Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Jadranski sliv
 
Površina jadranskog sliva u Crnoj Gori iznosi oko 6560 km2. Prema Jadranskom moru otiču Morača, sa svojim pritokama Zetom i Cijevnom, Rijeka Crnojevića i Orahovštica. Ova tri vodotoka se ulivaju u Skadarsko jezero a odatle Bojanom prema Jadranskom moru.

MORAČA
U gornjem i srednjem dijelu toka Morača je izrazito planinska rijeka.Dužina njenog toka je 113,4 km, a površina sliva Morače do H.S. Podgorica je 2628 km2. Na Morači su aktuelna tri mjerna profila: Pernica, Zlatica i Podgorica, uz napomenu da hidrološka stanica opremljena limnigrafom postoji i na desnoj pritoki Mrtvici. Mjerenja na pomenutim stanicama se u kontinuitetu vrše već više od 20 godina, a na stanici u Podgorici od 1948. godine. Cijevna je lijeva pritoka Morače dužine toka 64,7 km i površine sliva 383 km2 do H.S. Trgaj na kojoj su vršena mjerenja od 1949. do 1989. godine.

ZETA
Najznačajnija pritoka Morače je Zeta. Dužina toka je 85 km, a površina sliva do H.S. Danilovgrad je 1216 km2. Mjerna mjesta su Duklov most i Danilovgrad, a mjerenja na tim lokacijama se vrše od 1955., odnosno 1948.godine.

SKADARSKO JEZERO
Skadarsko jezero zahvata površinu manju od 400 km2 pri minimalnim vodostajima, pa do 525 km2 pri najvišim registrovanim vodnim nivoima. Prvenstveno se puni rijekom Moračom, a u njega se ulivaju Rijeka Crnojevića, Orahovštica i rijeka Kiri u Albaniji. Pražnjenje se vrši rijekom Bojanom.

Plavnica Ckla Duklov most Danilovgrad Kotor Frskanjel Pernica Medjurijecje Budva Rose Vranjina R.Crnojevica Podgorica Zlatica Bar