Zavod za hidrometeorologiju i seizmologijuZHMS CG

Crna Gora

Aktuelnosti

Potpisan Memorandum o saradnji

Datum: 20.05.2021.


Direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje doo, gospodin Goran Jevrić i v.d. direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, gospođa Dušica Brnović, potpisali su 19. maja 2021. godine u Podgorici Memorandum o saradnji, zasnovan na principima održivog razvoja prirodnih resursa, zaštite prostora i životne sredine, sa posebnim akcentom na zaštiti korišćenja voda.

 

    Osnovne stavke Memoranduma, na kojima će se zasnivati buduća saradnja, odnosiće se na zajedničku pripremu dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova za projekte, od značaja za obije institucije; razvoj međusobne saradnje u oblastima značaja voda i njihove zaštite; organizovanje zajedničkih skupova i sprovođenje edukacija za javnost u globalu, o značaju vode kao najvažnijeg prirodnog resursa.

 

    Veoma važan dio saradnje, odnosiće se na pitanja praćenja kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika izvorišta ,,Bolje Sestre“, a sve u cilju formiranja konkretnih prijedloga za upravljanje ovim izvorištem od nacionalnog značaja.

 

    Zavod će iskoristiti sve svoje profesionalne i tehničke kapacitete u monitoringu i istraživanju parametara površinskih i podzemnih voda, od značaja za preispitivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“, praćenje uticaja klimatskih varijabila na promjene na lokalitetu izvorišta i slivnog područja, koje graviti ovom izvorištu, a sve u cilju proširenje regionalnog vodovodnog sistema u smislu određivanja alternativnog izvora za regionalno vodosnabdijevanje.

   

 

 
V.d. direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju - Dušica Brnović, sa svojim saradnicima, učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji na temu ”Antieroziona zaštita Biogradskog jezera i rješavanje hidroloških problema u slivu Biogradske rijeke i Biogradskog jezera”.
Direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje doo, gospodin Goran Jevrić i v.d. direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, gospođa Dušica Brnović, potpisali su 19. maja 2021. godine u Podgorici Memorandum o saradnji, zasnovan na principima održivog razvoja prirodnih resursa, zaštite prostora i životne sredine, sa posebnim akcentom na zaštiti korišćenja voda.
19
Maj 2021.
26. Skupština EUMETNET-a održana je putem virtuelne platforme 17-18. maja 2021.godine. EUMETNET je grupacija koju čine 31 evropska nacionalna hidro-meteorološka služba i predstavlja okvir za organizaciju programa saradnje između svojih članica, u različitim oblastima njihovih meteoroloških aktivnosti.

HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Prodaja peljara

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197