i Skadarskom jezeru, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore je u 65-oj godini postojanja i rada, osim 70-og jubilarnog broja Nautičkog godišnjaka za 2012. godinu, po prvi put od nezavisnosti Crne Gore, objavio i nautičku publikaciju Popis svjetala crnogorske obale Jadranskog mora i Skadarskog jezera.
21. Dec 2012.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore, danas ojačan još jednim sektorom -Sektorom za seizmologiju i sa novim imenom - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, proslavlja 65 godina rada.
16. Dec 2012.
Nakon nepune dvije godine (23 mjeseca) završen je projekat
"Zajednička promocija i povećanje nivoa bezbjednosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju".
27. Nov 2012.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, u saradnji sa Svjetskom meteorološkim organizacijom, Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije i Virtuelnim centrom za klimatske promjene jugoistočne Evrope, organizuje osmu sjednicu Foruma za klimatske izglede vremena za jugoistočnu Evropu (SEECOF-8).
29. Sep 2012.
Stručnjaci Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju iz Podgorice ukrcani na istraživački brod "HIDRA", su u okviru IPA projekta "Zajednička promocija i unapređenje nivoa sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju" izmjerili novu najveću dubinu Bokokotorskog zaliva.
4. Sep 2012.
U Zagrebu je 30-31. avgusta 2012., održan inicijalni sastanak predstavnika Svjetske meteorološke organizacije -WMO, UN međunarodne strategije za redukciju rizika – UNISDR i predstavnika nacionalnih službi za najavu i upravljanje prirodnim nepogodama, koji je označio početak sprovođenja projekta “Jačanje otpornosti na prirodne nepogode na zapadnom Balkanu i Turskoj”.
20. May 2012.
U Zagrebu je u organizaciji Državnog Hidrometeorološkog zavoda Hrvatske i pod
pokroviteljstvom Svjetske meteorološke organizacije (WMO), organizovana radionica o
uspostavljanju WIS-DCPC marinskog centra (WMO Information system – Data collection
or data production centre), za oblast Jadranskog mora kao subregionalnog centra u okviru
RA VI (Evropa).
12. May 2012.
Prvi Hidrološki forum održan je u njemačkom gradu Koblenzu od 8. do 11. maja 2012.
9. May 2012.
U Monaku je u periodu 23-27.aprila 2012. održana XVIII Međunarodna hidrografska konferencija.
1. May 2012.
DMCSEE Nacionalni seminar će se održati u Hotelu „Crna Gora“, 3.maja 2012., sa početkom u 11h.
24. Mar 2012.
U sklopu obilježavanja Svjetskog dana voda (22.mart) i Svjetskog dana meteorologije (23.mart), Hidrometeorološki zavod je na Vranjini organizovao prezentacije aktivnosti koje doprinose produkciji i širenju pravovremenih i pouzdanih informacija iz oblasti vremena, klime i voda.
7. Mar 2012.
Svjetski dan voda se proslavlja 22. marta, dok je 23.mart Svjetski dan meteorologije.
23. Feb 2012.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore uradio je meteorološku i hidrološku analizu i prognozu za narednih sedam dana u cilju identifikovanja situacije, koja bi mogla dovesti do poplava.
21. Feb 2012.
Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, viceadmiral Dragan Samardžić sa saradnicima posjetio je Hidrometeorološki zavod Crne Gore. Posjeta je organizovana kao iskaz poštovanja i zahvalnosti prema značajnom doprinosu, koji je Hidrometeorološki zavod pružio tokom vanredne situacije, u smislu pripreme, kao i prevazilaženja poslijedica koje su ekstremne vremenske prilike uslovile. Viceadmiral Samardžić je uručio Zahvalnicu za rad i doprinos u toku vanredne situaciju direktoru Hidrometeorološkog zavoda, gospodinu Luki Mitroviću.
15. Feb 2012.
Crna Gora se u periodu od 31. januara do 13. februara našla pod uticajem ciklona koji su uslovili ekstremne vremenske neprilike. Hidrometeorološki zavod Crne Gore/Sektor za prognozu vremena je kroz ekspertizu prognostičara pratio razvoj situacije i obavještavao nadležne institucije u Crnoj Gori o nastupanju i razvoju vremenskih prilika.
