Zavod za hidrometeorologiju i seizmologijuZHMS CG

Crna Gora

O nama


         Atmosfera i hidrosfera su promjenama najpodložniji dio prirodne sredine i praćenje promjena i stanja u njima je potreba i obaveza svake države. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je državna institucija koja ima taj zadatak u Crnoj Gori.
         Zabilješke o prirodnim nepogodama, prije svega o pojavama suše i poplava, koje je uvijek pratila glad i migracije stanovništva, nalazimo u istorijskim dokumentima iz 17., 18. i 19. vijeka. Prva sistematska mjerenja u slobodnoj Crnoj Gori počela su 1. septembra 1882.god. u Podgorici, koja je organizovao dr Petar Miljanić. To su bila mjerenja osnovnih klimatskih elemenata temperature vazduha, padavina, vlažnosti vazduha, vazdušnog pritiska i pravca vjetra. U isto vrijeme, tokom 1882.godine, otpočela su meteorološka mjerenja za potrebe pomorstva u Baru i Ulcinju, da bi od 1887.godine počelo sa mjerenjima u Cetinju i Nikšiću, a kasnije i u ostalim gradskim naseljima Knjaževine Crne Gore.
        Jedinstvena meteorološka služba u Crnoj Gori uspostavljena je 1931. i funkcionisala je do 1941.godine.
Donošenjem Uredbe o formiranju Hidrometeorološke službe u Crnoj Gori od strane Vlade NRCG, 20. decembra 1947.godine, kao državnog organa pri Vladi RCG, otpočeo je rad Hidrometeorološkog zavoda. Dotadašnje padavinske, pomorske meteorološke, klimatološke, sinoptičke, agrometeorološke i hidrološke stanice, koje su se nalazile pod nadzorom i u sastavu vojske, prešle su u nadležnost Hidrometeorološkog zavoda.
         Novom Uredbom o organizaciji i radu državnih organa Vlade Crne Gore, od 1. jula 2012. godine, Hidrometeorološki i Seizmološki zavodi su administrativno spojeni u jedinstveni državni organ uprave, koji sada nosi ime Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, te dosadašnji Seizmološki zavod nastavlja istu djelatnost u okviru Sektora za seizmologiju tog zajedničkog Zavoda.
 

Organizacija i kontakti
 
Dušica Brnović, v.d. direktorka 
Tel/faks: +382 20 655 183/197
E-mail: dusica.brnovic@meteo.co.me

 

 

Mr Darko Brajušković, pomoćnik direktora
Rukovodilac Sektora za prognozu vremena i meteorološki monitoring i Sektora za meteorologiju
Tel/faks: +382 20 226 486/197
E-mail: darko.brajuskovic@meteo.co.me

SEKTOR ZA PROGNOZU VREMENA
I METEOROLOŠKI MONITORING

Odsjek za analizu i prognozu vremena
Branko Micev, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 431/197
E-mail: branko.micev@meteo.co.me

Odsjek za meteorološki monitoring
Dragan Obradović, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045/197
E-mail: dragan.obradovic@meteo.co.me

Odsjek za numeričke modele, satelitsku i radarsku meteorologiju
Angel Marčev, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045/197
E-mail: angel.marcev@meteo.co.me

SEKTOR ZA METEOROLOGIJU
Odsjek za klimatologiju
Slavica Micev, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 431/197
E-mail: slavica.micev@meteo.co.me

Odsjek za primijenjenu meteorologiju
Mirjana Ivanov, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 125
E-mail: mirjana.ivanov@meteo.co.me

 

 

Mr Biljana Kilibarda, pomoćnica direktora
Rukovodilac Sektora za hidrologiju i Sektora za ispitivanje kvaliteta voda i vazduha
Tel/faks: +382 20 655 236/197
E-mail: biljana.kilibarda@meteo.co.me

SEKTOR ZA HIDROLOGIJU

Odsjek mreže hidroloških stanica
Nevzeta Aliliović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 435/197
E-mail: nevzeta.alilovic@meteo.co.me

 

Odsjek za hidrološke analize
Mirjana Popović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 118
E-mail: mirjana.popovic@meteo.co.me

