Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

31.10.2020.
Temperatura mora u 14h

Bar: 21Herceg Novi: 20Budva: 20Ulcinj: 19

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
12. May 2012.
Hidrološki forum u Koblencu

Prvi Hidrološki forum održan je u njemačkom gradu Koblenzu od 8. do 11. maja 2012.

Regionalna Asocijacija za Evropu, Svjetske meteorološke organizacije (SMO) je u septembru
2009.godine, na 15-tom zasijedanju, uspostavila Radnu grupu za klimu i hidrologiju, sa ciljem
da promoviše aktivnosti Nacionalnih hidroloških servisa i da funkcioniše kao platforma za
razmjenu naučnih i tehničkih ekspertiza zemalja članica i da omogući sprovođenje SMO
Programa o hidrologiji i vodnim resursima u regionu. Međutim, najveći broj aktivnosti
Nacionalnih hidroloških servisa je bazirano na nacionalnom nivou, a mnoge zemlje pokazuju
velike podjele u sektora voda – kako u operativnom smislu, tako i u podjeli nadležnosti
između nekoliko nacionalnih i subnacionalnih institucija. Stoga se javila potreba za
organizovanjem Hidrološkog foruma za Evropu, kao neformalnog tijela, koje će biti čvrsto
povezano sa radom RA VI Komisije za hidrologiju i ujediniti hidrološku zajednicu širom
Evrope.

Prvi Hidrološki forum održan je u Njemačkom gradu-Koblenzu (8-11. maj 2012.), kome
je prisustvovalo oko 30 zemalja RA VI (Njemačka, Rusija, Francuska, UK, Holandija,
Norveška, Poljska, Francuska, Španija, Hrvatska, Srbija, Makedonija……). RA VI Hidrološki
forum je primarno formiran kao podrška Nacionalnim Hidrometeorološkim servisima regiona.
Glavna tema RA VI Hidrološkog foruma je bila hidrološki monitoring i monitoring mreže.
Posebno je istaknut aspekat organizacije i optimizacije hidroloških mreža i strategije razvoja i
zajedničku politiku hidrološkog monitoringa.

Predstavnici Hidrometeorološkog zavoda, Darko Novaković - rukovodilac Sektora hidrologije
i Ivana Pavićević - savjetnica za međunarodnu saradnju, prisustvovali su Hidrološkom
forumu i predstavili stanje hidrološke mreže u Crnoj Gori, njene nedostatke, kao i potrebe za
unaprijeđenje hidrometrijskih mjerenja i hidrološke mreže.

Hidrološki forum će biti operativan kroz serije sastanaka, e-foruma i povezanih konsultaciju
između Sekretarijata Svjetske meteorološke organizacije i Nacionalnih hidrometeoroloških
službi.
Category:Aktuelnosti