Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

28.01.2020. Visina snijega u 7h
(u cm)

ZABLJAK: 22
SAVNIK: 2
PLJEVLJA: 2
> Cijeli spisak

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
AMS
 
Prva istraživanja vezana za automatizaciju mjerenja u meteorologiji u okviru ZHMS vršena su od 1996. do 1999. godine.
1998. je eksperimentalno u Podgorici puštena u rad stanica METEOMONT koja je dobrim dijelom bila produkt rada i inovacija zaposlenih u Zavodu. Ipak, došlo se do stanovišta da je isplativije opremu nabavljati od renomiranih proizvođača, a stečena znanja koristiti u održavanju i korišćenju nabavljene opreme. Prvu automatsku meteorološku stanicu Zavod je nabavio 2000. godine, a nakon deset godina na svim meteorološkim stanicama I reda (Ulcinj, Bar, Herceg Novi, Podgorica, Cetinje, Nikšić, Kolašin, Žabljak i Pljevlja) je instalirana automatska mjerna oprema (Lambrecht GmbH) sa kojih podaci do centrale u Podgorici posredstvom GPRS-a stižu svakih 10 minuta.

Stanice su opremljenje sledećim senzorima:
-temperatura i relativna vlaznost
-brzina i smjer vjetra
-globalno sunčevo zračenje
-količina padavina
-atmosferski pritisak
-temperatura zemljišta na 5 dubina

Automatska mjerna oprema (sa senzorima za temperaturu i relativnu vlažnost, kao i za količinu padavina) je postavljena i na klimatološkim stanicama Budva, Bijelo Polje i Kotor, kao i na padavinskim stanicama Danilovgrad, Virpazar i Dragovića Polje a plan je da se u narednom periodu u potpunosti automatizuju mjerenja i na svim klimatološkim i većem broju padavinskih stanica

Neki od parametara, u grafičkom obliku (za 24 sata i za 7 dana), sa devet glavnih stanica sada su i vama dostupni.

Najsvježiji podaci sa automatskih stanica

Podaci sa automatskih stanica se ažuriraju svakih 10 minuta

Za dobijanje lokalnog vremena dodajte jedan sat na vrijeme prikazano u tabeli
station   date     time   T    H    GR    P    RR    WD    WS    GUST   

BAR     29.01.2020  04:10  14.54  77.90   0.00 1009.30   0.00  187.00   6.80  10.90
CETINJE   29.01.2020  04:10   8.80  88.90   0.00  934.10   0.30  226.00   4.00   9.40
HERCEGNOVI  29.01.2020  04:10  13.53  78.80   0.00 1004.30   0.00  334.00   2.30   5.00
PODGORICA  29.01.2020  04:00   9.80  99.50   1.00 1004.10   0.10  305.70   1.30   3.00
KOLASIN   29.01.2020  04:00   5.40  96.20   1.00  899.20   0.40  176.50   1.10   7.20
ZABLJAK   29.01.2020  04:10   1.10  94.60   0.00  845.40   1.00  228.30   2.50   6.20
PLJEVLJA   29.01.2020  04:00   4.67  96.40   0.00  917.90   1.20   7.00   2.10   6.10
NIKSIC    2.06.2016  8:10   3.10  100.00   1.00  935.40   1.20  166.30   1.70   3.60
ULCINJ    29.01.2020  04:00  14.10  100.00   0.00 1010.00   0.00  226.20   8.30  11.90