Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

24.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 21Bar: 20Ulcinj: 20Herceg Novi: 18

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
13. May 2011.
HMZ u EUMETNET-u

U Dubrovniku je 9.i 10. maja 2011.godine održana šesta Skupština direktora nacionalnih hidrometeoroloških službi 29 Evropskih zemalja okupljenih u sklopu organizacije EUMETNET (The Network of European Meteorological Services). Domaćin skupštine EUMETNET-a je bio Državni Hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske.

Crna Gora, odnosno Hidrometeorološki zavod Crne Gore je postao punopravni član EUMETNET-a, 1. januara 2011. godine., prema odluci 5-te EUMETNET skupštine o prijemu novih članova. Zvanični prijem Crne Gore, odnosno Hidrometeorološkog zavoda je upriličen tokom ove Skupštine, formalnim predstavljanjem direktora Hidrometeorološkog zavoda, Luke Mitrovića. Direktor Mitrović se zahvalio na prijemu u članstvo i izrazio veliko zadovoljstvo i spremnost HMZ-a za saradnjom u okviru EUMETNET mreže i njenih programa.

Na skupu je bilo riječi o programima EUMETNET-a koji se odnose na osmatrački sistem, stalno poboljšanje vremenskih prognoza i doprinosu Evrope u izgradnju svjetskog sistema klimatskog servisa. Učesnici su razmatrali i dosadašnje rezultate programa EUMETNET-a, kao i finansijske aspekte njihovog sprovođenja. Osnovna uloga ove organizacije je izgradnja i standardizacija infrastrukture nacionalnih meteoroloških službi Europske unije - što obuhvata sistem meteoroloških osmatranja, baze podataka, obradu i razmjenu podataka, osnovne prognostičke produkte, istraživanje i razvoj, kao i razmjenu i usavršavanje stručnjaka. Aktivnosti se sprovode putem različitih programa u kojima će učestvovati i Hidrometeorološki zavod Crne Gore, kao što su npr. SRNWP - program koordinacija razvoja metoda kratkoročnih numeričkih prognoza, EUCOS - program za razvoj sistema mjerenja, ECSN - program podrške sistemima osmatranja klime. Posebno treba istaknuti METEOALARM, jedinstveni servis u Europi u kome se objavljuju službena upozorenja i najave opasnih vremenskih pojava, koji funkcioniše u okviru EMMA programa, koji će se početi zvanično koristiti u HMZ-u do kraja ove godine.
Category:Aktuelnosti