Zavod za hidrometeorologiju i seizmologijuZHMS CG

Crna Gora

O nama


         Atmosfera i hidrosfera su promjenama najpodložniji dio prirodne sredine i praćenje promjena i stanja u njima je potreba i obaveza svake države. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je državna institucija koja ima taj zadatak u Crnoj Gori.
         Zabilješke o prirodnim nepogodama, prije svega o pojavama suše i poplava, koje je uvijek pratila glad i migracije stanovništva, nalazimo u istorijskim dokumentima iz 17., 18. i 19. vijeka. Prva sistematska mjerenja u slobodnoj Crnoj Gori počela su 1. septembra 1882.god. u Podgorici, koja je organizovao dr Petar Miljanić. To su bila mjerenja osnovnih klimatskih elemenata temperature vazduha, padavina, vlažnosti vazduha, vazdušnog pritiska i pravca vjetra. U isto vrijeme, tokom 1882.godine, otpočela su meteorološka mjerenja za potrebe pomorstva u Baru i Ulcinju, da bi od 1887.godine počelo sa mjerenjima u Cetinju i Nikšiću, a kasnije i u ostalim gradskim naseljima Knjaževine Crne Gore.
        Jedinstvena meteorološka služba u Crnoj Gori uspostavljena je 1931. i funkcionisala je do 1941.godine.
Donošenjem Uredbe o formiranju Hidrometeorološke službe u Crnoj Gori od strane Vlade NRCG, 20. decembra 1947.godine, kao državnog organa pri Vladi RCG, otpočeo je rad Hidrometeorološkog zavoda. Dotadašnje padavinske, pomorske meteorološke, klimatološke, sinoptičke, agrometeorološke i hidrološke stanice, koje su se nalazile pod nadzorom i u sastavu vojske, prešle su u nadležnost Hidrometeorološkog zavoda.
         Novom Uredbom o organizaciji i radu državnih organa Vlade Crne Gore, od 1. jula 2012. godine, Hidrometeorološki i Seizmološki zavodi su administrativno spojeni u jedinstveni državni organ uprave, koji sada nosi ime Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, te dosadašnji Seizmološki zavod nastavlja istu djelatnost u okviru Sektora za seizmologiju tog zajedničkog Zavoda.
 

Organizacija i kontakti
 
Dušica Brnović, v.d. direktorka 
Tel/faks: +382 20 655 183/197
E-mail: dusica.brnovic@meteo.co.me

 

 

Mr Darko Brajušković, pomoćnik direktora
Rukovodilac Sektora za prognozu vremena i meteorološki monitoring i Sektora za meteorologiju
Tel/faks: +382 20 226 486/197
E-mail: darko.brajuskovic@meteo.co.me

SEKTOR ZA PROGNOZU VREMENA
I METEOROLOŠKI MONITORING

Odsjek za analizu i prognozu vremena
Branko Micev, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 431/197
E-mail: branko.micev@meteo.co.me

Odsjek za meteorološki monitoring
Dragan Obradović, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045/197
E-mail: dragan.obradovic@meteo.co.me

Odsjek za numeričke modele, satelitsku i radarsku meteorologiju
Angel Marčev, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045/197
E-mail: angel.marcev@meteo.co.me

SEKTOR ZA METEOROLOGIJU
Odsjek za klimatologiju
Slavica Micev, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 431/197
E-mail: slavica.micev@meteo.co.me

Odsjek za primijenjenu meteorologiju
Mirjana Ivanov, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 125
E-mail: mirjana.ivanov@meteo.co.me

 

 

Mr Biljana Kilibarda, pomoćnica direktora
Rukovodilac Sektora za hidrologiju i Sektora za ispitivanje kvaliteta voda i vazduha
Tel/faks: +382 20 655 236/197
E-mail: biljana.kilibarda@meteo.co.me

SEKTOR ZA HIDROLOGIJU

Odsjek mreže hidroloških stanica
Nevzeta Aliliović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 435/197
E-mail: nevzeta.alilovic@meteo.co.me

 

Odsjek za hidrološke analize
Mirjana Popović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 118
E-mail: mirjana.popovic@meteo.co.me

 

Odsjek za hidrometrijska mjerenja i obradu
Golub Ćulafić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045
E-mail: golub.culafic@meteo.co.me

SEKTOR ZA ISPITIVANJE KVALITETA
VODA I VAZDUHA

Odsjek za kvalitet vazduha
Dr Pavle Đurašković, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 365
E-mail: pavle.djuraskovic@meteo.co.me

 

Odsjek za kvalitet voda
Mr Nevenka Tomić, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 121
E-mail: nena.tomic@meteo.co.me

 

Mr Radovan Kandić, pomoćnik direktora
Rukovodilac Sektora za hidrografiju i okeanografiju i Sektora za seizmologiju
Tel/faks: +382 20 648-146/609-000
E-mail: radovan.kandic@meteo.co.me

SEKTOR ZA HIDROGRAFIJU I OKEANOGRAFIJU Odsjek za hidrografiju
Mr Luka Ćalić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 227
E-mail: luka.calic@meteo.co.me

Odsjek za okeanografiju i mareografiju
..., načelnik
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 227
E-mail: ...

 

SEKTOR ZA SEIZMOLOGIJU

Odsjek za inžinjersku seizmologiju
Mr Jadranka Mihaljević, načelnica
Tel/faks: +382 20 648-146
E-mail: mihaljevic@seismo.co.me

Odsjek za analizu i obradu seizmoloških podataka
Mr Ljiljana Vućić, načelnica
Tel/faks: +382 20 648-146
E-mail: vucic@seismo.co.me

 

Odjeljenje za informacioni sistem

Mirjana Spalević, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 124
E-mail: mirjana.spalevic@meteo.co.me

Odjeljenje međunarodnu saradnju

Spec.sci. Ivana Adžić, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 548/197
E-mail: ivana.adzic@meteo.co.me

Služba za opšte poslove i finansije

Dušica Brnović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 158/197
E-mail: dusica.brnovic@meteo.co.me


15
Apr 2021.
EUMETSAT info dan za hidrometeorološke službe zapadnog Balkana, organizovan je virtuelno od strane EUMETSAT-a i Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, Bosna i Hercegovina, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 13-14. aprila 2021.godine.
10
Apr 2021.
Danas je u Podgorici ispred JU Zavoda za geološka istraživanja upriličen događaj povodom primoredaje opreme za monitoring voda u okviru projekta EU pod nazivom “Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori”.
27
Mar 2021.
Sat za planetu Zemlju je najveća globalna svjetska akcija u kojoj milioni ljudi, institucije, kompanije i organizacije gase svjetla na sat vremena.

HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Prodaja peljara

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197