21. Dec 2011.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore je 20.decembra 2011.godine proslavio 64.godine rada.
Protekle godine naglasak je stavljen na obezbjeđenje bržeg protoka naših informacija, obavještenja i upozorenja do različitih korisnika.
I u godinama koje slijede nastavićemo da radimo na jačanju tehničkih i stručnih kapaciteta, u cilju postizanja još boljih rezultata na poljima meteorologije, hidrologije, hidrografije i zaštite životne sredine.
15. Dec 2011.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore posjeduje 9 motornih vozila.
HMZ-vozila
21. Oct 2011.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore je bio domaćin 17-te Sjednice zemalja pridruženih članica (ACCS) Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena – ECWMF.
11. Oct 2011.
Ovogodišnja Konferencija Direktora nacionalnih hidrometeoroloških servisa jugoistočne Evrope (ICEED), održana je u Tel Avivu, u periodu 10-11. oktobra 2011. godine.
8. Oct 2011.
Na XV Sjednici zemalja članica Svjetske meteorološke organizacije (SMO) Regionalne Asocijacije VI -Evropa, kojoj pripada i Crna Gora, članice su pozvane da rade na procjeni socio-ekonomskih benefita vremena, klime i vode, u cilju što boljeg prikazivanja značaja informacija koje pružaju nacionalne Hidrometeorološke službe društvu i različitim ekonomskim sektorima.
8. Oct 2011.
Državni Hidrometeorološki zavod Turske je kreirao posebnu web stranicu posvećenu godišnjim Konferencijama direktora Nacionalnih hidrometeoroloških službi, Regionalne Asocijacije VI – SMO.
30. Sep 2011.
27. septembra 2011. godine g-din Stiv Nojs, izvršni direktor EUMETNET je posjetio Hidrometeorološki zavod Crne Gore. Ovo je prva posjeta ovako visokog zvaničnika od kad je Crna Gora postala punopravna članica ove mreže.
11. Jul 2011.
U okviru IPA - prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora pod nazivom „Zajednička promocija i unapređenje nivoa sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju" u Dubrovniku je 6.7.2011. održan Okrugli sto o potencijalima prekogranične saradnje i povećanju nivoa kvaliteta usluga i sigurnosti nautičkog turizma
14. Jun 2011.
U okviru IPA - prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora, 2.6.2011. u Kotoru je održan okrugli sto "Zajednička promocija i unapređenje nivoa sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju".
6. Jun 2011.
Stanica za uzorkovanje vazduha premještena iz Herceg Novog.
18. May 2011.
U Ženevi je u toku 16-ti Kongres Svjetske meteorološke organizacije (SMO), najznačajniji konstitutivni organ SMO-a. Kongres se održava svake četiri godine i čine ga opunomoćene državne delegacije zemalja članica, među kojima je i delegacija Crne Gore (Crna Gora je postala 188.članica SMO, 2007.godine).
13. May 2011.
U Dubrovniku je 9.i 10. maja 2011.godine održana šesta Skupština direktora nacionalnih hidrometeoroloških službi 29 Evropskih zemalja okupljenih u sklopu organizacije EUMETNET (The Network of European Meteorological Services). Domaćin skupštine EUMETNET-a je bio Državni Hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske.
21. Apr 2011.
U okviru šestog Sajma vode ( 20 – 22. April 2011., Jadranski sajam Budva), Hidrometeorološki zavod Crne Gore je organizovao prezentaciju „Nautičke karte akvatorije Crne Gore
21. Apr 2011.
U hotelu “Maestral” u Miločeru održan je trodnevni radni sastanak sa temom „Uvođenje Nacionalne platforme u kontekstu Međunarodne strategije za smanjenje rizika od katastrofa i Hyogo okvira za akciju“ (18. – 20. April 2011.). Sastanak je organizovalo Ministartsvo unutrašnjih poslova/Sektor za vanredne situacije u saradnji sa UN sistemom u Crnoj Gori i Međunarodnom strategijom UN za smanjenje broja katastrofa UNISDR. Ovaj sastanak je dio regionalnog DRR (Disaster Risk Reduction) projekta, koji finansira EU, a implementira UNDP.
