Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

14.08.2020.
Temperatura mora u 14h

Herceg Novi: 27Bar: 26Budva: 26Ulcinj: 24

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
AMS
 
Prva istraživanja vezana za automatizaciju mjerenja u meteorologiji u okviru ZHMS vršena su od 1996. do 1999. godine.
1998. je eksperimentalno u Podgorici puštena u rad stanica METEOMONT koja je dobrim dijelom bila produkt rada i inovacija zaposlenih u Zavodu. Ipak, došlo se do stanovišta da je isplativije opremu nabavljati od renomiranih proizvođača, a stečena znanja koristiti u održavanju i korišćenju nabavljene opreme. Prvu automatsku meteorološku stanicu Zavod je nabavio 2000. godine, a nakon deset godina na svim meteorološkim stanicama I reda (Ulcinj, Bar, Herceg Novi, Podgorica, Cetinje, Nikšić, Kolašin, Žabljak i Pljevlja) je instalirana automatska mjerna oprema (Lambrecht GmbH) sa kojih podaci do centrale u Podgorici posredstvom GPRS-a stižu svakih 10 minuta.

Stanice su opremljenje sledećim senzorima:
-temperatura i relativna vlaznost
-brzina i smjer vjetra
-globalno sunčevo zračenje
-količina padavina
-atmosferski pritisak
-temperatura zemljišta na 5 dubina

Automatska mjerna oprema (sa senzorima za temperaturu i relativnu vlažnost, kao i za količinu padavina) je postavljena i na klimatološkim stanicama Budva, Bijelo Polje i Kotor, kao i na padavinskim stanicama Danilovgrad, Virpazar i Dragovića Polje a plan je da se u narednom periodu u potpunosti automatizuju mjerenja i na svim klimatološkim i većem broju padavinskih stanica

Neki od parametara, u grafičkom obliku (za 24 sata i za 7 dana), sa devet glavnih stanica sada su i vama dostupni.

Najsvježiji podaci sa automatskih stanica

Podaci sa automatskih stanica se ažuriraju svakih 10 minuta

Za dobijanje lokalnog vremena dodajte jedan sat na vrijeme prikazano u tabeli
station   date     time   T    H    GR    P    RR    WD    WS    GUST   

BAR     15.08.2020  03:40  23.95  52.30   0.00 1009.50   0.00  49.00   2.30   3.90
CETINJE   15.08.2020  03:40  15.76  81.30   0.00  939.80   0.00  187.00   0.80   1.30
HERCEGNOVI  15.08.2020  03:40  22.92  65.80   0.00 1005.60   0.00  48.00   0.60   1.00
PODGORICA  15.08.2020  03:40  24.40  60.90   0.00 1005.80   0.00  13.40   0.30   1.40
KOLASIN   06.06.2020  15:20  16.30  77.00   1.00  902.50   0.30  89.30   3.10   9.90
ZABLJAK   15.08.2020  03:40  12.50  90.90   0.00  855.70   0.00  217.80   1.80   3.20
PLJEVLJA   15.08.2020  03:30  13.98  98.90   0.00  925.20   0.00  278.00   1.20   2.00
NIKSIC    2.06.2016  8:10   3.10  100.00   1.00  935.40   1.20  166.30   1.70   3.60
ULCINJ    15.08.2020  03:40  21.40  99.90   0.00 1010.20   0.00  31.60   1.30   1.80