 

Odsjek za hidrometrijska mjerenja i obradu
Golub Ćulafić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045
E-mail: golub.culafic@meteo.co.me

SEKTOR ZA ISPITIVANJE KVALITETA
VODA I VAZDUHA

Odsjek za kvalitet vazduha
Dr Pavle Đurašković, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 365
E-mail: pavle.djuraskovic@meteo.co.me

 

Odsjek za kvalitet voda
Mr Nevenka Tomić, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 121
E-mail: nena.tomic@meteo.co.me

 

Mr Radovan Kandić, pomoćnik direktora
Rukovodilac Sektora za hidrografiju i okeanografiju i Sektora za seizmologiju
Tel/faks: +382 20 648-146/609-000
E-mail: radovan.kandic@meteo.co.me

SEKTOR ZA HIDROGRAFIJU I OKEANOGRAFIJU Odsjek za hidrografiju
Mr Luka Ćalić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 227
E-mail: luka.calic@meteo.co.me

Odsjek za okeanografiju i mareografiju
..., načelnik
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 227
E-mail: ...

 

SEKTOR ZA SEIZMOLOGIJU

Odsjek za inžinjersku seizmologiju
Mr Jadranka Mihaljević, načelnica
Tel/faks: +382 20 648-146
E-mail: mihaljevic@seismo.co.me

Odsjek za analizu i obradu seizmoloških podataka
Mr Ljiljana Vućić, načelnica
Tel/faks: +382 20 648-146
E-mail: vucic@seismo.co.me

 

Odjeljenje za informacioni sistem

Mirjana Spalević, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 124
E-mail: mirjana.spalevic@meteo.co.me

Odjeljenje međunarodnu saradnju

Spec.sci. Ivana Adžić, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 548/197
E-mail: ivana.adzic@meteo.co.me

Služba za opšte poslove i finansije

Dušica Brnović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 158/197
E-mail: dusica.brnovic@meteo.co.me


Vanredni kongres Svjetske meteorološke organizacije (WMO Ext Cg-2021) počeo je danas, preko virtuelne Zoom platforme i trajaće do 22.oktobra 2021. U narednih dvije nedelje, Kongres će pratiti preko 550 ljudi širom svijeta, predstavnika zemalja članica SMO. Glavne teme koje će biti razmatrane odnosiće se na: SMO reformu-sprovedenu u protekle 3 godine; jačanju regionalnih mehanizama saradnje; tehničkim regulativama; sistematskim osmatranjima; SMO unificiranom politikom podataka; podršci koju SMO pruža globalnoj vodenoj agendi; SMO hidrološkoj strategiji i planu aktivnosti; SMO odgovoru na globalnu krizu itd. Reforma SMO je pokrenula snažno uključivanje hidrologije u rad SMO, pa je poseban dio Kongresa posvećen i radu Hidrološke skupštine. Delegaciju Crne Gore na virtuelnom SMO Kongresu, čine: v.d.direktorica ZHMS-a i stalna predstavnica CG u SMO - Dušica Brnović, Ambasadorka Slavica Milačić (Stalna misija CG u Ženevi), Maja Jovović Schmidt (I savjetnica u Stalnoj misiji CG – Ženeva), Mirjana Ivanov (ZHMS CG), Biljana Kilibarda (ZHMS), Ivana Adžić (ZHMS) i Branko Micev (ZHMS).
Direktorica NVO Green Home, Azra Vuković i v.d.direktorica ZHMS-a, Dušica Brnović, potpisale su danas Sporazum o saradnji, kojim se definisala primopredaja seta automatske opreme za mjerenje pH, ORP i temperature vode, kao i obaveza i status vlasništva nad opremom od strane NVO Green home - Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju.
U izložbenom paviljonu Prirodnjačkog muzeja 16.septembra 2021., otvorena je izložba "Prirodne ljepote Crne Gore" u organizaciji Prirodnjačkog muzeja, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Agencije za zaštitu životne sredine. Svečani događaj je dio akcija koje sprovode ove institucije, povodom obilježavanja 30 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom.

HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Prodaja peljara

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197