23. Mar 2011.
Povodom 23.marta, Svjetskog dana meteorologije, ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović otvorili su danas novu zgradu meteorološke stanice na Cetinju i zvanično pustili u rad automatsku meterološku stanicu.
8. Mar 2011.
Svjetski dan voda, 22. mart, se proslavlja svake godine u cilju isticanja važnosti slatkih voda i važnosti održivog upravljanja slatkovodnim resursima.
8. Mar 2011.
Svake godine Svjetska Meteorološka Organizacija i njenih 189 članica proslavljaju 23. mart, Svjetski dan meteorologije. Ovaj dan označava stupanje na snagu Konvencije o Svjetskoj Meteorološkoj Organizaciji 1950. godine.
Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana meteorologije je “Klima za vas”.
4. Mar 2011.
Jedan od prvih pet odobrenih projekata iz IPA prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora je projekt Hrvatskog hidrografskog instituta i Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore
1. Mar 2011.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore je u decembru 2010. godine započeo projekat izrade novog objekta meteorološke stanice na Cetinju, a ujedno i automatizaciju mjerne opreme.
3. Jan 2011.
Tokom 2010. web stranica HMZCG je posjećena 1 154 239 puta, odnosno tokom jednog dana sajtu HMZ je u prosjeku pristupano sa više od 3160 različitih adresa.
30. Dec 2010.
2010.godina u top tri najtoplije godine. 2001-2010 najtopliji 10-godišnji period
24. Dec 2010.
Završeno je IV otvoreno prvenstvo Crne Gore u prognozi vremena. Pobjednik je takmičar iz Bara pod imenom Stormbringer. Transmat iz Danilovgrada je osvojio drugo mjesto. Trećeplasirana je takmičarka iz Podgorice, Delibal.
21. Dec 2010.
20. decembra 2010. godine, Hidrometeorološki zavod je proslavio 63 godine rada. Protekla radna godina je sa više aspekata bila značajna za unaprijeđenje rada Hidrometeorološkog zavoda. Cilj Zavoda, je kao i u predhodnim godinama, bio da unaprijedi svoje stručne i tehničke kapacitete radi obezbijeđivanje pravovremenih, pouzdanih i profesionalnih podataka i informacija o atmosferi i hidrosferi.
21. Dec 2010.
Akreditaciono tijelo Crne Gore, kao nacionalno akreditaciono tijelo, potvrdilo je kompetentnost Laboratorije za ispitivanje kvaliteta voda i vazduha, kao funkcionalne cjeline Sektora za ispitivanje kvaliteta voda i vazduha u okviru Hidrometeorološkog zavoda, zvaničnim uručivanjem akreditacije 17. decembra 2010.godine. Ovim činom akreditacije Laboratorije za prijavljeni obim akreditacije, dokazana je ispunjenost svih zahtjeva Sistema upravljanja kvalitetom i standarda MEST 17 025/2006, predviđenih za laboratorije koje se bave ispitivanjem i etaloniranjem, a koji je identičan sa ISO/IEC 17 025/2006.
8. Dec 2010.
U Krakovu, u Poljskoj, u periodu od 24-26. novembra 2010. godine, održana je V skupština članica EIG EUMETNET (Ekonomska interesna grupa EUMETNET / www.eumetnet.eu ). Tokom rada skupštine razmatralo se, između ostalog, članstvo Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore u EUMETNET stukturi.
3. Dec 2010.
U Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore pojava prljavih kiša se prati od 2002.g., analitički i putem razvijenog modela prognoze (DREAM).
1. Dec 2010.
Veliki dio Crne Gore ugrožen je izlivanjem rijeka iz vodotokova i rastom vodostaja u jezerima.
10. Nov 2010.
Područje Crne Gore se od ponedjeljka 08.11.2010. nalazi pod uticajem snažne ciklonske depresije koja uslovljava vrlo nestabilne vremenske prilike.
11. Oct 2010.
U okviru projekta DRR (Disaster Risk Reduction), koji sprovode Svjetska meteorološka organizacija i UNDP i nacionalni hidrometeorološki servisi, finansiranom od strane Evropske Komisije, organizovane su dvije značajne radionice u Sloveniji i Turskoj.
