Preliminarna analiza temperature vazduha i količine padavina za januar 2024. godine

Karakteristika mjeseca: temperatura vazduha se prema raspodjeli percentila kretala u kategoriji toplo i vrlo toplo; količina padavina se prema raspodjeli percentila kretala u kategoriji sušno (područje Bijelog Polja) i normalno.

 

Srednja temperatura vazduha se kretala od -1 oC na Žabljaku do 11.9 oC u Budvi, u Podgorici je bilo 8.5 oC, što je za 1.9 oC viša temperatura od klimatske normale 1991-2020.god. Odstupanja temperature vazduha u odnosu na klimatsku normalu (1991-2020.god) su bila pozitivna i kretala su se od 1.1 oC u Herceg Novom do 2.7 oC u Bijelom Polju.

Broj mraznih dana, dani kada je minimalna temperatura vazduha < 0oC, se kretao od 3 dana u Ulcinju do 24 dana na Žabljaku. Mrazni dani nisu zabilježeni u Baru, Budvi, Herceg Novom.

Broj ledenih dana, dana kada je maksimalna temperatura vazduha < 0oC, registrovani su u Beranama 2 dana, Rožajama i Pljevljima 3 dana, Kolašinu 5 dana i na Žabljaku 8 dana.


Raspodjela percentila temperature vazduha

 


Raspodjela percentila količine padavina
 

  • Količina padavina se kretala od 25 lit/m2 u Bijelom Polju do 354 lit/m2 na Cetinju, u Podgorici je palo 148 lit/m2 kiše, što čini 90 % klimatske normale za januar. Ostvarenost količine padavina u odnosu na klimatsku normalu (1991-2020.god.) se kretala od 40 % u Bijelom Polju do 128 % u Pljevljima.

    Maksimalna visina sniježnog pokrivača od 34 cm zabilježena je 21. januara u Rožajama.