Author Topic: Propozicije  (Read 7068 times)

Offline Admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *
  • Posts: 3712
Propozicije
« on: October 25, 2012, 21:16:41 »
Početkom novembra (studenog) 2012. počeće Šesto otvoreno prvenstvo u Crne Gore u prognozi vremena. Prethodnih pet takmičenja i diskusije na forumu HMZ i forumima ljubitelja meteorologije u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini potvrdili su da je veliki broj onih koji prate vremenska dešavanja i koji koristeći podatke i materijal sa interneta i/ili neke svoje metode misle da mogu sa uspjehom prognozirati vrijednosti meteoroloških parametara.

Ko može da se takmiči?
Svi vi koji imate više od 14 godina ste dobrodošli. Dakle, nema ograničenja vezanih za profesiju, mjesto prebivališta,...Naravno, administrator takmičenja neće učestvovati, već će se i ove godine praviti pametan i čuditi se vašim promašajima.  :11:

Kako se prijaviti za takmičenje?
Poslati e-mail na adresu webmaster@meteo.co.me (Subject: Takmičenje) u kojem će stajati ime pod kojim ćete se takmičiti, kao i lozinka (4 do 6 slova ili brojeva) koja će poslužiti kao dokaz o identitetu, ukoliko budete osvajač neke od nagrada. Ujedno spriječiće druge da pokušaju slati prognozu u vaše ime.
Na kraju, posaljite Vaše ime i prezime i adresu (obavezno), broj telefona, starosnu dob i zanimanje (ukoliko nemate ništa protiv da eventualno budete gost u programu Televizije Vijesti, medijskom sponzoru takmičenja).
Napominjem da ni u jednoj prilici neće biti korišteni ili vidljivi vaše ime, prezime, i telefonski broj. Uvijek bi nastupali pod vašim takmičarskim imenom.
Članovi ovog foruma se mogu prijaviti i korišćenjem opcije "My messages" na samom forumu.

Kada počinje takmičenje?
Prvi dan za koji treba dati prognozu je četvrtak, 8.11.2012. Prognoza se mora poslati e-mailom na adresu webmaster@meteo.co.me najkasnije u utorak (dva dana ranije) 6.11.2012. do ponoći (utorak na srijedu) po lokalnom vremenu. U polje subject unesite Takmicari_6_[ime pod kojim se takmicite]. Ne zaboravite da upišete vašu lozinku radi izbjegavanja mogućnosti da neko zloupotrijebi vaše takmičarsko ime.
Ukoliko ste član foruma HMZ-a, vaše prognoze možete poslati kao privatnu poruku Adminu.
Prvi zadatak (odnosno gradovi za koje je potrebno uraditi prognozu) biće postavljen najkasnije 2.11.2012.

Koliko traje takmičenje ?
Takmičenje će imati 10 kola podijeljenih u 2 ciklusa (ciklus ima 5 kola). Kompletno takmičenje će se završiti u prvoj polovini januara (siječnja) 2012.

Šta se prognozira?
A. Prognozira se maksimalna terminska temperatura za zadati dan za tri grada u Crnoj Gori. U obzir se uzimaju temperature izmjerene u intervalu od 06UTC do 18UTC i date u synop depešama, odnosno po lokalnom vremenu od 07 do 19 časova. Prognoza se daje u desetim djelovima stepenima (jedna decimala)

B. Drugi parametar koji se prognozira je količina padavina u istom terminu, dakle od 06UTC do 18UTC.
Količine padavina se prognoziraju koristeći sledeći ključ:

Code: [Select]
Šifra     Količina padavina (l/m2)
0          manje od 0.1
1          0.1 do 5.0
2          5.1 do 15.0
3          15.1 do 30.0
4          30.1 do 50.0
5          više od 50.0


C. Treći parametar koji se prognozira je zbirna brzina vjetra* u zadatom synop terminu.
* Zbirna brzina vjetra se dobija sabiranjem brzina vjetra u tri zadata grada. Na primjer, zadatak je prognozirati zbirnu brzinu vjetra u Ulcinju, Baru i H.Novom u 12 UTC. Ako u Ulcinju bude izmjereno 6m/s, Baru 9m/s, a H.Novom 2m/s ukupna brzina bice 17. Vi, dakle, treba da prognozirate ukupnu brzinu nezavisno od smjera i vrijednosti po gradovima pojedinačno.

D. Četvrti parametar koji se prognozira je najniža temperatura u CG (na devet glavnih stanica) u 06 UTC za traženi dan, a prognozira se u desetim djelovima stepena.

E. Peti parametar koji se prognozira je visina sniježnog pokrivača na Žabljaku u 06 UTC za traženi dan, a prognozira se u centimetrima.

Kako izgleda prognoza?
Prognoza treba da sadrži ime grada (prva tri slova), maksimalnu terminsku temperaturu (u desetim djelovima stepena), prognozu količine padavina (šifra), zbirnu brzinu vjetra u m/s u tri grada u 12 UTC, minimalnu izmjerenu temperaturu u nekom od 9 crnogorskih gradova u 06 UTC i visinu sniježnog pokrivača na Žabljaku u 06 UTC.

Evo jedan primjer kako bi prognoza izgledala u e-mailu ili privatnoj poruci putem foruma:

POD 25.2 1
BAR 22.9 2
ZAB 11.3 0
Vjetar (Pg+Br+Zb) 13
Tmin -1.2
SnZ 54

Takmičarsko ime: Cirius, Lozinka: DS1111

Napomena
Zbog problema koji se s vremena na vrijeme javljaju na mail serveru HMZCG
preporučujem slanje prognoza korišćenjem opcije MY MESSAGES na ovom forumu

Obavezno pročitajte i proučite sistem bodovanja.
 
BODOVANJE
« Last Edit: October 26, 2012, 13:02:32 by Admin »