Zavod za hidrometeorologiju i seizmologijuZHMS CG

Crna Gora

O nama


           Atmosfera i hidrosfera su promjenama najpodložniji dio prirodne sredine i praćenje promjena i stanja u njima je potreba i obaveza svake države. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je državna institucija koja ima taj zadatak u Crnoj Gori.
         Zabilješke o prirodnim nepogodama, prije svega o pojavama suše i poplava, koje je uvijek pratila glad i migracije stanovništva, nalazimo u istorijskim dokumentima iz 17., 18. i 19. vijeka. Prva sistematska mjerenja u slobodnoj Crnoj Gori počela su 1. septembra 1882.god. u Podgorici, koja je organizovao dr Petar Miljanić. To su bila mjerenja osnovnih klimatskih elemenata temperature vazduha, padavina, vlažnosti vazduha, vazdušnog pritiska i pravca vjetra. U isto vrijeme, tokom 1882.godine, otpočela su meteorološka mjerenja za potrebe pomorstva u Baru i Ulcinju, da bi od 1887.godine počelo sa mjerenjima u Cetinju i Nikšiću, a kasnije i u ostalim gradskim naseljima Knjaževine Crne Gore.
        Jedinstvena meteorološka služba u Crnoj Gori uspostavljena je 1931. i funkcionisala je do 1941.godine.
Donošenjem Uredbe o formiranju Hidrometeorološke službe u Crnoj Gori od strane Vlade NRCG, 20. decembra 1947.godine, kao državnog organa pri Vladi RCG, otpočeo je rad Hidrometeorološkog zavoda. Dotadašnje padavinske, pomorske meteorološke, klimatološke, sinoptičke, agrometeorološke i hidrološke stanice, koje su se nalazile pod nadzorom i u sastavu vojske, prešle su u nadležnost Hidrometeorološkog zavoda.
         Novom Uredbom o organizaciji i radu državnih organa Vlade Crne Gore, od 1. jula 2012. godine, Hidrometeorološki i Seizmološki zavodi su administrativno spojeni u jedinstveni državni organ uprave, koji sada nosi ime Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, te dosadašnji Seizmološki zavod nastavlja istu djelatnost u okviru Sektora za seizmologiju tog zajedničkog Zavoda.

 

ORGANIZACIJA I KONTAKTI:
DIREKTOR
Dušica Brnović, Direktorica
Tel/faks: +382 20 655 183/197
E-mail: dusica.brnovic@meteo.co.me
SEKTOR ZA METEOROLOGIJU I KVALITET VAZDUHA  

pomoćnik/ca  direktora/ce - UPRAŽNJENO
Rukovodilac Sektora za meteorologiju i kvalitet vazduha
Tel/faks: +382 20 226 486/197
E-mail:    -

SEKTOR ZA METEOROLOGIJU
I KVALITET VAZDUHA

Odsjek za analizu i prognozu vremena
Branko Micev, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 431/197
E-mail: branko.micev@meteo.co.me

Odsjek za numeričko modeliranje, satelitsku i radarsku meteorologiju
Angel Marčev, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045/197
E-mail: angel.marcev@meteo.co.me

Odsjek za meteorološki monitoring
Dragan Obradović, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045/197
E-mail: dragan.obradovic@meteo.co.me
 

Odsjek za klimatologiju
Slavica Micev, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 431/197
E-mail: slavica.micev@meteo.co.me

Odsjek za primijenjenu meteorologiju i klimatske promjene
Mirjana Ivanov, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 125
E-mail: mirjana.ivanov@meteo.co.me

Odsjek za kvalitet vazduha

dr Pavle Đurašković, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 365
E-mail: pavle.djuraskovic@meteo.co.me

SEKTOR ZA HIDROLOGIJU I KVALITET VODA

pomoćnik/ca  direktora/ce - UPRAŽNJENO
Rukovodilac Sektora za hidrologiju i kvalitet voda, Sektora za hidrografiju i Sektora za seizmologiju
Tel/faks: +382 20 655 236/197
E-mail: -

SEKTOR ZA HIDROLOGIJU                            I KVALITET VODA

 

Odsjek za hidrološki monitoring
Nevzeta Aliliović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 435/197
E-mail: nevzeta.alilovic@meteo.co.me
 

Odsjek za hidrometriju
Golub Ćulafić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 045
E-mail: golub.culafic@meteo.co.me

Odsjek za hidrološke analize
Mirjana Popović, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 118
E-mail: mirjana.popovic@meteo.co.me

Odsjek za kvalitet voda
mr Nevenka Tomić, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 121
E-mail: nena.tomic@meteo.co.me

SEKTOR ZA HIDROGRAFIJU

 

SEKTOR ZA HIDROGRAFIJU

Odsjek za hidrografiju i okeanografiju
mr Luka Ćalić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 227
E-mail: luka.calic@meteo.co.me

Odsjek za geodeziju i pomorsku kartografiju
mr Radovan Kandić, načelnik
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 227
E-mail: radovan.kandic@meteo.co.me

SEKTOR ZA SEIZMOLOGIJU

SEKTOR ZA SEIZMOLOGIJU

Odsjek za inženjersku seizmologiju
mr Jadranka Mihaljević, načelnica
Tel/faks: +382 20 648-146
E-mail: mihaljevic@seismo.co.me

Odsjek za analizu i obradu seizmoloških podataka
Milena Tomanović, načelnica
Tel/faks: +382 20 648-146
E-mail: tomanovic@seismo.co.me

OSTALO

Odjeljenje za informacioni sistem

Mirjana Spalević, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 183/lokal 124
E-mail: mirjana.spalevic@meteo.co.me

Odjeljenje za međunarodnu saradnju

spec.sci. Ivana Adžić, načelnica
Tel/faks: +382 20 655 548/197
E-mail: ivana.adzic@meteo.co.me

Služba za opšte poslove i finansije

načelnica -  MIROVANJE
Tel/faks: +382 20 655 158/197
E-mail: dusica.brnovic@meteo.co.me

Kancelarija za opšte poslove, šef/ica Vukajlo Dabetić
Kancelarija za računovodstveno - finansijske poslove,šef/ica Milica Mihaljević (Sluzbenica za javne nabavke)

 
 
DOKUMENTI:

SPISAK ZAPOSLENIH                     

SPISAK zaposlenih ZHMS.pdf

SPISAK FUNKCIONERA

Zarada funkcionera ZHMS.pdf


Petnaesti sastanak zemalja članica (COP15) Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD), održava se u Abidžanu, Obala Slonovače, od 9. do 20. maja 2022.godine na temu „Zemlja. Život. Nasleđe: Od oskudice do prosperiteta”.
Zemljotres koji se dogodio 15. aprila 1979. godine (06h 19m GMT) sa magnitudom 7.0 jedinica Rihterove skale, izazvao je katastrofalna razaranja sa intenzitetom od IX stepeni Merkalijeve skale na cijelom crnogorskom primorju, na dužini od preko 100 km. Epicentar zemljotresa se nalazio u Jadranskom moru, između Ulcinja i Bara, na udaljenosti od 15 km od obale.
Juče je potpisan Ugovor o sprovođenju projekta edukativne predstave za djecu pod nazivom „Zelena gora“ koju će realizovati „Teatar mladih” u koprodukciji sa JU Kulturnim centrom „Nikola Đurković" iz Kotora.

HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Prodaja peljara

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197