7. Oct 2010.
U periodu od 5. do 7. oktobra, 2010. u Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore je instalirana satelitska meteorološka stanica.
29. Sep 2010.
Domaćin ovogodišnje Konferencije direktora nacionalnih hidrometeoroloških servisa jugoistočne Evrope, održane od 21. do 23. septembra, bio je Nacionalni meteorološki servis Turske. Konferenciji su prisustvovali direktori sa savjetnicima, hidrometeoroloških servisa Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bugarske, Moldavije, Rumunije i Turske.
28. Jun 2010.
Direktorica Uprave pomorske sigurnosti Bar, Jasmina Isić i direktor Hidrometeorološkog zavoda, Luka Mitrović, potpisali su 23. juna 2010. godine, Sporazum o dugoročnoj stručno-tehničkoj saradnji.
4. Jun 2010.
Svjetska Meteorološka Organizacija je kreirala poseban kutak za mlade, u kome se nalaze odgovori na česta pitanja o vremenu, klimi i vodi. Kutak omogućava bolje razumijevanje kako ovi medijumi svakodnevno utiču na naš život.
4. Jun 2010.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore je u saradnji sa Agencijom za životnu sredinu i finansijsku pomoć GEF i UNEP MAP, organizovao u Podgorici, u periodu 18.- 19. maja 2010. godine, Inicijalni sastanak za inspektore u životnoj sredini.

31. May 2010.
U Ohridu je u periodu od 25. do 28. maja 2010. godine, održana četvrta međunarodna naučna BALWOIS Konferencija (International Scientific Conference on Water Observation and Information System for Decision Support).
24. May 2010.
Sektor za hidrografiju i okeanografiju (SHO) Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, je 20.5.,povodom završetka obnove svog najvećeg plovila, hidrografske barkase BH-12, organizovao promotivnu vožnju za predstavnike medija i pomorske privrede.
20. Apr 2010.
Fenomen vulkanske aktivnosti na Islandu je klasičan primjer i potvrda neophodnosti sveobuhvatnog, jednovremenog i kauzalnog pristupa tretmanu prirodnih pojava ( u ovom slučaju fizike i hemije atmosfere) u cilju pouzdane i blagovremene prognoze, procjene i ublažavanja njihovih štetnih efekata na terestrijalne ekosisteme i zdravlje ljudi.
15. Apr 2010.
Na zvaničnom sajtu WWF organizacije u tekstu posvećenom potencijalnom potapanju dijela toka Morače ima netačnih podataka što je zahtijevalo odgovor iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.
REAGOVANJE
15. Apr 2010.
Osnivanja centra za upravljanje sušama DMCSEE je finansirano od strane Evropske Unije kroz program međudržavne saradnje u jugoistočnoj Evropi / South East Europe Transnational Cooperation Programme.
O ovom projektu više možete saznati na našoj stranici u odjeljku Meteorologija/Agrometeorologija
13. Apr 2010.
U prestonici crnogorskog turizma, Budvi, u periodu od 21-23. aprila 2010. godine, će se održati 16. Sajam ekologije.
19. Mar 2010.
Na predlog Hidrometeorološkog zavoda, posredstvom Ministarstva za ekonomski razvoj, KFW banka je finansirala izradu studije o uticaju promjene topografije na vrijednost meteoroloških parametara u slivu Morače.
4. Mar 2010.
Svake godine 23.marta se obilježava Svjetski dan meteorologije.
Poruka Michael Jarruada (Mišel Žaro), Generalnog sekretara svjetske meteorološke Organizacije, povodom Svjetskog dana meteorologije 2010.
Cijeli tekst >>>>>
4. Mar 2010.
Na Svjetski dan voda 22. mart, potvrđujemo da je čista voda život i da naši životi zavise od toga kako štitimo kvalitet naše vode.
