Zavod za hidrometeorologiju i seizmologijuZHMS CG

Crna Gora

Aktuelnosti

Svjetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše

Datum: 17.06.2022.


Generalna skupština Ujedinjenih nacija, decembra 1994. proglasila je 17. jun Svjetskim danom borbe protiv dezertifikacije i suše. Ovaj datum se obilježava svake godine počev od tada, kako bi se ukazalo na sve veću opasnost od ovih pojava. Ovogodišnji Svjetski dan se obilježava pod sloganom “Rising up from drought together / Zajedno se uzdižemo iz suše”, čime se apostrofira značaj sinergetskog djelovanja svih subjekata u borbi protiv, sve izraženijih posljedica suše i degradacije zemljišta.

Pogoršane degradacijom zemljišta i klimatskim promjenama, suše postaju sve izraženije  po učestalosti i jačini, sa 55 miliona ljudi pogođenih njenim posljedicama svake godine. Procjenjuje se da bi do 2050. godine, suša mogla uticati na tri četvrtine svjetske populacije.

Crna Gora je, kao i mnoge zemlje, tokom godina iskusila značajne varijacije u klimatskim obrascima, koje su imale negativan uticaj na život i ekonomiju. Dostupni podaci pokazuju da je tokom posljednjih decenija pojava intenzivnih suša bila uobičajena u Crnoj Gori, sa najvećim posljedicama u sektoru šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede.

Problem degradacije zemljišta i suše prati se u okviru UN Konvencije o borbi protiv dezertifikacije koju je Crna Gora ratifikovala 2007.godine, usvajanjem Zakona o ratifikaciji ove Konvencije. Pitanje zaštite zemljišta na globalnom nivou aktuelno je već dugi niz godina, o čemu govori i činjenica da je ova Konvencija usvojena od strane UN-a još 1994.godine, i prva Konferencija zemalja članica održana je 1997.godine. Sastanci zemalja članica se održavaju svake druge godine i poslednji je održan u Abidžanu, Obala Slonovače, u maju 2022., na temu „Zemlja. Život. Nasleđe: Od oskudice do prosperiteta”.

Na završnoj sesiji Konferencije zemalja članica, održanoj 20. maja 2022.godine, Crna Gora je izabrana da predsjedava 21. i 22. sjednicom Komiteta za reviziju implementacije Konvencije (CRIC), koje će biti održane u Uzbekistanu (2023) i Saudijskoj Arabiji (2024).

Crna Gora pripada Aneksu V Konvencije koji čine zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Ovo je prvi put da neka zemlja iz Aneksa V predsjedava ovim tijelom i velika je čast sto je ova značajna uloga dodijeljena upravo Crnoj Gori. Time je dobijena prilika da se dodatno apostrofiraju interesi Crne Gore i zemalja Centralne i Istočne Evrope koji se tiču promovisanja održivog upravljanja zemljištem i ublažavanjem posledica suše.

https://www.unccd.int/2022-desertification-and-drought-day

                                      
Štabna vježba projekta BALANCE održana je 15-16. juna 2022. godine u Kumboru, Herceg Novi. Predstavnici tri lokalne opštine, Herceg Novi, Kotor i Tivat, simulirali su odgovor na scenario imaginarnog zemljotresa, koji je pogodio Boku Kotorsku.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija, decembra 1994. proglasila je 17. jun Svjetskim danom borbe protiv dezertifikacije i suše. Ovaj datum se obilježava svake godine počev od tada, kako bi se ukazalo na sve veću opasnost od ovih pojava. Ovogodišnji Svjetski dan se obilježava pod sloganom “Rising up from drought together / Zajedno se uzdižemo iz suše”, čime se apostrofira značaj sinergetskog djelovanja svih subjekata u borbi protiv, sve izraženijih posljedica suše i degradacije zemljišta.
U organizaciji DWD – Njemačke meteorološke službe i EUMETNET-a (Evropske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi) u Karlsruhe, Njemačkoj održana je 28. skupština EUMETNET-a.

HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Prodaja peljara

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197