Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

23.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 22Petrovac: 21Ulcinj: 20Herceg Novi: 17

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
3. Dec 2010.
Prljava kiša u Podgorici

U Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore pojava prljavih kiša se prati od 2002.g., analitički i putem razvijenog modela prognoze (DREAM).

Epizoda depozicije aerosola od 1.12.2010. bila je po intenzitetu jedna od većih, od kada se ova pojava prati. Desila se u toku kišne serije, kada su se za nju stekli meteorološki uslovi. Maksimum pojave je bio u srijedu, kada su se sredinom dana u atmosferi iznad Podgorice pojavili oblaci crvene boje, opterećeni aerosolom. Analiza padavina sa naše stanice za kvalitet vazduha u Podgorici, pokazala je sadržaj gvožđa od oko 3 mg/l. Tokom tog dana je izmjerena količina padavina 50l/m2. To znači da je na svaki metar kvadratni istaloženo oko 1,5 grama gvožđa, za 24h. Povećan je sadržaj suspendovanih materija, čija je vrednost bila oko 300 mg/l. Faktor povećanja u odnosu na „redovne“ prilike, je 22, a njihov sadržaj je pretežno pustinjski aerosol.
Po prestanku kiše, na ulicama i javnim površinama ostali su tragovi ove „prljave“ kiše, pravi agregati pijeska.
Intenzitet i čestina pojave zaslužuju kontinualno praćenje i procjenu efekata na životnu sredinu.A evo i kako je to numerički model DREAM prognozirao

Category:Aktuelnosti