Cijeli tekst >>>>>
26. Feb 2010.
Direktor Hidrometeoriološkog zavoda Crne Gore, sa saradnicima posjetio je od 21. do 23. februara Hrvatski hidrografski institut u Splitu
21. Jan 2010.
18. januara 2010. godine, Luka Mitrović, direktor Hidrometeorološkog zavoda i Enrique Aguado Asenjo, predstavnik Evropske komisije u Podgorici, potpisali su Ugovor o realizaciji projekta DMCSEE „Monitoring suša u jugoistočnoj Evropi“.
15. Jan 2010.
S obzirom da je HMZCG fokalna veza za Centralnu evropsku inicijativu – CEI u oblasti klime i životne sredine, zadovoljstvo nam je da vas obavijestimo da je u toku prvi poziv na konkurs CEI znanje – kao program razmjene, koji finansira Austrija kroz austrijsku agenciju za razvoj ADA.
15. Dec 2009.
Direktor Hidrometeorološkog zavoda, Luka Mitrović i stalni koordinator sistema UN i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, Aleksandar Avanesov, potpisali su Sporazum o saradnji i partnerstvu, kojim je Hidrometeorološkom zavodu predata specijalizovana oprema za mjerenje hidro-potencijala (automatske hidrološke stanice) u vrijednosti od preko 85.000,00 €.
12. Dec 2009.
IX Neformalna Konferencija direktora Nacionalnih hidrometeoroloških službi zemalja jugoistočne Evrope (ICEED), održana je u Ljubljani, u periodu 10-11. decembar 2009.
11. Dec 2009.
Predstavnici Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Pavle Đurašković – MED POL Focal Point i Ivana Pavićević – Savjetnik za međunarodnu saradnju, prisustvovali su sastanku organizovanom od strane UNEP MAP, Koordinacione jedinice u Atini, vezanom za pregled monitoring aktivnosti životne sredine i trendovima zagađivanja Mediterana, koji se održao u Rimu (1-2. decembar 2009.).
8. Dec 2009.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom uređenja postora i zaštite životne sredine, a pod pokroviteljstvom WHO-UNEP MAP, Koordinacione jedinice u Atini, organizovao je trodnevnu radionicu „Upravljanje otpadnim vodama“ (24. – 26. novembar 2009 godine).
3. Nov 2009.
Hidrometeorološki zavod je prateći razvoj tehnologije i svjestan značaja hidrometeoroloških podataka i informacija za razvoj društva u cjelini, nastavio sa modernizacijom opreme i mjerenja:
30. Oct 2009.
Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u saradnji sa WHO/EURO-MED POL Coordinating Unit for Mediterranean Action Plan organizovalo je, u periodu od 27. do 29. oktobra, kurs o praćenju kvaliteta vode za kupanje.
28. Sep 2009.
Prezentacija projekta „Batimetrijska i geodetska snimanja Plavskog jezera“ održaće se u sali Akademije nauka i umjetnosti Crne Gore, 30. septembra 2009. godine, sa početkom u 11h.
24. Sep 2009.
Svjetska Meteorološka Organizacija (SMO) je pod pokroviteljstvom Vlade Kraljevine Belgije i Meteorološkog Instituta Kraljevine Belgije organizovala XV Konferenciju Regionalne Asocije VI (RA VI - Evropa). Konferencija je održana u Briselu, u periodu od 18. do 24. septembra 2009 godine. Crnu Goru su na Konferenciji predstavljali Luka Mitrović, direkor Hidrometeorološkog zavoda i Stalni predstavnik Crne Gore u SMO i Ivana Pavićević, Savjetnik za međunarodnu saradnju HMZ-a i član INTAD6 u SMO.
4. Sep 2009.
Klimatski program i program zaštite životne sredine u Crnoj Gori, posvećen je monitoringu hidrosfere, kontroli zagadjenja i podizanju svijesti
1. Sep 2009.
Klimatske promjene su realnost, na koje države i društvo u cjelini moraju da se adaptiraju. Dok su mjere ublažavanja u cilju redukcije emisije gasova staklene bašte i usporavanja globalnog otopljenja od vitalnog značaja, bitna i još izraženija je potreba za adaptacijom. Imajući u vidu ovu potrebu Svjetska Meteorološka Organizacija (SMO) organizuje treću Svjetsku konferenciju o klimi, od 31. avgusta do 4. septembra, u Ženevi, Švajcarskoj. Organizaciji Konferencije pridružile su se i Ujedinjene Nacije, kao i drugi internacionalni i regionalni partneri.
