Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
19. Oct 2017.
Tenderi i javne nabavke

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list RCG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list RCG“ broj 49/17), direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju donosi:


Pravilnik za sprovođenje postupka za nabavke male vrijednosti

Pravilnik za sprovođenje postupka za hitne nabavke


***

Zahtjev za dostavljanje ponuda
Obavještenje o ishodu postupka
Sklopljeni ugovori
  
Akumulatori 01-3820
Kancelarijski materijal 01-3805
Meteorološka oprema 01-3778
Kancelarijski materijal 01-3672
Category:Aktuelnosti