Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
21. Apr 2011.
Radni sastanak u Miločeru

U hotelu “Maestral” u Miločeru održan je trodnevni radni sastanak sa temom „Uvođenje Nacionalne platforme u kontekstu Međunarodne strategije za smanjenje rizika od katastrofa i Hyogo okvira za akciju“ (18. – 20. April 2011.). Sastanak je organizovalo Ministartsvo unutrašnjih poslova/Sektor za vanredne situacije u saradnji sa UN sistemom u Crnoj Gori i Međunarodnom strategijom UN za smanjenje broja katastrofa UNISDR. Ovaj sastanak je dio regionalnog DRR (Disaster Risk Reduction) projekta, koji finansira EU, a implementira UNDP.

Nacionalna platforma predstavlja uspostavljanje sistema koordinacije smanjenja rizika, prevencije, pripreme i reagovanja. Ovaj trodnevni sastanak je u stvari bio pripremna sesija, na kojoj su brojne institucije imale priliku da razgovaraju o nizu pitanja, uključujući i ulogu Nacionalne platforme u crnogorskom kontekstu, prioritetna polja aktivnosti i najbolje prakse koordinacije.
Radnom sastanku su shodno ulozi HMZ-a u najavi vremenskih hazarda i učešću u projektu DRR (WMO/UNDP), učestvovali i predstavnici Hidrometeorološkog zavoda, direktor Luka Mitrović i Ivana Pavićević, savjetnica za međunarodnu saradnju.
Direktor Hidrometeorološku zavoda je kroz prezentaciju „Hidrometeorološki aspekti poplava iz novembra-decembra 2010.“ , istakao značaj hidrometeorološke službe kao institucije sistema, koja daje rane najave vremenskih hazarda. Ovom prezentacijom se istakao značaj dobre komunikacije i saradnje, prije svega HMZ-a i Ministarstva unutrašnjih poslova/Sektora za vanredne situacije u prošlogodišnjim poplavama, koje su zadesile Crnu Goru.
Pored direktora HMZ-a, svoje prezentacije imali su i predstavnici drugih relevantnih institucija (Ministarstvo unutrašnjih poslova, CETI, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, EPCG, Crveni krst, Ministarstvo zdravlja, Vojska Crne Gore), dok je fokal point iz Hrvatske za Nacionalnu platformu, dao primjer funkcionalne NP, koju su uradile relevantne institucije u Hrvatskoj.
Category:Aktuelnosti