17. Jun 2009.
U Budvi će se 17. i 18. juna 2009. godine održati informativni sastanak Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT) sa predstavnicima hidrometeoroloških službi regiona: Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Hrvatske. Koorganizator ovog sastanka je Hidrometeorološki zavod Crne Gore.
23. Mar 2009.
Međunarodni dan voda proslavlja se svake godine 22.marta, kao način fokusiranja pažnje o važnosti zdrave vode i održivom upravljanju vodnim resursima.
22. Mar 2009.
Povodom Svjetskog dana voda 22.marta, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizovala je promociju II faze naučno-istraživačkog projekta „Uređenje vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Bojane“, koji se realizuje u okviru zajedničkog projekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Albanske akademije nauka.
13. Mar 2009.
III otvoreno prvenstvo Crne Gore u prognozi vremena završeno je trijumfom Miloša Vujovića iz Bara
13. Mar 2009.
Svjetska meteorološka organizacija (SMO) je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za meteorologiju (vrijeme i klimu), operativnu hidrologiju i vezane geofizičke nauke.
Od 1951. svake godine povodom Svjetskog dana meteorologije, 23.marta, SMO šalje poruku usredsređujući se na jednu temu od interesa za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života i životne sredine.
27. Jan 2009.
Iako je nekoliko dana do kraja mjeseca januar 2009. će sasvim biti sigurno jedan od najkišovitijih janurao do 1949., odnosno od kada se u Crnoj Gori vrše sistematska mjerenja.
24. Dec 2008.
Hidrometeorološki zavod i Crveni krst Crne Gore, potpisali su juče u Podgorici Ugovor o saradnji. Ugovor su potpisali direktor Hidrometeorološkog zavoda, g-din Luka Mitrović i Generalni sekretar Crvenog krsta, g-din Slobodan Kalezić.

18. Dec 2008.
U četvrtak, 18.12.2008., dvije sedmice nakon što je izmjeren najjači udar vjetra od kako se vrše mjerenja u Crnoj Gori, udari vjetra brzine preko 100 km/h su u ranim jutarnjim satima ponovo zabilježeni u Boki.
Više o tome možete pročitati u prilogu.
5. Dec 2008.
U četvrtak, 4.12.2008. u poslijepodnevnim satima snažan ciklon sa Jadrana je ušao na kopno u području Boke uzrokovavši mjestimično obilne padavine i do sada nezabilježene udare vjetra.
Više o tome možete pročitati u prilogu.

Zahvaljujemo se Udrugi ljubitelja meteorologije "CROMETEO" na ustupljenom materijalu sa njihove automatske stanice u Grudama
3. Dec 2008.
U Skoplju je 1. decembra potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i Hidrometeorološke uprave Makedonije. Memorandum su potpisali direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, gospodin Luka Mitrović i direktor Hidrometeorološke uprave Makedonije, gospodin Gjorgji Kotev.

Memorandum je potpisan u cilju unaprijeđenja saradnje ovih institucija u naučnim i tehničkim oblastima meteorologije, hidrologije i zaštite životne sredine. Bazirano na odredbama ovog Memoranduma strane potpisnice će sprovesti, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima, a naravno sve u skladu sa odredbama Svjetske Meteorološke Organizacije, razmjenu podataka, informacija, ranih upozorenja na meteorološke i hidrološke nepogode, kao i planiranje i sprovođenje regionalnih i međunarodnih projekata iz oblasti meteorologije, hidrologije i zaštite životne sredine.
1. Nov 2008.
• JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE iz Podgorice(CETI)
• HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD CRNE GORE iz Podgorice (HMZ) i
• INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA iz Kotora, (IBM)

Zaključili su sporazum o zajedničkom sprovođenju Programa monitoringa stanja morskog eko-sistema Crne Gore (MEDPOL monitoring). Predmet Sporazuma je zajednička realizacija MEDPOL Programa u Crnoj Gori u skladu sa tenderskom dokumentacijom br. 04/08 od 22.04.2008. godine i Amandmanom na istu br. 01-1240/6 od 12.05.2008. godine Ministarstva turizma i zaštite životne sredine
9. Oct 2008.
Iz odsjeka za klimatologiju su pripremili interesantan rad vezan za klimu Crne Gore tj.Köppenovu klasifikaciju klime u Crnoj Gori prikazanu metodom klimadijagrama po H.Walteru.
Pogledajte u dijelu pod naslovom Publikacije.
7. Oct 2008.
U sklopu realizacije "Master plana razvoja mreže hidroloških stanica" pušteno je u rad 20 automatskih hidroloških stanica u Crnoj Gori kojima je obezbijeđeno kontinuirano mjerenje visine vodostaja na tokovima i jezerima u Crnoj Gori.
1. Oct 2008.
Crna Gora, odnosno Hidrometeorološki zavod Crne Gore bio je domaćin VIII Konferencije direktora hidrometeoroloških službi jugoistočne Evrope (29-30 septembar 2008 god.).
1. Sep 2008.
Predstavnice Svjetske Banke, g-đa. Alison Cave i g-đa. Danijela Vukajlović-Grba posjetile su Hidrometeorološko zavod i razgovarale sa direktorom, mr Lukom Mitrovićem i njegovim saradnicima.
20. Aug 2008.
18.08.2008. godine započela su batimetrijska mjerenja Plavskog jezera po projektu koji je uradio Hidrometeorološki zavod Crne Gore – Sektor za hidrografiju i okeanografiju. Projektom je predviđen detaljan hidrografski premjer i kartiranje jezera sa neposrednim obodom.
25. Jun 2008.
Direktor Hidrometeorološkog zavoda sa saradnicima posjetio je od 21. do 24. juna njemačku kompaniju za proizvodnju najsavremenijih instrumenata i opreme za mjerenje u hidrologiji, meteorologiji i kvalitetu životne sredine, OTT MESSTECHNIK iz Kemptena.
9. Jun 2008.
Zavod za školstvo je u saradnji sa Hidrometeorološkim Zavodom Crne Gore organizovao 9. juna 2008. godine, prezentaciju knjige »Klima Podgorice«, autora dipl. geografa Dragana Burića, prof. Dr Radomira Ivanovića i mr Luke Mitrovića.
2. Jun 2008.
Delegacija Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore na čelu sa direktorom Lukom Mitrovićem prisustvovala je trećoj internacionalnoj konferenciji o osmatranjima voda i informacionim sistemima - BALWOIS 2008, koja je održana od 27. do 31. maja u Ohridu, Makedonija.
24. Apr 2008.
U Budvi je 23.aprila održan okrugli sto na temu klimatskih promjena.
21. Mar 2008.
U poruci povodom 22.marta, Svjetskog dana voda, generalni sekretar UN-a nedostatak političke volje navodi kao glavni razlog neispunjavanja osnovnog cilja gospodarenja otpadnim vodama.

21. Mar 2008.
U petak, 21. marta gosti Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore bili su pobjenici Drugog otvorenog prvenstvo Crne Gore u prognozi vremena.
11. Mar 2008.
Generalni Sekretar Svjetske meteorološke organizacije, gospodin Michel Jarraud se povodom 23. marta, svjetskog dana meteorologije, obratio javnosti
27. Dec 2007.
Povodom 60 godina rada Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, 20. decembra 2007. održana je svečana akademija.
18. Dec 2007.
Otvorena nova Meteorološka automatska stanica u Herceg Novom
- Lokacija Šišteti, Igalo -
27. Nov 2007.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore je osnovan 23. juna 1947. godine odlukom Vlade Narodne Republike Crne Gore, a sa radom je počeo 20. decembra iste godine.
11. Nov 2007.
U Virpazaru je 9.avgusta otpočela realizacija Projekta hidrografskog premjera i kartiranja Skadarskog jezera (batimetrijska mjerenja) u organizaciji Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.
11. Nov 2007.
Jednom sedmično Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF) stavlja na raspolaganje nacionalnim meteorološkim službama prognostički materijal koji pokriva četiri naredne sedmice.
8. Nov 2007.
Radionica sa temom "Dizajniranje, rad i održavanje hidroloških mreža" održana je 6. i 7. novembra u Beogradu.
6. Nov 2007.
Dominique Marbouty, direktor Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF) i Predrag Nenezić, ministar turizma i zaštite životne sredine, u Podgorici su 5. novembra potpisali ugovor o saradnji. Svečanom činu potpisivanja prisustvovao je i Luka Mitrović, direktor HMZ Crne Gore.
29. Oct 2007.
Delegacija Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, koju je predvodio direktor Luka Mitrović, posjetila je Norveški direktorat za vode i energiju.
19. Oct 2007.
U Beogradu je u organizaciji Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije održana sedma neformalna konferencija direktora Hidrometeoroloških zavoda jugoistočne Evrope.
28. Sep 2007.
Udari južnog vjetra na Žabljaku dostizali brzinu od preko 150 km/h
19. Jul 2007.
U autorskom tekstu, objavljenom u podgoričkim Vijestima direktor Hidrometeorološkog zavoda, gospodin Luka Mitrović, se osvrnuo na par prethodnih dana i najavio nastavak vrućina. Tekst prenosimo u cjelini
6. Jun 2007.
Sektor za praćenje kvaliteta životne sredine unutar HMZ CG već godinama prati kvalitet voda na crnogorskom primorju.
10. May 2007.
U Kotoru je 8-9 maja 2007 godine, održana Radionica sa temom „Monitoring površinskih voda i Okvirna direktiva za vode Evropske Unije“, u saradnji Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i Norveškog instituta za istraživanje voda (NIVA).
8. May 2007.
Na otvaranju XV Kongresa Svjetske meteorološke organizacije u Ženevi Crna Gora je zvanično postala 188. članica te organizacije.
27. Apr 2007.
27. aprila održan je prvi sastanak u Crnoj Gori pod pokroviteljstvom Svjetske meteorološke organizacije. Riječ je o regionalnom sastanku u okviru Projekta «Razvoj hidrometeorološkog osmatranja i prognoziranja u slivu rijeke Save (tzv. Sava Projekat)».
21. Apr 2007.
Na radionici u Podgorici prezentovani kriterijumi za obavljenje inspekcijskog nadzora u oblasti životne sredine.
9. Mar 2007.
Delegacija Norveškog direktorata za vodne resurse i energiju (NVE) koju je predvodio direktor hidrološkog sektora gdin Morten Johnsrud je 8. i 9. marta posjetila Hidrometeorološki zavod Crne Gore.
6. Mar 2007.
U Hrvatskoj su 16. i 18. oktobra održana dva značajna sastanka, na kojima su učestvovali i direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore sa saradnicima.
6. Mar 2007.
Nastavljaju se mjerenja i istraživanja u okviru projekta Mini hidrolelektrana i počinj projekat izrade Master plana mreže hidroloških stanica u Crnoj Gori
27. Feb 2007.
Nastavljajući modernizaciju mjerne opreme u Baru je postavljen automatski mareograf
2. Feb 2007.
U okviru izrade Master plana mreže hidroloških stanica u Crnoj Gori u Podgorici je 30. i 31. januara održana radionica posvećena principima na kojima se postavljaju i razvijaju moderno dizajnirane mreže hidroloških stanica.
23. Jan 2007.
Crna Gora je 5.januara 2007. postala punopravna članica Svjetske meteorološke organizacije
22. Dec 2006.
20. decembra navršilo se 59 godina postojanja Hidrometeorološkog zavoda i 124 godine od prvih meteoroloških mjerenja u Crnoj Gori
9. Dec 2006.
Ugradnjom opreme za automatska mjerenja vodostaja i GSM modemskim transferom podataka do centrale u Podgorici, hidrološki sektor HMZ Crne Gore zakoračio u novu tehnološku eru.
6. Dec 2006.
Promocija novog znaka Zavoda poklapa se sa 59-godišnjicom rada Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.
31. Oct 2006.
Direktori Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Dr Drago Trkulja i Mr Luka Mitrović potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji dva Zavoda.
10. Oct 2006.
Šef kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori, Garret Tankosić-Kelly, posjetio Hidrometeorološki zavod Crne Gore.